Blog Yazıları

Genel
Bireysel kredi alacakları hakkında açıklama yapmadan önce bireysel kredi nedir? Öğrenmeniz gerekir. Bireysel kredi kişinin ihtiyacına göre farklı isimler taşıyan bir kredi türüdür. Örneğin, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi vs. bireysel kredi seçeneklerinde kredilerin kullanım masrafları ve faiz oranları bankadan bankaya göre değişim gösterebilir. Kredi bir malın bedeli olarak alınan paranın ileriki tarihlerde ödenmesi...
Read More
Fiili olarak tarif edilen yakalama kararı için hakim ile mahkeme kararı beklenmez. Karar olmadan da şüpheliye yönelik yakalamaya başvurulması söz konusudur. Temelde özgürlüğün kısıtlanması adına harekete geçilir. Araç olarak kullanılan yakalama emri, koruma tedbirleri ile uygulanır. Bu aşamada yakalama kararı kaldırma talebinde bulunmak isteyenler; Yakalama emrine yönelik karar yine aynı emri veren mahkeme tarafından verilir....
Read More
Yazılı ya da sözlü olacak şekilde vasiyetname beyanına yer verilmektedir. Bu şekilde miras bırakan kişinin son arzuları göz önünde bulundurulur. Miras paylaşım esasları da beyanlara göre dikkate alınır. Miras bırakan kişi noter ya da hakim huzurunda beyanlarını sunabilir. Ölüme bağlı olarak sunulan mirasa yönelik; Mirasçılıktan çıkmaya yönelik beyan sunması mümkün olmakta. Yeni bir mirasçı atamaya...
Read More
İşlenen bir suça karşılık, suçu işleyen ve suçun mağduru arasında uzlaşılıp uzlaşılamayacağı konusunda belli bir süreç vardır. Bu süreç, uzlaştırma yasası ve uzlaşma şartları ile Ceza Hukuku’nda 253. Ve 254. maddelerle belirlenmiştir. Hiçbir suçla bağlantısı olmayan kişiler, taraflar arasındaki bu uzlaşma sürecini yönetirler. Süreci yöneten kişiler “arabulucu” olarak adlandırılmaktadır. Birçok kişi, uzlaşmanın, davadan vazgeçmek olduğunu...
Read More
Vergi kanunları kapsamında tutulan ve düzenlenen defterler bulunmaktadır. Bu defterler, kurum ve kuruluşların vergi ödenmesi işlemlerinde yardımcı olmak adına tutulmaktadır. Vergi kaçakçılığı da bu tutulan ve düzenlenen defterler kapsamından yola çıkılarak tespit edilir. Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura suçları da bu alan dâhilinde düzenlenerek uygulanır. Vergi kanunları içerisinde bu suç için özel ceza ve yaptırımlar...
Read More
Trafik kazası tazminat davası trafik kazası sonucunda vücut bütünlüğüne zarar gelen, maddi ya da manevi zarar uğrayan yaralılar ya da kaza sonucu ölen kişilerin yakınları tarafından açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için öncelikle en az 1 adet motorlu taşıtın kazanın içerisinde yer alması gerekiyor. Trafik kazasında sorumluluğu olan kişiler için açılabilecek bir davadır. Bedensel ya da...
Read More
Bir suç yabancı bir ülkede işleniyorsa, o ülkenin mercileri tarafından gözaltı ya da tutuklama kararları verilebilir. Bu gibi durumlarda vatandaşı olunan ülke suçluyu geri isteme hakkına sahip olabilir. Türkiye vatandaşı biri bir başka ülke tarafından istenirse Türkiye bu isteği kabul etmez. Durum sadece yurtdışında suç işleyen bir Türk için geçerlidir. O nedenle suçluların iadesi (geri...
Read More
SEGBİSE olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi hakkında yönetmeliklere yer verilmektedir. Temelde de savunma alınmasına itiraz eden sanığa yönelik yaptırımlara yer verilir. Öyle ki SEBGİSE itiraz ve duruşma adı altında temel ilkeler mevcut durumda. Bunlar; Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından doğrudanlık temel alınmaktadır. Doğrudanlık dışında yüzyüzelik ilkesine göre savunma alınır. Hükümlü olan sanığın duruşmada hazır...
Read More
Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar konusunda bilgi sahibi olmanız halinde, davanın daha objektif şekilde ilerlemesi mümkündür. Mahkemenin bu noktada itirazları çözümlemesi ve kısa sürede sorguya geçmesi dava aşamalarını da hızlandırır. Dava başlamadan önce taraflar, avukatlar, Cumhuriyet Savcısı ve zabit memuru hazır bulunmalıdır. Sanığın kimlik bilgileri açıklanır, iddianame okunduktan sonra mahkeme başlar. Bu aşamada tanıkların dinlenmesine...
Read More
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi şartları ile alakalı yapılan incelemelere bakıldığı zaman savcılığın direkt olarak açtığı davalar olarak dikkate alınmaktadır. Kişilerin şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın açılan kamu davası kişilerin haklarını kendileri istekli olsa da olmasa da savunmaları manasına gelmektedir. Bu noktada hukuki terim bakımından inceleme yapıldığı zaman davanın kamusallığının ve mecburiliğinin temel esas olarak belirlenmiş olmasının...
Read More
1 2