Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma bedelinin tespiti, devletin mülk sahibine en kısa sürede ödeme yapılması ve haksız bir süreç gerçekleştirilmemesi adına son derece önemlidir. Bir malın, taşınmazın ya da arsanın devletin belirlediği gerekçeler nedeniyle satın alınmasına kamulaştırma denir.

İdari birkaç süreç izlendikten sonra şahsa ait olan mülk devlete geçer. Bu noktadan sonra arsa ya da taşınmaz üzerinde devletin istediği yapıyı inşa edebilme hakkı vardır. Örneğin, bir yere yol yapılıyorsa ve bunun belirli bir kısmı arsanızdan geçecekse eğer, devlet orayı kamulaştırır. Aynı zamanda bedelinin ödemesini de yapar.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Kişiye ait olan bir arazi, devlet tarafından alınacaksa eğer öncelikle keşif gezileri yapılır. Bölgenin verimlilik durumu ve taşınmazın değeri detaylı olarak araştırılır. Daha sonrasında vatandaşın hakkı yenmeyecek şekilde bedeli tespit edilir.

 • Tüm satın alma işlemleri gerçekleştikten sonra belirlenen tutar, mal sahibinin hesabına aktarılır.
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti aşamasında her zaman objektif ve profesyonel bir şekilde araştırma yapılmasına özen gösterilir.
 • Vatandaşını mağdur etmek istemeyen devlet kamulaştıracağı arazi için iyi bir tutar belirler.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası

Eğer kamulaştırılacak alanın sahibi ile anlaşma sağlanamıyorsa dava açılması gerekir. Önemli bir yerden geçecek yol, hızlı tren yapısı ya da okul gibi işlemler için arsa sahibinin izninin alınması önemlidir. Karşı tarafın rızası yoksa, sürecin daha iyi bir şekilde işlemesi adına mahkemeye başvuru yapılır. Evraklar tamamlandıktan sonra başvurunun üzerinden en fazla 30 gün geçmesi durumunda dava görülür.

Kamulaştırma bedelinin tespiti bilirkişi tarafından yapılıyor olsa bile arsasını satmak istemeyenler olabilir. Hukuki yollara uygun bir şekilde sürecin ilerlemesi adına dava açmak faydalı olacaktır. Taraflar eğer malın değeri konusunda anlaşamıyorsa eğer, her iki tarafa da eşit haklar sunulabilmesi adına hakim karar verir. Tespit edilen tutar tarafa yatırılır ve maksimum 15 gün içerisinde makbuz mahkemeye teslim edilir.

Kamulaştırma Davasında Görevli Mahkeme

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davaları ülkemizde Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yürütülür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. Maddesi içerisinde davanın Asliye Hukuk hakimleri tarafından görülmesine karar verilmiştir.

 • Kamulaştırmanın hukuka uygunluğu belirtilen dava içerisinde sorgulanmaz.
 • Bu noktada temel amaç arsa sahibinin hakkı olan kazancının ödemesinin yapılması ve taşınmasın devlete geçirilmesidir.
 • Taşınmaz sahibinin belirtilen süreç sonlandıktan sonra İdari yargı içerisinde iptal davası açma hakkı vardır.
 • Asliye Hukuk Mahkemesi açılan dava sonucunda en kısa sürede yargılama yapar ve tarafların haklarını her zaman korur.
 • Bu sayede hem devlet tarafından alınmak isteyen mal kamulaştırılır hem de sahibine sorunsuz şekilde ödemesi aktarılır.

Kamulaştırma Davası Aşamaları

Kamulaştırma bedelinin tespiti eğer dava açılmamışsa eğer devlet tarafından gerçekleşir. Bedelinin belirlenmesinden sonra mal sahibi ikna olmazsa dava açılır ve bu sefer bilirkişinin mahkemeye rapor sunması gerekir.

 • Kamulaştırma bedel tespitine itiraz hukuki yollar ile yapılabilir.
 • Mal sahibinin haklarının korunması ve adil bir yargılamanın gerçekleşmesi adına arsanın olduğu yerdeki yetkili mahkemeye başvurmak yeterlidir.
 • Başvuru, mahkemenin evrakları onaylaması, soruşturma ve kovuşturma işlemleri ise davanın aşamaları tamamlanır.
 • Böylelikle mülkün sahibinin payına düşen tutar en hızlı şekilde hesabına gönderilir.
 • Kamulaştırma davası sonuçlandıktan sonra taşınmaz maliki en fazla 30 gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilir.

Arsa ya da taşınmaz üzerinde hak iddia edebilmek adına belirtilen sürenin geçmemiş olması önem taşır. Böylelikle itiraz eğer yeterli görülürse onaylanır ve dava yeniden başlar.

Bir yorum yaz