Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Soruşturma İzni

Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturma izni memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevleri esnasında işledikleri suçlarla ilgilidir. Bu suçlar ilgili kişilerin görevleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda mahkemeler kovuşturma veya savcılar soruşturma evresini yürütebilmektedirler. Soruşturma yapabilme adına öncelikle idari makamlardan soruşturma izni alınması gereklidir.

Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Soruşturma İzni Nedir?

Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturma izni ne demektir? İle ilgili olarak kamu görevlilerinin görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri nedeniyle haklarında soruşturma yapmaya imkan tanıyan idari nitelikli bir karar olduğunu söyleyebiliriz.

Bir soruşturmanın kamu görevlisine karşı yapılabilmesi için soruşturma izni alma zorunluluğu bulunmaktadır. Savcılık makamı suça karşı soruşturma yapmak için ilgili idari merciden izin almadan soruşturma başlatamaz. Bu durumun istisnası olan bazı suçlar mevcuttur.

Soruşturma İzni Gerektirmeyen Suçlar: Savcılığın soruşturma izni almadan doğrudan soruşturma başlatabileceği suçlar yasalarda tanımlanmıştır. Bunlar arasında rüşvet, irtikap, görev esnasında veya görevle ilgili olarak kaçakçılık, devlet sırlarının açıklanması, resmi ihaleye alımlara veya satımlara fesat karıştırma vb. suçlar yer almaktadır. Bu suçlar 3628 sayılı Kanunun 17.maddesinde tanımlanmaktadır.

Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Soruşturma İzni Hangi Suçlar için Alınabilir?

Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturma izni 4483. Sayılı kanunun 8.maddesinde belirtilmektedir. İhbar, şikayet veya iddia konusu olan olaylar dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda ileriki dönemlerde soruşturma konusu olabilecek durumlar da bu iznin kapsamına dahil edilmektedir.

Suçlar temelde 3 kategoriye ayrılmaktadır:

 • Memurun veya kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlemiş oldukları suçlar
 • Kişinin görevini yaptığı zaman dilimi dışında kişisel olarak işlemiş olduğu suçlar
 • Görev esnasında olsa da göreviyle ilgili olmayan suçlar

Soruşturma izinleri kapsamına giren suça ilk maddede yer verilmiştir. Savcılık tarafından soruşturma izni memur ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlemiş oldukları suçlara yönelik olarak alınabilmektedir. Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturulması izni alma bu tarz suçlar için geçerli olmaktadır.

Soruşturma iznine tabi olan suçların bir kısmını aşağıda maddeler halinde sıralayalım:

 • Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması
 • Resmi belgelerde sahtecilik yapmak
 • Mühürde sahtecilik işlemleri gerçekleştirmek
 • Resmi belgeyi düzenlerken yapılan sahtelikler
 • Denetim görevinin ihmal edilmesi
 • Resmi belgeleri yok etmek, saklamak veya gizli kalması gerekenleri açığa çıkartmak
 • Zor kullanma yetkisi olan görevlinin yetki sınırlarını aşmış olması
 • Ticari sırların ortaya çıkartılması
 • Kişilerin malları üzerinde görevini kötüye kullanarak usulsüz biçimde tasarrufta bulunmak
 • Kamu görevlisinin ticari işler içine girmiş olması
 • Kamu görevini terk etmek veya yerine getirmemek
 • Kamudaki görevine ait olan eşyaları ve araçları suç işlemede kullanmak
 • Göreve ait sırları ortaya çıkartmak

Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturma izni bu gibi suçların söz konusu olması nedeniyle savcılar tarafından bu kişilerin bağlı oldukları idari makamlara başvuru yapılarak alınabilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Soruşturma İzni Kimler için Alınabilmektedir?

Kamu görevlilerinin yargılanması ve soruşturma izni alınabilir mi? konusuyla ilgili olarak savcının eli konu hakkında güçlüyse bu izni almanın çok zor olmadığı belirtilebilir. Peki, kimler için bu izin alınabilmektedir? :

 • Belediyede çalışan memurlar
 • Sahil güvenlikte çalışan kişiler
 • SGK’ya bağlı olarak yönetim kurulu üyeleri ve personeli
 • Milli Piyango idaresindeki kişiler
 • İl özel idaresinde görevli olan personel
 • 3628 sayılı kanunun 17.maddesinde yer alan suçları işleyen kaymakam, müsteşar ve valiler ( Rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma vb.)
 • Kamu İhale Kurumu’nda çalışan kişiler (Üyeler ve personel)

Kanunlara göre soruşturma iznine gerek kalmadan doğrudan soruşturma yapılan kamu görevlileri de yasalarda açıkça tanımlanmaktadır. Sözleşmeli personeller, belediye işçileri vb. bunlar arasında bulunur. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, hakimler, savcılar, TSK mensubu kişiler, üniversitede öğretim görevlisi olanlar vb. soruşturma iznine tabi değildirler.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar