Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi

5237 sayılı kanuna göre bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları kısa süreli hapis cezalarındandır. TCK m 50 içerisinde kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulanabilir.

Kısa süreli hapis cezaları suçlu olan kişinin sosyal ve ekonomik durumuna bakılarak ve yargılama süresinde kişinin duyduğu pişmanlık ile suçun işlenmesindeki özelliklerine göre;

 • Adli para cezasına
 • Mağdurun ya da kamunun uğradığı zararın iade edilmesine
 • En az iki yıl boyunca sanat ve meslek edinmeyi sağlamak amacıyla gerekli olduğunda barınma imkanı da olan bir eğitim kurumunda eğitim almaya vb. durumlara çevrilebilir.

Hapis cezasının paraya çevrilmesi için 1 yıl ya da 1 yıldan az ceza alınmış olması gerekir. Yalnızca bu tarz cezalar para cezasına çevrilebilir. Adli para cezasına yalnızca mahkemeler hükmedebilir. Ayrıca adli para cezası ödenmediği takdirde kişi cezasını cezaevinde infaz etmek zorunda kalır. Bu nedenle cezanın para ile ödenmesi son derece önemlidir.

Hapis cezalarının paraya çevrilmesi sırasında kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve 1 yılın altındaki cezalar para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlar içinse 5 yıl bile hapis cezası verilse bu cezanın paraya çevrilmesi mümkündür. Bilinçli taksirle işlenen suçlar da da cezanın paraya çevrilebilmesi için cezanın 1 ya da 1 yıldan daha az olması gerekir.

Hapis Cezasının Paraya Çevrilme şartları

Hangi hapis cezaları paraya çevrilir ve hapis cezasının paraya çevrilmesi için gereken şartlar oldukça merak edilir. Hapis cezasının paraya dönebilmesi için bazı şartlar aranır bu şartlar şu şekildedir;

 • Kişinin daha önce kasıtlı olarak işlediği suçtan hapis yatmamış olmaması
 • Kişinin suçu işlediği için pişman olması
 • Bir daha suç işlemeyeceğine dair söz vermesi

Yukarıda yer alan şartlara uygun olan kişinin hapis cezası paraya çevrilebilir. Hapis cezasının paraya çevrilmesi için gerekli olan şartların içerisinde kişinin cezaevinde geçirmesi için kararlaştırılan süre de mevcuttur.

Sanığın kasten işlediği bir suç için 1 seneden fazla olan cezası için paraya çevrime gerçekleştirilmez. Ancak 1 sene ve 1 seneden az cezalar hapis cezasından para cezasına çevrilebilir.

Hangi Hapis Cezaları Paraya Çevrilir?

Hapis cezasının paraya çevrilmesi hangi suçları kapsar birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Paraya çevrilen hapis cezaları şu şekildedir;

 • Hayata karşı suçlar
 • Malvarlığına karşı suçlar
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Kamu güvenliğine karşı suçlar
 • Özel hayata ve şerefe karşı suçlar
 • Suç üstlenme suçu
 • Suç uydurma suçu
 • Görevi kötüye kullanma suçu
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu

Hapis Cezalarının Paraya Çevrilmesi Ve Paranın Ödenmemesi Sonucunda Ne Olur?

Hapis cezalarının paraya çevrilmesi sonrasında uygun görülen adli cezayı ödemeniz gerekir. Bu cezayı ödememeniz durumunda cezanızı cezaevinde infaz etmek durumunda kalırsınız. Bu nedenle para cezasına çevrilen hapis cezasının ödenmesi gerekir. Kişi adli para cezasını cezaevine girdikten sonra da ödeyerek çıkabilir. Adli para cezasının ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için ceza verildikten sonra ödenmelidir. Hapis cezasının paraya çevrilmesi konusundaki hüküm ve şartlar bu şekildedir.

Paraya Çevrilen Hapis Cezası Taksitle Ödenir Mi?

Hapis cezasının paraya çevrilmesi hükümlü olan kişinin hapisten çıkmasına yardımcı olur anacak ödeme güçlüğü çeken kişiler borçlarını ödeyemediklerinde tekrardan hapse düşebilirler. Bu nedenle de adli para cezası için taksitlendirmeseçeneği mevcuttur. Taksitlendirme seçeneği kanun tarafından öngörülen bir infaz yöntemidir. Hakim yargılanan kişinin ekonomik durumuna bakar ve bunun sonucunda taksitlendirmenin ne kadar olacağına karar verir.

Bir yorum yaz