Hukuki Danışmanlık

Kişilere ve de kurumla karşı önleyici, giderici hukuki destek sağlayan kişilere hukuki danışman adı verilir.  Hukuki danışmanlık avukatlar tarafından yapılır. Avukatlar; borçlar hukuki, medeni hukuk, ceza hukuku ve deniz hukuku alanında uzmanlaşmış olan kişilerdir. Güçlü bir hitabet yeteneğine ve düzgün diksiyona sahip olmaları gerekir. Hukuki danışmanların görevi; sözleşme kapsamındaki konulara açıklık getirmek, danışanları hukuki anlamda bilgilendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların bir nevi önün geçmek, danışanları şikayet ve icra gibi hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, gerekli olan durumlarda müdahil olmak gibi görevler söz konusudur.

Hukuk Danışmanı Kimdir?

Şirketlere ya da bireylere hukuk konusunda bilgi veren ve danışmanlık eden kişilerdir.  Şirketlerin hukuksal alanda yaşamış oldukları her türlü sorunda yol göstermeleri  gerekir. Aynı şekilde hukuk konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlara da rehberlik ederler.

Hukuk Danışmanın Görevleri

Avukatlık ve hukuki danışmanlık konusunda uzman olan kişiler görev ve sorumluluklarının farkındadır. Hukuki danışmanın görevleri;

 • Şahısları ilgilendiren boşanma, tazminat davası açma, arsa payı davası açma gibi birtakım kişisel dava süreçlerinde bilgi verilmesi ve rehberlik edilmesi.
 • Şirketlerde görülen birleşme ya da devamla süreçlerinin hukuki işleyişinin sağlanması
 • Veri davaları olmak üzere hukuki rapor lama ve inceleme hizmetlerinin yürütülmesi
 • Kurumsa olarak yönetim danışmanlığının sağlanması, sözleşmelerin incelenmesi, iş hukuku ve ceza hukuku gibi konularda danışmanlık yapılmasıdır.

Aklınıza gelebilecek her türlü konu için hukuk danışmanına giderek bilgi alabilirsiniz.Nasıl dava açabileceğiniz, yaşadığınız sorunlara karşın hakkınızı hukuksa olarak nasıl savunabileceğiniz konusunda yardım almanız mümkündür. Hukuk danışmanlarının görevleri iki ayrı şekilde incelenebilir.

Önleyici Hukuki Danışmanlık: İşlerin hukuki açıdan nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda kapsamlı olarak verilen hizmeti ifade eder.

Giderici Hukuki Danışmanlık: Hali hazırda var olan ve devam eden dava için verilen hukuki hizmettir. Örneğin; şahıs yüklü bir miktarda borç dolayısıyla haciz işlemine uğradı. Olay, adli mercilere taşınmadan önce hukuk danışmanlarına başvurulmalı. Böyle bir durumda kişiye önleyici hukuk danışmanlığı hizmeti sunulur. Haciz işlemi gerçekleşir ise ve ortada bir mahkeme kararı varsa bu durumda giderici hukuki danışmanlık hizmeti verilir. Avukatlık bürosu hukuki danışmanlık konusunda önleyici ve giderici hizmet sunar.

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

Danışma, iş sahibi tarafından hukuksal sorun konusunda ücret karşılığında verilir. Baroda kayıtlı olan avukatlar tarafından verilen hukuki danışmanlık sayesinde uyuşmazlık, şirket faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanız mümkündür. Bu konuda;

 • Haksız rekabet davaları, şirketlerin kurumsal işleyişine göre danışmanlık hizmeti sunulması
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ya da değiştirilmesi
 • Şirket ve şube kurulumu
 • Şirket yönetim kurulu kararlarına ilişkin imza sirkülerinin ve kurumsal dokümanların hazırlanması
 • Hisse devir sözleşmelerinin ve oy sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket yöneticilerine işçi- işveren ile ilgili konularda hukuki tavsiyelerin verilmesi.
 • Yönetim kurulu kararlarının alınması ve elektronik genel kurulun yapılması
 • Şirket dava süreçlerinin yakından takip edilmesi, icra dosyalarının açılması

Danışman hukuk bürosu tarafından şirketlere hukuka ilişkin daha pek çok konu üzerine rehberlik edilir.

Bireyler İçin Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık sürecinde bireylere dava açma, açılan davaların takibi olmak üzere daha birçok hukuksal konu üzerine bilgi verilir ve rehberlik edilir. Yabancılar hukuku, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, ceza hukuku konusunda hukuki danışmalardan yardım alabilirsiniz. Bunun için alanında uzman kişileri tercih etmenizde yarar var. Davanın takibinde etkili ve iletişim yönü kuvvetli hukuki danışmanların tercih edilmesi çok daha doğru olacak.

Bir yorum yaz