İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası incelendiği zaman kişilerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan ortamın oluşturulması temel nitelik olarak belirlenmiştir. Bu hakkın muhafaza edilmesi için ve çevre işleyişinin doğal dengesinde devam etmesi adına gerekli olan önlemler eksiksiz bir biçimde alınmıştır. İmar kirliliğine neden olma suçu ile çevrenin korunması için alınan önlemler aynı minvalde değerlendirmelidir. Ham kamunun yararının korunması hem de çevrenin korunması temel odak noktası olarak belirlenmiştir.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

Ruhsatsız İnşaat Cezai Yaptırımı

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası uygulanır mı      konu başlığı altında kişilerin ruhsatsız bir biçimde inşaat gerçekleştirmeleri en sık dile getirilen suçların başında geliyor. Bu konu hem kamu huzurunun ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet verirken aynı zamanda çevrenin tahrip edilmesine neden olduğu için çok boyutlu bir suç olarak değerlendirilmektedir.

Cezai yaptırım bakımından incelendiği zaman kişilerin ruhsatsız bina yapmasının suçunun 5 yıla kadar hapis ile onanabileceği görülmektedir. Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda en üst sınırdan ceza verildiği net bir biçimde görülmektedir. Cezanın minimum sınırı ise 1 sene olarak belirlenmiştir. 1 sene olarak verilen cezaların direkt olarak para cezasına dönüştürülmesi de mümkün kılınmıştır. Bu noktada her para cezasına dönüştürme isteğinin mahkeme tarafından kabul edilmeyeceğinin de belirtilmesi gerekiyor.

Sağlıklı Bir Kamu Yaşantısı İçin Çevrenin Korunması

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası uzlaşma incelemeleri yapıldığı zaman af gelmesi durumunda kişilerin herhangi bir cezai uygulama ile karşı karşıya gelmeyeceğinin belirtilmesi gerekiyor. Bu noktada af gelmesinin ve imar barışı kapsamında ruhsat verilmesinin çevre koruma süreci ile alakalı sıkıntılara sebebiyet verirken kişilerin ikamet edecekleri alan yaratması sebebi ile bir yönden de olumlu bir alana sahip olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

Bağlantılı Kişilere de Ceza Geliyor

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası var mı konu başlığı altında kişilerin sadece binayı yapması değil bu binanın yapılması için ortam hazırlaması dahi direkt olarak ceza kapsamında değerlendirilecek olan detaylar arasında bulunuyor. Örneğin ruhsatsız bir binaya normal koşullarda elektrik ve su bağlanması söz konusu değildir. Bu bağlantıları kurallara uygun olmamasına rağmen yapan kişilerin de süreçten direkt olarak etkileneceği ve yukarıda belirtilen ceza arağlığı kapsamında yaptırıma uğrayacağının da altının çizilmesi gerekiyor.

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası kapsamında ruhsatsız olan bir alanda yapılan binanın herhangi bir sınai faaliyet içerisinde değerlendirilmesi de direkt olarak suç isnat eden detaylar arasında kendini göstermektedir. Bu binaların kullanımı hem çevrenin tahrip edilmesi hem de ruhsat verilmem gerekçeleri sebebi ile kamu huzurunu da tehdit eden bir boyuta sahiptir. Binanın yapıldığı alanın inşaata uygun olmaması sebebi ile sağlam bir binanın oluşturulması mümkün olmayabilir. İlerleyen senelerde bina ile alakalı meydana gelen yıkılmaların ve tahribatın hesabını sorma imkanınız olmayacaktır. İmarsız bir binada yer almak bu tür sorunları direkt olarak kabul etmek manasına geliyor.

Yeniden Ruhsat Almak Mümkün Mü?

İmar kirliliğine neden olma suçu ve cezası kadar bu durumun telafisi de merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Yeniden ruhsat almak için af süresinin beklenmesi gerekiyor. İmar affı ile beraber ruhsatı olmayan evlere ruhsat ve tapu verildiği görülmektedir. Bu süreç içerisinde özellikle gerekli olan tüm hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi durumunda herhangi bir suç unsurunun kalmayacağı dile getirilmelidir. Bu sürecin hukuki bir yardım alarak ve gerekli başvuruları yaparak tamamlanması daha verimli olacaktır.