İnsan Ticareti Suçu ve Cezası

İnsan ticareti suçu ve cezası, TCK içinde yer alan 80.madde ile düzenlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçuyla büyük bir benzerlik gösterse de, aralarındaki temel fark kişinin rızasıdır. İnsan Ticareti suçu ve cezası nedir kapsamında, herhangi bir işi zorla yaptırmak, fuhşa sevk etmek, esaret altında tutmak gibi durumlardan bahsedebiliriz. Tüm bunlar şiddet gösterilerek ya da zorlanarak yaptırıldığı için göçmen kaçakçılığı suçundan ayrılmaktadır.

İnsan Ticaretinde Suçun Unsurları Nelerdir?

İnsan ticareti suçunda en temel faktör, kişini maddi kazanç sağlamak amacıyla, başka kişileri birtakım işlere zorlamasıdır. Bu noktada belirtilmiş olan bazı sınırlılıklar vardır. Buna göre;

  • Bir kişinin çaresizliğinden ya da denetim imkanlarından faydalanarak, onun rızasını ele geçirmek
  • Hileli davranışlar sergileyerek kişiyi kandırmak
  • Nüfuzu iyi niyetli olmayacak bir şekilde kullanarak rızasını elde etmek
  • Mağdur olan kişinin kendi hür iradesini etkileyebilmek adına cebir, tehdit, baskı, şiddet uygulayabilmek gibi filler söz konusudur.

İnsan ticareti suçu ve cezası işlenirken kişi; başka şahısları ülke içerisine zorla sokabilir ya da onları ülkeden zorla çıkarabilir. Ayrıca sayılmış olan amaçlar çerçevesinde kişi tedarik etme, bunları başka bir yere sevk etme, götürme, barındırma gibi durumlar yaşanır. Tüm bu suçların uluslararası bir niteliği vardır. Fakat mevcut fiiller ülke içerisinde yaşanabilir. Sadece yabancı kişileri, göçmeyenleri kapsayan bir durum değildir. Taşradan büyük kentlere gasp, hırsızlık gibi suçları işlemesi için getirilen şahıslar da bu fiil içerisinde değerlendirilir.

Çocuk Ticareti Suçu Nedir?

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası
İnsan Ticareti Suçu ve Cezası

Çocuk ticareti suçu, mevcut fiilin özel bir alanı olarak tanımlanabilir. Bu tip bir tanımlamanın yapılmasının temel nedeni kişinin yaşıdır. Yani 18’den küçük bir çocuğun hizmet ettirilmesi, zorla çalıştırılması, fuhşa zorlanması, organlarının alınması gibi durumlar söz konusudur. Tüm bunları yapan bir şahıs; tehdit, şiddet, cebir gibi şeylere başvurmasa da, kanun tarafından cezalı olarak görülür.

İnsan Ticareti Suçuna Verilen Cezalar Nasıldır?

İnsan ticareti suçuna verilen ceza en az 8 sene olarak belirlenmiştir. 12 seneye kadar çıkabilir. Ayrıca mahkeme bu tip bir suç işleyen kişilere 10 bin günlük adli para cezası da keser. Eğer bu fiile iştirak eden herhangi bir vakıf, dernek, şirket söz konusu ise ya da bunlar bir nevi aracılık yapmışsa, ekstra güvenlik tedbirleri devreye girer. Kaçak olarak yurda sokulan insanların zorla çalıştırılması bir suçtur. Onları taşıyan gemi ya da botun bağlı bulunduğu şirket kapatılabilir. Ya da devletin kullanılan taşıtları müsaade etme hakkı vardır. Bir kişi insan ticareti yapabilmek için harekete geçmiş, ancak bu konuda başarı sağlayamamış olabilir. Bu durum ceza almamasını gerektirmez. Çünkü suça teşebbüs söz konusudur. Böyle bir şahsın alacağı ceza doğal olarak daha düşüktür.

İnsan Ticareti Suçu ve Cezasına Yönelik Diğer Bilinmesi Gerekenler

İnsan ticareti suçu ve cezası, adli para cezasına çevrilemez. Hapis cezası verilir. Bu tip durumlarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ya da cezanın ertelenmesi de mümkün değildir. Hukukta uzlaşma olarak bilinen durum, insan ticareti suçunda geçerli olmamaktadır. Soruşturma süreci ise bizzat savcılık makamının resen harekete geçmesiyle mümkündür. Davalarda 15 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Ağır ceza mahkemeleri bu konuda yetkilendirilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak insan ticareti suçunda uygulama zincirleme bir şekilde de olabilmektedir. Suçu işleyen bir şahıs bunu birden çok kişiye karşı yaptığı zaman tek bir fiil üzerinden cezalandırılır. Ancak alınacak olan ceza daha yüksek olur.