İzale-İ Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası bir malın üzerinde hak sahibi olan paydaşlar için açılır. Birden fazla hisseye sahip olan malda ortaklığın bitirilerek tek bir kişi üzerine geçirilmesi amaçlanır. Hissedarların tamamı için ortak sonuçlar doğuran davalardan biri olarak karşımıza çıkar.

Menkul ve gayrimenkul olarak belirlenen tüm mallar üzerinden belirtilen davayı açmak mümkündür. Mahkemenin başvuruyu onaylayabilmesi adına bir ortaklığın olması önem taşır. Ortaklığın ya da hissedarlığın bitirilmesi en temel unsurlar arasındadır.

İzale-İ Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Davayı açmadan önce tüm hissedarlar ya da paydaşlar bir araya getirilir ve süreç hakkında bilgi verilir. İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası anlaşma sağlanamazsa eğer açılır ve hızlı şekilde sonuca ulaştırılır.

 • Arsa ya da tapuda geçen tüm hissedarların dava sırasında hazır bulunması zorunludur
 • Paydaşlardan birinin ölmesi durumunda ise hissedarlarının duruşmaya dahil olması gerekir.
 • Tüm ortaklar bir araya getirilip dava süreci başlatılmadan sonuçlandırılmasına izin verilmez.
 • Büyük ve önemli bir arsada paylaştırmanın nasıl yapılacağı bilinemiyorsa eğer belirtilen davayı açmak en doğru seçeneklerden bir tanesidir.

İzale-İ Şuyu Davası İçin Görevli Mahkeme

Hisseli arsa izale i şuyu davası için yetkilendirilen kurum, taşınmazın olduğu bölgedeki mahkeme olarak belirlenmiştir. Genellikle Sulh Hukuk Mahkemesi davaya bakar. Taşınmazın bağlı olduğu yerdeki mahkeme, tarafların problemlerinin en kısa süre içerisinde çözümlendirilmesini amaçlar. Belirtilen davanın hissedarlara ya da paydaşlara karşı açılması mümkündür.

Arsanın ya da taşınmazın üzerinde hakkı olan kişilerin mağdur olmamalarına özen gösterilir. Taraflar, tüm evraklar ve belgeler hazır bulundurulduğunda duruşma başlar. Somut ve resmi deliller varsa eğer mahkeme en hızlı şekilde sonuçlanır. Tarafların tüm payları hilesiz olarak belirlenir ve kazançlarının hesaplarına yatırılmasına hükmedilir. Anlaşmazlık olması halinde süreç takip edilir ve taraflardan biri sonucu beğenmezse eğer itiraz etme hakkı da vardır.

İzale-İ Şuyu Davası Mahkeme Masrafları

İzale-i şuyu davası masrafı harca tabi tutulmuştur. Davayı açan tarafın mahkeme giderlerini ve başvuru harcını ödemesi gerekir. Ancak dava sonucunda yapılan tüm harcamalar hem davalı hem de davacı olan taraflara eşit olarak paylaştırılır.

 • Aynı zamanda avukatlık ücretleri de her iki tarafa bölüştürülür.
 • Belirtilen dava içerisinde diğer çekişmeli süreçlerde olduğu gibi kazanan ya da kaybeden yoktur.
 • Bir mal üzerindeki ortaklığın bitirilmesi davası olduğu için sonucunda da herkes eşit derecede etkilenir.
 • Dava sırasında sürecin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi adına taraflar hakime malı nasıl bölüştüreceklerini belirtebilirler.
 • Hakim ise tüm verileri inceledikten sonra herkese eşit haklar sunuluyorsa eğer ortaklığın bitirilmesine karar verir.

İzale-İ Şuyu Davası Neden Önemli?

İzale-i şuyu dava süreci bir arsa ya da taşınmaz ile ilgili anlaşmazlık varsa eğer giderilmesi açısından faydalıdır. Özellikle hissedarı fazla olan taşınmazlarda bir süre sonrasında problemler çıkmaya başlar.

 • Taraflardan bir kısmı mallarını satmak isterken diğerleri ise kullanmayı ya da konut projesi oluşturmayı isteyebilir.
 • Bu aşamada ise hukuki yardım almadan bir sonuca varabilmek mümkün değildir.
 • Kararın kısa sürede kesinleşmesi ve hemen yaptırım uygulanabilmesi adına her zaman dava açmak faydalı olacaktır.
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası tüm belgeler eksiksiz olarak hazırsa eğer tek celsede de sonuçlanabilir.

Malın taksimi için dava açma sürecinde hissedarlardan birinin işlem yapması yeterlidir. Taşınmazın tam olarak bölüştürülmesi ya da paylaştırılması adına ise tam olarak ölçüsü, paydaş sayısı ve büyüklüğü bilinmelidir.

 

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz