Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Kaçakçılık suçları ve cezaları 5607 sayılı kanun içerisinde yer almıştır. Son derece geniş bir kavram olarak karşımıza çıkar. Her türlü malın, yasaya uygun olmayacak bir şekilde ülkeye sokulması, ülkeden çıkarılması, gümrük kapılarından geçirilmeden kaçırılması, bunların ticaretinin yapılması gibi durumları kapsar. Verilen cezalar ise gerçekleştirilen fiile göre farklılık gösterir.

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu

Kaçakçılık suçları ve cezaları içerisinde, akaryakıt kaçırmak durumu söz konusudur. Ülkemizde satışa sunulan akaryakıt içerisinde marker olarak bilinen bir madde vardır. Bunun seviyesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu aracılığıyla tespit edilmiştir. Buna aykırı bir şekilde, içinde kriterlere uygun olmayan marker bulunmayan akaryakıtın nakledilmesi, üretilmesi, bulundurulması, satılması suçtur. Bunun satın alınması da yine yasaya göre suç olarak tanımlanmıştır. Böyle durumlarda öngörülmüş ceza miktarı minimum 2 seneden başlar. Bu ceza 5 yıla kadar çıkar.

Akaryakıt kaçıran ve bunu örgütlü bir şekilde gerçekleştirmeyen kişiler, gümrüklü fiyatın iki katı kadar olan bedelini öderse, alacağı ceza yarı oranında düşer. Kaçakçılık sırasında kullanılan taşıt, kanuna göre müsadere altına alınabilir.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu, yasalarda açık bir şekilde tanımlanmış olan fiillerdir. Bir kişi yurda kaçak olarak tanımlanan sigara sokarsa ya da kaçak sigarayı yurt dışına çıkarırsa, bunları satarsa, ticaretini gerçekleştirirse, suç fiilini işlemin olur. Bu çerçevede verilecek olan hapis cezası 3 ile 6 sene arasında değişir. Aynı zamanda 20 bin günlük adli para cezası da vardır. Her türlü alkolün kaçak olarak satılması, üretilmesi, yurttan çıkarılması, yurda sokulması gibi durumlarda da cezanın alt sınırı 3 sene olarak belirlenmiştir. Bu suça verilecek olan cezalarda erteleme olmaz ve para cezasına da çevrilmez.

Gümrük Kaçakçılığı Suçu

Kaçakçılık suçları ve cezaları arasında en geniş kapsamlılardan birisi gümrük kaçakçılığı adıyla karşımıza çıkıyor. Bunun işleniş şekli çok farklı olabilir. Bir kişi, yurtdışından geldikten sonra ülkeye giriş sırasında, yanında bulundurduğu ve gümrüğe tabi olan malları bildirmezse, suç işlemiş sayılır. Çünkü yurtdışından satın alınmış olan ürünlerin bir kısmı gümrüğe tabidir. Bunun belirtilmesi gerekir. Böylelikle ondan vergi alınır. Buna rağmen tersi bir durum söz konusu olduğunda kişiye en az 1 sene en fazla 5 yıl olmak üzere hapis cezası verilir. Aynı zamanda 10 bin günlük adli para cezası da vardır.

Kaçakçılık suçu daha farklı şekillerde de işlenebilir. Yine gümrüğe tabi olan bir malı, sınır kapısından değil de daha farklı şekillerde ve yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması bir suç olarak tanımlanır. Böyle durumlarda verilecek olan cezaların artması da söz konusudur. En az 16 aylık bir hapis cezası vardır. Bunun üst sınırı ise 7.5 yıl olarak belirlenmiştir. Kaçak bir şekilde yurda sokulan malın alkol, sigara ve tütün ürünleri olması, cezanın artmasına neden olan bir diğer kriterdir.

Kaçakçılık suçları ve cezaları, yasalara bakıldığı zaman adli, para cezasına çevrilebilmektedir. Bunun yanı sıra yine kanunlarımızda belirtilmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu da söz konusudur. Aynı zamanda yasalar, erteleme hakkını da tanımıştır. Bu tip suçlarda şikayet olmadan da soruşturmanın açılması mümkündür. Resen ve savcılık kanalıyla soruşturma açılır. Çünkü bu tür davalara kamu davası adı verilir. Zaman aşımı süresi ise 8 sene olarak yasalarda açıkça belirtilmiştir. Davaların görüldüğü mahkemeler, asliye cezadır. Eksik olmayan bir soruşturmanın açılması ve tüm delillerin burada yer alması çok önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz