02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarda Yetkili Mahkeme

İnternet yoluyla işlenen suçlarda yetkili mahkeme, Ceza Kanunu’nda konuyla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı için, Asliye Ceza Mahkemeleri görev yapmaktadır. Sulh Ceza Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemeleri, görev alanı dışında kaldığı için, internet üzerinde işlenen suçlarda görev almazlar.

İnternet yoluyla işlenen suçlar, kişinin seçerek yaptığı suçlar kapsamına girmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. Maddesine göre yetkili mahkeme; suçun işlendiği yerdeki mahkemeler ve hakaret suçunun son işlendiği yerdeki ve zincirleme suçlarda, suçun son işlendiği yerdeki mahkemeler görev yapmaktadır.

Hakaret Suçu Nedir?

Bir kişinin, başka bir kişi hakkında; onurunu zedeleyici, şerefine yönelik, itibarını yok edici söz ve davranışlarda bulunması, hakaret suçu olarak adlandırılmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125-131 maddeleri arasında, internet üzerinden işlenen suçlarda yetkili mahkeme, Asliye Ceza Mahkemeleri olarak belirlenmektedir.

İnternet Üzerinden Hakarete Uğranıldığı Zaman Ne Yapılmalıdır?

Şikâyete tabi suçlar arasında olan hakaret suçu, suçun mağdurunun, hakaret eyleminin yapılmasıyla birlikte 6 aylık bir zaman diliminde şikâyette bulunmasını şart koşmaktadır. Bu süre sonunda yapılan herhangi bir şikâyet, kabul edilmemektedir.

Hakaret suçu, ilgili kolluk güçlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmalıdır. İnternet üzerinden işlenen suçların, hızla yayılıp hızlı şekilde imha edilmesi durumu oluştuğu için, eylemin yapılmasının ardından 6 aylık süre içinde şikâyetin yapılması ve hukuki sürecin başlatılması gereklidir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Nedir?

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu oluşabilmesi için, mağdur olan kişinin, bu konuda herhangi bir tercih hakkının olmaması gerektiğidir. İnternet üzerinden cinsel taciz suçunda, fiziksel temas yoktur. İnternet üzerinde bu tür suçlarda, kişinin kimliğinin belirli olması, suçun failinin bulunmasında kolaylık sağlamaktadır.

İnternet üzerinden cinsel taciz suçunda, kişinin rumuz kullanması, kimliğinin belirlenememesi durumunda IP adresinin bulunması gereklidir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası Nedir?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; haberleşmenin gizliliği ihlali suçunu, üçüncü bir kişi işleyebileceği gibi, konuşmaya taraf olan kişilerden biri de yapabilmektedir.

Bu konuda en önemli etken, gizliliğinin ihlal edilebilmesi için, bir haberleşme aracının olmasıdır. Telefon, faks, mail gibi araçların olması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturan etkenlerdir.

Bu tür araçlarla haberleşmenin dinlenmesi, kayıt altına alınması ve ortaya çıkartılması ile, Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesi uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçu Hukuki Süreci Nasıl İşler?

İnternet ortamında işlenen hakaret suçları, şikâyete tabi suçlardandır. Mağdur kişi; Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kolluk güçlerine, yurt dışındaki siteler için ise, Türkiye’deki elçilik ve konsoloslukları şikâyette bulunmalıdır.

Zamanaşımı süresi 6 ay olan hakaret suçunu oluşturan eylemin, yazılı, görsel ya da ses verilerinin, internet ortamından kalkmış olması gereklidir. Bu verilerin, internet ortamında hala yayınlanmaya devam etmesi, 6 aylık sürecin başlamasını engeller.

Aynı kişiye yapılan hakaret suçu, farklı zamanlarda birden fazla kişi ya da gruba karşı yapılıyorsa, zincirleme suç hükümleri devreye girer ve cezai işlem de bu hükümlere göre artış göstererek verilir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçuna Maruz Kalındığında Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Türk Ceza Kanunu’na göre, internet üzerinden işlenen suçlarda yetkili mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, yetki bakımından herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu 12. Maddesi uyarınca, suçun işlendiği yer, teşebbüs edilen suçun son işlediği yer mahkemesi görev yapar. Aynı zamanda eğer zincirleme suç işlenmişse, suçun işlendiği yerdeki mahkeme görevlendirilmektedir.

İnternet üzerinden işlenebilecek herhangi bir suça maruz kaldığınızda, firmamızın yetkin ve tecrübeli avukatları ile iletişime geçebilir, hukuksal anlamda herhangi bir probleminizde, profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.