Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası (TCK 285)

Gizliliğin ihlali suçu söz konusu olduğu zaman soruşturma ya da kovuşturma aşamasında gizli kalması gereken gerçeklerin açığa çıkması aşamasında oluşan durumlardır. Adliyeye Karşı Suçlar kapsamında kabul edilmektedir. Gizliliğin ihlali suçu ve cezası üç şekilde oluşabilir:

 • Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi,
 • Kapalı yapılan bir duruşmanın gizliliğinin ihlal edilmesi,
 • Soruşturma aşamasında görüntü yayınlayarak masumiyetin karinesinin ihlal edilmesi.

Hem hızlı hem de sağlıklı ve güvenilir bir şekilde soruşturma yapabilmek adına önemli bir konudur. Aynı zamanda delillerin güvenilir bir şekilde toplanması adına da gizlilik önemlidir. Gizliliğin ihlal ediliyor olması özellikle masum insanların ceza almalarına sebebiyet verebilir.

Soruşturmanın Gizliliğinin İhlal Edilmesi

Gizliliğin İhlali Suçu ve Cezası

Soruşturma aşamasında toplanan bilgilerin kamuoyu ya da başka kişiler ile paylaşılması ile yapılan bir suçtur. İfade alma, sorgu, yakalama, arama ve olay yeri inceleme aşamaları soruşturmanın bir parçasıdır. Burada oluşabilecek herhangi bir güvenlik açığı, yanlış kişinin parmaklıklar arkasına girmesine neden olabilir. Şikayet dilekçesi herhangi bir soruşturma parçasında yer almaz. O nedenle şikayet dilekçesinin paylaşılması bir suç değildir.

Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilebilmesi için bazı unsurların aşılması gerekiyor. Gizliliğin ihlali suçu ve cezası maddeleri aşağıdaki gibidir:

 • Özel hayatın ihlal ediliyor olması,
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlal ediliyor olması,
 • Masumiyet karinesinin ihlal ediliyor olması,
 • Maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engelleniyor olması.

Kararların Gizliliğinin İhlal Edilmesi

Soruşturma aşamasında alınan kararlar soruşturmanın tarafları tarafından gizli tutulması gereken durumlar taraflara belirtilir. Dolayısıyla kararların gizli kalması gerekirken etrafa yayılıyor olması belirli cezalara tabi olacaktır.

Diyelim ki bir kişi teknik takibe alındı. Eğer ki bu karar dışarıdaki ortam ile paylaşılırsa o kişi konuşmalarında çok daha fazla dikkat edecek ve hatta belki soruşturmanın seyrini değiştirecektir. O nedenle kararların mutlaka gizli kalması gerekir.

Gizli Soruşturmalarda Avukatın Hakları

Eğer ki gizli bir soruşturma yürütülüyorsa ancak, CMK 153/3 maddesi gereği herhangi bir kısıtlama kararı alınmamışsa, dosyaya avukatın göz atması ve inceleme yapması yasak değildir. Hatta vekaletname sayesinde dosyanın bir suretini alma hakkına da sahip olacaktır.

Elde edilen tüm bilgilerin sadece müvekkillerini savunmak için kullanılacak olduğunu her avukat bilmelidir. Hiçbir avukat elde etmiş oldukları belgeleri medya ile paylaşamaz ya da başka birine iletemez. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden her kim ise cezalandırılacaktır. Gizliliğin ihlali suçu ve cezası mevzuat içerisinde net kenarlara sahiptir.

Soruşturma Ve Kovuşturma İşleminin Gizliliğinin İhlal Edilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Gizliliğin ihlali suçu ve cezası nedir diye soranlar suçun niteliğine göre cezaların değişkenlik gösterdiğini bilmelidir. Öncelikle cezalar aşağıdaki şekilde çeşitlenmektedir:

 • Soruşturma gizliliğini bilerek ihlal eden kişiler 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ya da para cezası ile cezalandırılır.
 • Soruşturma evresinde alınan kararları gizli tutması gerekirken açığa çıkaranlar ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası alacaktır.
 • Kapalı duruşma olmasına rağmen görüntülerin medyaya servis edilmesi suçundan hüküm giyenler birinci fıkraya göre cezalandırılacaktır.
 • Eğer ki bu suçları bir kamu görevlisi işliyorsa suçu yarı oranda arttırılacaktır.
 • Soruşturma evresinde kişinin haklarını ihlal ederek onu suçlu gibi göstermeye çalışan kişiler ise 2 yıla kadar hapis cezası alır.

Gizliliğin ihlali suçu ve cezası yapılan fiilin çeşidine göre farklı sürelerde ortaya çıkacaktır. O nedenle işlenen suçun niteliği, amacı cezalarda belirleyici bir özellik oluşturacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar