Kadına Şiddet Ve Kadına Şiddetin Cezası

Şiddet Nedir?

kadına şiddet ve kadına şiddetin cezası

Kadına şiddet kapsamında şiddet, bir kişi ya da kişilere yönelik, mağdurun  vücutsal ve mental durumuna simgesel ve kültürel olgularının tümüne karşı yapılabilen zararlı her türlü davranıştır. Bir eşyaya zarar verme, cinayet, yaralama, tecavüz gibi fiziksel ve psikolojik tüm saldırıları şiddet çatısı altında toplamak mümkündür.

Şiddetin Sebepleri

Erkeğin uyguladığı şiddetin toplum tarafından mazur görülmesi, kadına karşı yapılan güç gösterileri, eğitimsizlik, ekonomik ve ailevi problemler, medyanın insanlar üzerindenki negatif etkileri, madde kullanımı, alkol ve kuöar bağımlılığı gibi faktörler şiddete temel oluşturan sebeblerdir.

Şiddet Türleri

Şiddet , kendi içerisinde fiziksel, sözlü-duygusal-psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olarak 4’e ayrılır. Tüm bu şiddet türlerinin birbirleriyle ilişkisi çok yüksektir. Zira şiddet çok yönlüdür ve her bir şiddet türü diğer bir şiddet türüne gebedir.

Kadına Yönelik Şiddet

kadına yönelik şiddet

Kadınlara, sadece kadın oldukları için uygulanan ya da onları etkileyen cinsiyetin negatif ayrımcılığının var ettiği tüm tutum ve davranışlardır.

Tüm ulusal gayrerlere rağmen önü alınamayan kadına şiddet tüm dünyanın ortak sorunudur.

Kadına yönelik şiddetin en fazla feodal yapının müdaafa edildiği coğrafyalarda kadının güçsüz olduğu addedilerek şiddet uygulandığı bilinmektedir.

Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik şiddettir.

Türkiye’deki kadınlar en fazla aile içi şiddete uğramaktadırlar ve utanıp çekindikleri için bu affedilmeye müsait olmayan suçu gizlemektedirler.

Bu gizleyiş sonucu yapılan şiddet eylemleri kadınlar üzerinde hem ölümcül hem de ölümcül olmayan fakat birçok ağır psikolojik ve nöropatik etkiler bırakan kadını iki türlü de yaşamından koparan etkiler olur.

Şiddete Uğrayan Kadına Ne Yapmalı?

Şiddete uğrayan kadın, öncelikle asla utanmamalı, sessiz kalmamalı ve bundan sonraki süreçlerde ise en yakın karakola gitmeli, şikayette bulunmalı ve tutanak tutturmalı.

Bununla birlikte darp raporu alınmalı. Nitekim boşanma davası açılması isteniyorsa Aile Mahkemesi veya Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmalıdır.

Koruyucu tedbir alınması isteniyorsa şiddete uğrayan mağdurun herhangi bir delil veya belge sunma zorunluluğu yoktur.

Şiddete uğrayan kadınlar ya da risk altındaki kadınların başvurabileceği kurum ve kurumların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://ailevecalisma.gov.tr/ksgm/siddete-maruz-kalindiginda/

Kadına Şiddetin Cezası Nedir 2020

Açılan dava sonucu koruyucu tedbir alınması isteniyorsa şiddete uğrayan mağdurun herhangi bir delil veya belge sunma zorunluluğu yoktur.

Alınan tedbir kararları en fazla 6 aylık olur. Yapılan başvuralar neticesinde hakimin gerekli gördüğü takdirde bu süre uzatılabilir.

Bunlara karşın şiddet eylemini gerçekleştiren kişi hakim kararına aykırı davranışlarda bulunursa hakim, kişiye 3 – 10  gün arası hapis cezası verebilir.

Eğer şiddet uygulayan kişi verilen kararlara aykırı hareket etmeyi sürdürürse hakim, 15-30 güne kadar zorlama hapis cezası verebilir fakat bu süre toplamda 6 ayı geçemez.

Genel itibariyle bu suçlar aile içi şiddete dahil olduğu için ceza hukukunu da ilgilendirir. Bununla birlikte şiddeti uygulayan kişi ve mağdur arasında eşlik, altsoy, üstsoy hali varsa bu durumlar cezayı arttırıcı sebepler olabilir.

Şiddet Gören Kadınların Yasal Hakları

4320 sayılı kanun nezdinde şiddet uygulayan kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırılabilir

Boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Boşanma davasının bir sonucu olarak karşı tarafı nafakaya bağlayabilir.

Şiddet eylemini gerçekleştiren kişi için de ceza davası açılarak tüm bu yasal haklara başvurulabilir.

İlgili Yazılar

2 Yanıtlar
  1. Şúkran şen

    Şiddet mağduru tüm hicbir şekilde hakkımı savunamiyorum biryil oldu beni suçlamak için herşey yapiliyo saglim kotu evimde huzurum kalmadı intihar edecek duruma geldim maddi durumum yok ben sağlığımı geri istiyorum yalvarırım bana yardım edin

Bir yorum yaz

Son Yorumlar