Gebze Boşanma Avukatı

Türk medeni kanununa dayalı olarak Aile hukuku alanında yer alan boşanma davalarına Gebze boşanma avukatı bakabilmektedir. Aile birliğinin bozulması, ihanet gibi unsurların yaşanması ve şiddetli geçimsizlik nedenlerine dayalı olarak asliye mahkemesi üzerinden dava başlatılabilmektedir. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma gibi hukuki ayrıcalıkların yaşandığı durumlara karşı müvekkillerin bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu Nedir?

Türkiye medeni kanununa göre boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olmaları ve aynı evde yaşadıklarına dair delillerin sunulması gerekebilmektedir. Boşanma davasının başlatılması için hiçbir zaman kanunda ‘’Sevginin bitmesi’’ gibi duygusal nedenler kabul görmemektedir. Şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet, çocuk istismarı, zina suçları gibi birçok nedene dayalı boşanma işlemleri başlatılabilmektedir.

Gebze boşanma avukatı, aile hukuku kapsamında ihtiyaç duyulan bilgilerin aktarılması, dilekçe verilmesi ve delil sunulması gibi işlemleri üstelenerek, müvekkilin bu zorlu süreci hafif bir şekilde atlatmasına yardımcı olmaya da çalışacaktır. Nafaka hakkı, mal paylaşımı ve velayet davaları da Türk medeni kanunu içerisinde yer almaktadır.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında genellikle iki tip dava bulunmaktadır. Bu davalar çekişmeli veya anlaşmalı olarak ayrılır. Çekişmeli davalarda eşlerden birinin boşanmak istemesi ve diğerinin boşanmak istememesi üzerine çekişme başlar. Bu sırada, nafaka, tazminat ve velayet gibi yan davaların da açılmasıyla dava süreci uzayabilmektedir.

Gebze boşanma avukatı çekişmeli boşanma davalarında, eşler uzlaşma yoluna gitmiyorsa delillerin sunulması, dosya hazırlanması ve dava sürecinin takip edilmesi gibi birçok noktada destek olmaya çalışacaktır. Çekişmeli boşanma davasında görülen ‘’Şiddet’’ durumlarına karşı korumaya alınması, eşlerin uzaklaştırılma kararının verilmesi gibi mahkeme kararının da çıkartılması için ekstra çalışılarak, davacının ya da davalının koruma altına alınmasını da sağlamak gerekebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa süren aynı zamanda yormayacak bir süreç diyebilirsiniz. Gebze boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma işlemlerinin başlatılması için tarafların bilgilendirilmesi, sözleşme ve nafaka talepleri gibi dilekçelerin hazırlanması mahkemeye sunulması ve mahkeme kararının takibi gibi birçok işlemi yerine getirecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların birlikte asliye mahkemesine başvuru yapmaları, her iki tarafında belgeyi imzalamaları aynı zamanda dava sürecinde itiraz etmemeleri gerekecek şekilde düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu aşamada boşanma avukatı tarafların belgelerini hazırlamaları, Türk medeni kanununa uygun şekilde dava sürecinin başlatılmasını sağlamalı ve eşlerin boşanma işleminin tamamlanma evresine kadar davayı takip etmeyi sürdürmelidir.

Nafaka Ve Velayet Davası

Boşanma davalarında genellikle karşılaşılan durumlardan biri olan eğer tarafların çocuğu varsa velayet davası ve nafaka davasıdır. Türk medeni kanununa göre eşlerin ilişiğinin kesilmesi durumunda nafaka hakkı her zaman durumu kötü olana verilebilmekte bunun için çocuk olması gerekmemektedir. Aynı zamanda yanlış bilinen bir diğer bilgi ise; nafaka hakkının kadında olduğu düşüncesidir. Ancak Türk medeni kanununda erkek eğer işsiz ve müşkül durumdaysa, eski eşinden nafaka talep edebilmektedir.

Velayet davası için çocukların yaşı, aile içindeki huzursuzluk nedenleri ve eşlerin maddi durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Nafaka hakkından çok velayet davaları uzun bir sürece tabi tutulabilir. Gebze boşanma avukatı bu tür davaların da sürdürülmesi için hizmet verebilmektedir.

Mal Mülk Paylaşımı Davası

Eşlerin ortak aldıkları eşyaları paylaşmaları, mal mülk paylaşımı alanına girmektedir. Pahalı ve ziynet olan eşyaların eşler arasında bölüştürülmesi dava sürecine tabi tutulabilmektedir. Özellikle gayrimenkul alanında açılabilen bu davalara Gebze boşanma avukatı dahil olabilir, sizi en iyi şekilde temsil edebilir. Mal mülk paylaşımı davalarında eşlerin ortak aldığı eşyalar bölüşülebilmektedir. Ancak düğün ve nişan esnasında kadına takılmış olan altın, yüzük ve mücevher gibi ziynet eşyaların davası açılamamakta, ‘’Hediye’’ olarak görüldüğü için Türk Medeni Kanununda direk kadına verilmektedir. Erkek mal ve mülk paylaşımında nişan ve düğün sırasında kadına hediye etilmiş takılar üzerine dava açamayacaktır.

Gebze Boşanma Avukatı

Gebze üzerinden büromuza ulaşabileceğiniz gibi telefonla irtibat kurarak da avukatlık danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Boşanma davası ve aile hukuku alanında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetini verecek olan büromuz, sizlere her zaman destek olacak, bu zorlu süreçte sizi bilgilendirerek, davanın lehinize dönmesine karşı çalışmalar gerçekleştirmeyi vazifesi bilecektir.

Bir yorum yaz