İcra Ve İflas Hukuku; İstihkak Davaları

İcra ve iflas hukuku; istihkak davaları karmaşık gibi görünse de bir mal üzerinde birden fazla hak iddia eden kişiler ile ilgili mahkeme süreçlerini kapsar. Mal ile ilgili çekişmeyi ya da bilinmezliği sonlandırmak adına açılan bir dava türü olarak da karşımıza çıkar. Haciz sırasında ya da sonrasında mal üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan kişinin haklılığını tespit etmek adına açtığı dava olarak da bilinir.

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak davası malın farklı birine ya da üçüncü kişiye ait olduğunun kanıtlanması adına da açılır. Yukarıda belirtilenler hakkında bilgi sahibi değilseniz ya da kanunlarla ilgili yorum yapamıyorsanız eğer uzman bir avukat desteği almanız faydalı olacaktır. Ortada kalan ve haciz yapılan malın sahibinin kim olduğuna dair tartışmaların son bulabilmesi adına açılır.

 • Bu aşamada görevli mahkemeye istenen evrakların eksiksiz şekilde aktarılması durumunda herhangi bir sorun yaşanmaz.
 • Malın kime ait olduğunun hukuki anlamda araştırılması, kesin bir yargıya ulaşabilmesi açısından önemlidir.
 • Niteliği nedeniyle bir eda davası olarak da bilinen istihkak, karmaşık gibi görünse de tüm istenen belgeler tamamlandığında kısa zamanda sonuçlanır.

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İcra Kanunu söz konusu olduğunda istihkak davalarında görevli mercii, İcra Mahkemeleri olarak karşımıza çıkar. Genel anlamda ise görevli kurumlar Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk olarak bilinir. Mal ile ilgili haciz işlemi gerçekleştikten sonra mülkiyetinin kendisine ait olduğunu iddia eden herkes, 7 gün içerisinde dava açabilme hakkına sahiptir. İcra Müdürlüğü itirazı ve davayı alacaklı tarafa bildirir. Alacaklının ise süreç kendisine bildirildikten 3 gün sonra itiraz etmemesi durumunda haciz kaldırılır. Yukarıda belirtilen zaman dilimleri hak düşürücü olduğundan dolayı son derece dikkatli hareket etmek gerekir. İvedilikle görülen bir dava olduğu için mahkeme heyeti profesyonel şekilde çalışır.

İstihkak Davası Uzun Sürer Mi?

Hayır, taraflardan istenen belgeler tamamlandığında dava sanıldığı kadar uzun sürmez. Davanın reddedilmesi halinde tekrar başvuru yapma seçeneği olduğu gibi sonuca itiraz etme yolu da her zaman açıktır. Bu süreçte vekalet vermeniz durumunda avukatlarınız sizin yerinize tüm işlemleri gerçekleştirirler

 • İstihkak davası açılmadan önce haczi yapılan mal paraya çevrildiyse güncel tutar alacaklıya teslim edilir.
 • Yargılama sırasında hem mal üzerinde hak iddia eden hem de alacaklı tarafların mağdur olmamalarına özen gösterilir.
 • İstihkak davalarında konuya göre İcra ya da Miras avukatından destek alabilme seçeneklerinizde bulunur.
 • Böylelikle haklarınızı hukuki anlamda en iyi şekilde korunur ve anayasal sınırlar çerçevesinde bir yargılama yapılmasına dikkat edilir.

İstihkak Davası Nasıl Sonuçlanır?

İstihkak dava süreci her iki tarafında dinlenmesi ve evrakların incelenmesi sonucunda bir neticeye ulaştırılır. Haciz alacaklısının kendisine tanınan süreye ve yasal haklarına dikkat etmesi her zaman önem taşır. Karmaşık ve deneyim kazanılması zor bir dava olduğundan dolayı İcra ve İflas Hukuku’nda yer alan kanunlar detaylı olarak incelenmelidir.

 • Çekişmeli mallar üzerindeki problemleri ortadan kaldırabilmek adına açılan bir dava türüdür.
 • Tüm kurallarına, mahkeme ve dava süreçlerine dikkat edilmesi halinde sorun yaşanmaz.
 • Genellikle haczedilen ya da haczedilmek üzere olan mal üzerinden istihkak davası açılması mümkündür.
 • Malın hak sahibi olduğunu iddia eden 3.kişinin de dava açabilmek hakkı vardır.

Okyanus hukuk bürosu olarak, belirtilen süreçler hakkında bilgi sahibi değilseniz eğer avukatlarımız ile görüşebilirsiniz. Uzman danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde kanunlarla ilgili fikir edinmeniz daha da kolaylaşır.

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz