Hakaret İçeren Tezahürat ve Halkı Aşağılama Suçları

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları, 6222 sayılı kanunun 14/1-2 fıkrasında belirlenmiştir. Spor alanında yaşanan şiddet davranışları, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

Kanunumuzda; hakaret içeren tezahürat 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesinde, halkı aşağılama suçları ise 6222 sayılı kanunun 14/2 maddesinde açıklanmıştır.

Hakaret İçeren Tezahürat Suçu Nasıl Oluşur?

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları içinde hakaret içeren tezahürat suçları üç farklı şekilde açıklanabilir:

  • Spor karşılaşmalarının yapıldığı alan ya da çevresinde; kişilerin bir kişiyi ya da grup halinde kişileri hedef alarak, görünen şekilde yaptıkları hakaret içerikli söz ve davranışlar
  • Spor karşılaşmalarının olduğu yerler ve çevresinde; toplumun diline, kökenine, ırkına, kadın ya da erkek olup olmadığına bakılarak hakaret içerikli söz ve davranışlar
  • Aynı şekilde yine spor karşılaşmalarının yapıldığı yerler ve çevresinde kişilerin hakaret içerikli duvar yazısı ya da pankart taşımaları

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları cezası, suçun işleniş niteliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Hakaret İçeren Tezahürat ve Halkı Aşağılama Suçları Cezası Nedir?

Hakaret İçeren Tezahürat ve Halkı Aşağılama Suçları

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları için, kanunumuzda verilen cezalar belirlenmiştir. Buna göre, hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları cezasında; spor alanı ve çevresinde kişilerin, bir kişiye ya da gruba karşı hakaret ve aşağılayıcı sözlerle ile yaptıkları hal ve davranışların cezası; 15 günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.

Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, köken farkı gözetilerek yapılan hakaret ve aşağılama suçlarının cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Yine spor alanı ve çevresinde; duvarlara hakaret ve aşağılayıcı sözler yazan, pankart taşıyan kişilerin cezaları, verilecek ceza ile yarı oranında artırılmaktadır.

Kişilerin yaptıkları bu suçlarda, ağır cezayı hak edecek herhangi bir davranış yapmadıkları takdirde alacakları cezalardır. Bu suçlarda ağırlaştırıcı sebepler bulunursa, verilecek cezalar artırılır.

Hakaret İçeren Tezahürat ve Halkı Aşağılama Suçları Kimler Tarafından Yapılabilir?

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları farklı kişiler tarafından işlenebilir. Bu kişiler arasında; takım taraftarı ya da takım taraftarını tutan bir grup kişi olabilir. Kanuna göre; polis, takım oyuncuları, teknik direktör ve takımların diğer çalışanları dışındaki kişiler, potansiyel suçlu olabilirler.

Aynı şekilde, hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçlarına maruz kalan herkes mağdur olarak tanımlanır. Bu tanım; spor alanı ve çevresinde, bir kişiye ya da gruba karşı hakaret ve aşağılama suçu yapılmışsa geçerlidir.

Eğer mezhebe, dine, dile, ırka, cinsiyete bakılarak belli bir kesime yapılmış bir suç varsa, suçun mağdurları, sadece suça maruz kalan belli kesim olarak tanımlanmıştır.

Spor alanı ve çevresinde; duvarlara hakaret içerikli sözler yazmak, aynı şekilde pankartlarla aşağılayıcı sözleri taşımak, kanuna göre nitelikli hal kapsamına girmektedir. Bu şekilde insanların daha çabuk etki altında kaldıkları belirtilmektedir.

Hakaret İçeren Tezahürat ve Halkı Aşağılama Suçları Nasıl Soruşturulur?

Hakaret içeren tezahürat ve halkı aşağılama suçları, şikâyet kapsamında olan suçlardan değildir. Bu yüzden savcılık tarafından bağımsız olarak soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde açıklanan maddeye göre hakaret suçu; kamu görevlisine karşı görevinden ötürü yapılmışsa, bu durumda suç, şikâyete tabi olur. Suç belirli bir kişiyi hedef alıyorsa, mağdur şikâyet etmese bile, 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine göre, savcılık soruşturmayı başlatır. Yine 6222 sayılı kanunun 14/2 maddesine göre, savcılık bağımsız olarak soruşturma ve kovuşturmaya başlar.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar