İflas Erteleme

Hem Türk Ticaret Kanunu hem de İcra İflas Kanunu tarafından düzenlenen iflas erteleme durumu, özelikle şirketlerin kendilerini toparlaması için zaman kazanmasına yardımcı oluyor.

Öncelikle gerekli olan tüm belgelerin sunulması önemlidir. Ardından mahkeme şirketin kendini toparlayıp toparlayamayacağını tespit eder. Eğer ki şirket kendini toparlayabilecek düzeyde ise iflas geciktirme kararı alınacaktır.

İflas erteleme söz konusu olduğunda alacaklılar bu süre bitmeden alacağına ulaşma şansına sahip olamıyor. Ancak, rehin alacalıklar için bir istisna olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu sürecin avukatlar ile takip edilmesi lehinize olacaktır.

İflas Erteleme İşleminden Kimler Yararlanabilir?

Her firma ya da şirket iflas geciktirme şansına sahip olamaz. Sadece sermaye firmaları ya da kooperatif firmaları bu hizmetten yararlanma şansına sahip olmaktadır. Gerçek kişi olan tacirler ne yazık ki bu hizmetten yararlanamaz.

Anonim, limited, sermayesi paylara bölünen firmalar bu hizmeti alma şansına sahiptir. İflas erteleme davası sonuçları sayesinde batmakta olan bir şirket 1 yıl ile 4 yıl arasında iyileştirme çalışmaları yapabilir. Bu çalışmalar sonucunda ise iflas etmekten kurtulabilir. Ancak, her 3 ayda bir kere mahkemeye rapor sunmak zorunludur.

İflas Ertelemenin Faydaları Nelerdir?

Şirketler, borçları nedeni ile batma durumuna gelebilir ancak, yine de yükselişe geçmek adına bir şansları olabilir. İflas erteleme davası açarak, malvarlığını koruma altına alma şansı şirketlere sunulacaktır.

İflas erteleme süreci boyunca takip yapılamayacağı için şirketler ellerindekileri şirketi kurtarmak ve yükselişe geçmek adına kullanabilir. İflas erteleme süresi azami olarak 1 yıldır ve 4 yıla kadar çıkabilir. Şirketler bu süre zarfında iyileştirme çalışmaları yapabilir. Bu aşamada 3 ayda 1 kere kayyım mahkemelere de dilekçe vermek gerekecektir.

İflas Ertelemenin Durumunda Alacaklıların Durumu Ne Olur?

Kanuna göre iflas erteleme durumu söz konusu olduğunda kuruma karşı yapılan her türlü takip düşer. Daha önce başlamış olan takiplerin de düşmesi söz konusudur. Erteleme söz konusu olduğunda taşınır, taşınmaz tüm mallar rehin yolu ile takip edilebilir ancak, muhafaza talebi alınması söz konusu olamaz.

Öncelikle iflas geciktirme sonucunda başlatılmış olan tüm takipler duracaktır ve yeni bir takip açılmayacaktır. Rehinli alacaklılar için ise muhafaza kararı çıkarılamayacaktır. İflas ertelemenin amacı şirketin haklarının ve sahip olduklarının korunmasını sağlamaktır.

İflas Ertelemenin Konkordato Arasındaki Fark Nedir?

Hem iflas erteleme hem de konkordato maddi anlamda sıkıntıda olan firmaların durumdan kurtulmasına ışık tutan durumlardan biridir. Konkordato her türlü kurumu kapsar. Ancak, iflas geciktirme durumu sadece sermaye şirketleri için geçerlidir. Üstelik borca batıklık durumunun da sunuluyor olması gerekir.

Konkordatoya başvurmak isteyenlerin borca batıklık durumunu ispat etmelerine gerek yoktur. Konkordato anlaşmalı iflas olarak kabul edilebilir. Yani borçlar yapılandırılır ve dolayısıyla firmanın kurtulması sağlanır. İflas erteleme bekleyen firmalar öncelikle borca batıklık durumunu ispat etmek durumundadır.

İflas Erteleme Şartları Nelerdir?

İflasın ertelenebilmesi için öncelikle maddi ve şekli şartların mutlaka sağlanıyor olması gerekiyor. İcra İflas Kanunu tarafından belirlenen şartlara tam uyum sağlanması gerekiyor. Öncelikle bu talepte bulunabilmek adına şirketin tamamen borca batmış olması gerekiyor. Ancak, bir yandan şirketin bu durumu iyileştirme imkanının bulunuyor olması da önemlidir.

Bu işleminin yapılabilmesinde alacaklıların haklarının korunması gereklidir. Tüm bu unsurlar iflas geciktirmenin maddi şartları arasında yer almaktadır. Bir de şekli şartlar vardır. Talep edilirse iflas ertelemesi söz konusu olur. Alacaklıların korunabilmesi için borca batıklık bilgilendirilmesi yapılması önemlidir. Yani malvarlığı durumunda pasiflerin aktiflerden daha üstte olması gerekir. Bu nedenlerden dolayı şartlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz