Haksız Yere Hapis Yatanlar Tazminat

Haksız yere hapis yatanlar tazminat için düzenlemeleri CMK yani ceza Muhakemeleri Kanununun 141 – 144. Maddelerinde ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Tazminatın yasal dayanağı yukarıda belirtilen maddelerdir. Haksız yere hapis yatan bir kişinin isteyebileceği tazminat türlerine bakacak olduğumuzda maddi ve manevi her türlü tazminat talebinde bulunabileceğini görebilirsiniz.

Mağdur olan kişinin hapiste geçirmek durumunda kaldığı süre nedeniyle işten çıkartılmasında ya da ticari faaliyetlerinin durması sonucunda kazanç kaybetmesi, avukat ücretleri, sosyal güvenlik, haksız olarak cezaevinde kalmış olduğu sürede gerçekleştirdiği harcamalar ve bununla ilgili bütün ekonomik kayıplar için tazminat talebinde bulunabilir.

 • Ceza muhakemeleri kanununun 141. Maddesinde belirtilen haksız tutuklama nedeniyle tazminat isteyebilecek olan kişiler şu şekildedir;
 • Kanunlarda belirtilen koşullar dışında tutuklanan
 • Kanun dışı koşullar ile tutukluluğunun devamına karar verilen
 • Kanuni gözaltı süresi içerisinde hakim önüne çıkartılmayan
 • Kanuna uygun olarak tutuklanmasına rağmen makul süre içerisinde yargılama merciine çıkartılmayan
 • Bu süre içerisinde kendisi hakkında hüküm verilmeyen
 • Yakalanmaları ve tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen kişiler ve benzeri müdahalelere maruz kalan kişiler maddi ve manevi haklarını devletten talep edebilirler.

Haksız yere hapisyatanlar tazminat durumu bu şekildedir. Haksız olarak yakalanan ve tutuklanan kişilerin tazminat isteminde bulunma süreleri kararın kesinleştiğinin kendilerine iletilen tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve ya hükümlerin kesinleşme tarihini takip eden bir yıl içerisinde tazminat için istemde bulunabilirler.

Haksız Yere Hapis Yatanlar Tazminat Davası Nerede Görülür?

Haksız yere hapis yatan mağdurların açtıkları tazminat davası nerede görülür oldukça büyük bir merak konusudur. Haksız yere hapis yatan kişilerin tazminat davasının görüldüğü yer zarara uğrayan yani mağdur olan kişinin oturduğu ağır ceza mahkemesi ya da en yakın ağır ceza mahkemesidir. Mahkeme tarafından açılan dava için kararlar duruşmalı bir şekilde açıklanır.

Haksız yere hapis yatanlar tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu kişiler davalarını yukarıda yer alan mahkemeleri kullanarak açabilirler.

Haksız Yere Hapis Yatanlar Tazminat Davası Açabilir Mi?

Haksız yere hapis yatan kişiler tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu kişiler hem maddi hem de manevi olarak tazminat davası açabilir. Haksız yere hapis yatmak kişide mağduriyet oluşturur. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için de devlet tarafından kişiye tazminat ödenir.

Tazminat isteminde bulunan kişinin amacının zenginleşmek olmaması gerekir. Tazminat isteminde bulunan bir kişinin amacı yaşadığı mağduriyeti karşılamak olmalıdır. Bunun dışındaki istekler ve zenginleşme amacı ile istenilen tazminat istemlerinden olumlu sonuç alınması mümkün değildir.

Haksız Yere Hapis Yatanların Maddi Olarak Tazminat Davası Açması

Haksız yere hapis yatanlar tazminat davasını açarken oturdukları adrese yakın bir ceza mahkemesini tercih etmelilerdir. Maddi olarak tazminat davası açan kişi;

 • Tutuklu olduğu süre boyunca çalışamamaktan veya işyerinin kapalı kalması sonucunda yaşadığı kayıplarını
 • Uzun süreli bir tutuklanma yaşamış ve işten çıkartılmışsa işvereninden alamadığı ücreti, ikramiyeyi ve sosyal yardımları ile birlikte hapiste olduğu sürede yoksun olduğu kıdem tazminatını
 • Haksız olarak tutuklanan bir kişinin işi olmaması ya da herhangi bir kazancının olmaması durumunda bile tutuklu kaldığı süre için asgari ücretten hesaplanması planlanan tazminatı
 • Mahkeme sırasında avukata verdiği ücreti
 • Tutuklu kaldığı dönem boyunca cezaevi içerisinde gerçekleştirdiği harcamaları

Gibi maddi anlamdaki bütün zararları talep etme hakkına sahiptir. Mağduriyet yaşayan kişi manevi zarar olarak da kendisinin ya da yakınlarının gerçekleşen bu olay nedeniyle yaşadığı üzüntü ve acıyı karşılayacak olan para miktarını talep edebilir.

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar