Kardeşim Gözaltına Alındı Ne Yapmam Gerek?

Gözaltına Alınmak Ne Demek?

Kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? sorusuna cevap verebilmek için bazı kanuni terimleri bilmek gerekmektedir. Kanunlar çerçevesinde düzenlenen yetkilerle yakalanan kişinin gerekli işlemlerinin tamamlanması süresince yetkili hakimin önüne çıkarılması veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre boyunca sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün belirli bir süre kısıtlanıp alıkonulması işlemine gözaltına alınma denilmektedir. Bu tanım Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Yakalama ve gözaltına alma aynı anlamda değildir. Gözaltına alınan kişi sadece Cumhuriyet Savcısının emri ile alıkonulabilir.

Gözaltında Kalma Süresi Kaç Gündür?

Kendiniz veya bir yakınınızın başına gelen bir olayda gözaltı süresini bilmekte önemlidir. Buna göre kanunlarımızda kişinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için geçen süre hariç yakalama anından itibaren 24 saati geçmeyecek şekilde göz altında tutulabilmektedir. Yani burada yolda geçen zaman süreye eklenmemektedir. Yakalama yerine en yakın mahkeme veya hakim karşısına çıkartılması için süre 12 saatten fazla olamaz. Eğer yolda geçen süre 12 saatten fazlaysa geçen süre gözaltı süresinden sayılmaktadır. Bunun dışında toplu olarak işlenen suç varsa Cumhuriyet Savcısı her defasında bir günü geçmemek kaydıyla üç gün daha uzatılabilmektedir. Eğer kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? diyorsanız bu gözaltı süreleri sonucunda mahkemeye çıkarılması gerektiğini bilmekte fayda vardır.

Gözaltı Kararında Yaş Sınırı Var mı?

Kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? Sorusun da gözaltına alınan kişinin yaşı da önemlidir. Eğer gözaltına alınan kişi 12 yaşından küçük ise bir suç soruşturması sebebi ile gözaltına alma ve yakalama işlemi yapılmamaktadır. Bu konuda çocuklar için özel bir düzenleme yapılmıştır. Kısaca 12 yayından küçüklerin bir suçla ilgili olarak gözaltına alınmaları mümkün değildir ve yasaktır. Eğer çocuk 12 ile 18 yaş aralığında ise kolluk görevlileri yakaladıkları andan itibaren hemen savcılığa götürülmeli ve bu çocukların soruşturma ile ilgili bütün işlemleri Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsen yapılmalıdır. Bu çocuklara kendilerine veya bir başkasına zarar verme durumları yoksa kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Kelepçe ve benzeri aletler tehlikeli durumları önlemek amacı ile ölçülü olarak uygulanmaktadır.

Kişiler İçin Gözaltı Kararını Kim Verir?

Kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? Diye düşünen kişiler bu kararı vermede yetkili mercileri de bilmelidirler. Şayet kişinin suç işlediği yönünde şüphe yoksa ve bu durum somut delillerle ispatlanıyorsa gözaltı kararı vermeye yetkili merci Cumhuriyet Savcısıdır. Bu şartlar altında savcı gözaltı emrini kural olarak yazılı bir şekilde kolluk birimlerine vermektedir. Cumhuriyet savcısının sözlü olarak bildirdiği durumlarda ise gecikilmesinde sakınca olan durumlarda geçerlidir. Bu durumun aciliyetine göre uygulanmaktadır.

Gözaltında Sahip Olunan Haklar Nelerdir?

Gözaltında tutulan kişinin sahip olduğu haklar, kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? sorusuna cevap arayanlar için çok önemlidir. Burada ki en önemli haklardan birisi bir avukatın hukuki desteğini alma hakkıdır. Bu hak hiçbir şekilde engellenemez. Gözaltında olan kişi avukatı ile görüşme, sorgu ve ifade esnasında avukatını bulundurma, suçla ilgili yer gösterme, teşhis ve keşif gibi işlemlerde avukatında bulunması hakları bulunmaktadır. Bunun haricinde yakınlarına haber verme, ne ile suçlandığını ve neden gözaltında bulunduğunu bilme, bir doktor tarafından muayene edilme, susma hakkı ve mevcut karara itiraz etme hakları da bulunmaktadır. Kişi gözaltına alındığında kendisine neden gözaltına alındığına dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Adli yargılanma hakkı kapsamında kişi yasal haklarını koruyabilmek için bir avukatın yardımını almalıdır.

Gözaltı Kararı İtiraz Hakkı

Gözaltı kararına itiraz hakkı, kardeşim gözaltına alındı Ne yapmam gerek? diye araştıranlar için oldukça önemlidir. Çünkü gözaltına alınan kişinin kendisi itiraz edebileceği gibi kanuni temsilcisi, birinci veya ikinci derecede kan hısımı da bu itirazı gerçekleştirebilir. Buna örnek eşi, anne, baba, çocukları, ağabey veya kardeş verilebilir. Gözaltı işlemi kişi hakları ve özgürlükleri bakımından sınırlayıcı bir tedbir olduğundan dolayı gözaltına alınarak özgürlüğü kısıtlanan kişi itiraz hakkını kullanabilir. İtiraz durumunda hakim gerekli incelemeyi yaparak gözaltında tutulan kişi 24 saat sonra bırakılabilinir veya gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Gözaltı kararına itirazlar ise Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz