İdare Mahkemesi Ve Görevleri

İdare mahkemesi ve görevleri genellikle idari kurumlar ile ilgili oluşabilecek davalara çözüm bulmaktır. Aynı zamanda idarenin hukuka aykırı olarak yaptığı işlemlerinin de denetlenmesine yardımcı olur. İdari yargı içerisinde görevli ilk mahkeme olarak karşımıza çıkar.

2576 sayılı kanun ile birlikte İdare Mahkemelerinin görevleri detaylı olarak belirlenmiştir. Hazırlanan kararların değiştirilmesi aşamasında ise görevli olan kuruluş HSK olarak karşımıza çıkar. İdare, Vergi, Bölge İdare ve Danıştay mahkemeleri tüm idari davalara bakmakla yükümlüdür.

İdare Mahkemesi Ne İşe Yarar?

İdari davalar açıldıktan sonra incelenmesi ve en iyi şekilde sonuca ulaştırılması aşamasında belirtilen mahkemelerden destek alınır. İdare Mahkemesi ve görevleri içerisinde tüm idari anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmak yer alır.

 • Gerekli görülmesi halinde dava süreci boyunca ekstra evrak, delil ya da belge isteme hakkına sahiptir.
 • Genellikle yazılı olarak hizmet verir ve davalarda da somut veriler üzerinden açılır.
 • İdare ve Vergi Mahkemeleri dışında Danıştay’da açılan davalar ile ilgili delilleri talep edebilir.
 • Belirtilen kurum içerisinde açılan davalarda tanık dinlenmesine ya da şahide ihtiyaç duyulmaz.
 • Yazılı evraklar ya da somut veriler üzerinden inceleme yapılır ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılır.

İdare Mahkemesinin Bakabileceği Davalar

İdare Mahkemesi Ve Görevleri

İdare mahkemesi görev alanı adından da anlaşılabileceği gibi yalnızca idari konulardır. Tam yargı davaları, iptal davaları, idari sözleşmelerden çıkan uyuşmazlık davaları ve Danıştay’ın hizmet verdiği tüm konular görevleri arasında yer alır. Belirtilen mahkemeler tüm evrakları ve delilleri inceler, her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde bir karar verir.

Davalar konusunda kapsamlı ve geniş bir alana dahil olduğu için İdare Mahkemeleri sıklıkla çalışır. Özellikle idare ya da kamu kuruluşları ile ilgili konularda düzenli olarak hizmet veren mahkemeler olarak karşımıza çıkar. İdari işlemler nedeniyle zarar gören vatandaşların açtıkları tazminat davaları konusunda da hizmet verir.

İdare Mahkemesinde Yargılama Nasıl Olur?

Belirtilen mahkeme içerisinde yargılama, resmi evraklar ya da belgeler üzerinden gerçekleşir. Açılan davalarda tanığa gerek duymadan sunulan belgeler ile birlikte en doğru kararın verilmesine özen gösterilir.

 • Yargılama sırasında davalı ve davacı tarafların detaylı olarak dinlenmesine dikkat edilir.
 • Dava konusu ile ilgili tüm raporları inceledikten sonra yakından ilgilenmesi adına bir bilirkişi tayin edebilir.
 • Yazılı yargılama usulü temel kurallardan bir tanesi olmasının yanı sıra bazı davalarda istisnai olarak sözlü duruşmada da gerçekleştirilebilir.
 • İdare mahkemesi görev ve yetkilerini yerine getirmesi konusunda en etkili kurumlardan biri olarak karşımıza çıkar.
 • Başvuru yapıldıktan sonra belirtilen konunun geçerli olması halinde dava anında açılır.

İdare Mahkemelerinin Kararları Temyiz Edilir Mi?

İdare mahkemesi ve görevleri son derece net olduğundan dolayı fikir edinmeniz kısa sürer. Ülkemizde gerçekleştirilen tüm idari işlemler ile ilgili davalardan, belirtilen yetkili mercii sorumludur. İdari kurumlar nedeniyle mağdur olan tarafların açtıkları davaları da detaylı olarak takip edilir.

 • İdare mahkemesi görev ve yetki sınırları çizilirken her zaman hukuk kurallarına uygun olmasına dikkat edilmiştir.
 • Yetkileri söz konusu olduğunda ise davalar, yer bakımından bağlı olan mahkemelerde açılır.
 • Hangi il ve ilçede ikamet ediyorsanız ya da idari kurum ile işiniz varsa oranın mahkemesine başvuru yapmanız yeterli olacaktır.
 • İdare mahkemesi herhangi bir davada yetkisizlik kararı verirse eğer görev, Danıştay’a gönderilir.

Mahkemenin kararlarına ilişkin temyiz fırsatı vardır. Ancak dava temyizde de aynı sonucu verirse eğer tekrar aynı başvuruyu yapma şansı oluşmaz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar