İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

Ülkemizde imar planları, belediyeye bağlı olan departmanlar tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Sadece belediyeye bağlı olan sınırlar baz alınarak, işlem uygulanır. Bu çerçevede vatandaşlar, iptal davası açabilirler. Bu konuda yetkili olan mahkeme ise belediyenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olarak belirlenmiştir. İmar planının iptali davası dilekçe örneği, bu noktada bilinmelidir.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği
İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

İmar Planının İptali Davasında Süre Nasıldır?

İmar planının iptali davası ne zaman açılır gibi bir soru çok sık gündeme gelir. Buna dair şunları ifade etmek gerekiyor;

 • Belediyeler, imar planı üzerinde yapmış oldukları değişiklikleri ilan ederler.
 • Bunun sonrasında ise 1 aylık süreç içerisinde kesinlikle itiraz hakkı doğar.
 • Mevcut itirazların değerlendirilmesi ve bir karara bağlanması 15 günde tamamlanır.
 • Eğer ret yönünde bir karar varsa, 60 günlük bir zaman dilimi başlar ve bu çerçevede itiraz hakkı vardır.
 • Bu itiraza 60 günde bir cevap verilmediği zaman, ret kararı verildiği kabul edilir.
 • Daha sonra iptal davası için bir 60 günlük süre daha başlar.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği Nasıl Olmalıdır?

İmar planının iptali davası dilekçe örneği nasıl doldurulmalı çerçevesinde şunlara dikkat etmek gerekiyor;

 • İlk olarak ilgili mahkemenin ismi üst kısma yazılıyor. İdare Mahkemesi hangi kentte bulunuyorsa bunu belirtmek lazım.
 • Talebin açık bir biçimde yazılması şarttır. Yürütmeyi durdurma ya da benzeri istekler, dava konusudur.
 • Hemen altına davacı olan şahıs ya da kurumun bilgileri, adresle beraber eklenmelidir. Eğer bir vekil varsa, avukatın ismini de eklemek gerekiyor.
 • Sonrasında ise imar planının iptali davası dilekçe örneği çerçevesinde davalı olanlar yazılmalıdır.
 • Ardından ise dava konusuna geçilir. Burada ifade edilmesi gereken şey ise belediyenin hangi tarihli ve raporlu dosyasının dava konusu olduğudur. Ölçek, aykırı olduğu iddia edilen hüküm detaylı bir şekilde yazılmalıdır. İstemi de yine burada belirtmek gerekiyor. Tüm bunlar, davanın konusu başlığının hemen yanına eklenmelidir.
 • Sonrasında ise öğrenme tarihi başlığı atılmalıdır. Karara itirazın ne zaman yapıldığı, sonrasında itiraza cevap verilmediği, bundan dolayı yeni bir davanın açıldığı da ifade edilmelidir.
 • Açıklamalar kısmının ayrıntılı bir şekilde doldurulması gerekiyor. Yani neden yürütmeyi durdurma gibi bir talebin olduğunu belirtmek şart. Bu çerçevede birkaç madde yazılabilir. Burayı uzun tutmak ve birden fazla gerekçe sunmak oldukça önemlidir.
 • Mevcut açıklamalar kısmının da tamamlanmasından sonra bir paragraf yapılarak, ifade edilmiş olan gerekçelerden hareketle, yürütmeyi durdurma talebinin tekrar yazılı bir şekilde ilgili alan içerisinde belirtilmesi gerekiyor.

Ayrıca dilekçenin sonuç ve istem bölümünde taleplerinizi özet bir şekilde yeniden yazın. Rapor tarihlerini ve dosya numaralarını da eklemeyi unutmayın. Davacının ismi, avukatının adı ve soyadı, adres ve imza eklendikten sonra ekleri de belirtmeniz lazım.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği Ekler Bölümü

İmar planının iptali davası dilekçe örneği ekler bölümü oldukça önemlidir. Buraya, tapu kayıtları eklenmelidir. Çap da belirtilmek zorundadır. Bunun yanı sıra belediye tarafından askıya çıkarılmış olan imar planına yapılmış olan itiraz ile gerçekleştirilen itirazın düzelteme talebini de belirtmek lazım. Plan örneğinin ekler bölümü içerisinde belirtilmesi şarttır. Hatta bunu bir fotoğrafla desteklemek lazım. Yol fotoğrafı, davacının önermiş olduğu plan ve diğer belgelerin de dilekçeye iliştirilmesi sonrasında işlem tamamlanmış olur. İmar planının iptali davası dilekçe örneği bu şekildedir. Buna göre süreci başlatmak şarttır.