Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Kamulaştırmasız El Atma

Hukuki işlemlerin her biri ayrı hukuk dalları içerisinde değerlendirilmektedir. Bir avukatın her bir hukuk alanında uzmanlaşması ve o alanda ustalaşması oldukça zordur. Bu nedenle hukuk alanlarına göre branşlaşma söz konusudur. Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde bu tarz davalar bakan, sözleşmelerin hazırlanması süreçlerin tabii ve sonuçlanasıdaalanında uzman ekibimizle müvekkillerimize gayrimenkul ve inşaat hukuku kamulaştırmasız el atma süreçlerinde de sorunsuz hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Kamulaştırmasız el atma konusuna gelmeden önce gayrimenkul hukuku nedir hangi işlemler bu hukuk içerisinde takip edilir bir inceleyelim.

Gayrimenkul hukuku gayrimenkul konularına ilişkin olarak hukuksal tüm uyuşmazlıkların çözüldüğü işlemlerin başlatıldığı ve takip edildiği sonuçlandığı tüm konuların ele alındığı genel bir çatıdır. Bu denli geniş olması birden fazla hukuk alanına da girilmesini zorunlu kılmaktadır. Ev, arazi, inşaat, apartman gibi tüm taşınmaz mülkler konu edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuk Hizmetleri Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku içerisinde değerlendirmeye alınacak birçok konu var. En karma hukuk dallarından biri olarak nitelendirilmesi yanlış olmaz. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlarla süreçlerin takip edilmesi işlerin daha kolay çözülebilir olmasını sağlamaktadır. Bu denli fazla hukuk branşına hitap eden konuların olması uzman olunmayan konularla ilgili süreçlerin uzamasına neden olabilmektedir.

Bu hukuk dalı uyuşmazlıkların en fazla olduğu dallardandır. Çok fazla alt dallarınınolmasıuyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. İncelendiğinde sadece davalarla ilgilenen bir hukuk dalı olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Kira sözleşme kontrollerinin yapılması bu hukuk dalı içerisindedeğerlendirilen konulardandır. Kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmeleri de tine bu alana giren konulardır. En fazla yaşanan miras paylaşımında da gayrimenkullerle ilgili sorunlarda yine bu dala giren en temel konulardan biridir.

Bu Alanda Hangi Davalar Açılır?

Gayrimenkul avukatları bu alanda birçok konuya hakimdirler. Anlaşmalar ve sorunların çözülmesinin yanı sıra evrak hazırlama işlemlerinde de sıklıkla müracaat edilen bölümdür.

Sıklıkla dava süreçleri takip edilmektedir. Bu alanda en fazla takip edilen davaların başında intifa hakkının kaldırılması davaları gelmektedir. İhale fesih davaları da sık karşılaşılan dava süreçlerindendir. Tapu işlemlerinde mevcut mülkün değerinin düşük gösterilmesi ihale fesihleri ve devremülk davaları gibi birçok konu bu alanda ilgilenilen dava çeşitleridir.

Emlakçılar üzerinden yaşanan sorunların çözümleri içinde sıklıkla dava açılmaktadır. Kira sözleşmeleriyle ev sahibi ya da kiracıyla yaşanılan krizler yine bu alanda çözülen konuların başında gelir. Arsa sahipleriyle ilgili sözleşmelerin yapılması yapılan sözleşmelerin fesih edilmesi gibi dava başlıkları arttırılabilir.

Kamulaştırmasız El Atma Süreçleri

Kamulaştırmasız işlemleri öncesince kamulaştırmasız el atma nedir ona bir bakalım. İmar planı olan özel mülkler için geçerli olan bir kavramdır. Özel mülke üzerine taşınmaz olan yeşil alan, okul, kültür merkezi gibi kamusal fonksiyonu olan alanlarınyapılmasıyla özel mülkün üzerinde yatırım yapılamaması durumunda oluşan süreçtir.

2018 yılı içinde alınan kararla kamu kurumları uygulama süreçleri imar planı dahilinde 5 yıldır. Kamulaştırma yapılmadığı taktirde bu süre içerisinde arazi sahibinin alanı kullanmaması nedeniyle kamulaştırması hukuki el atmaya yönelik kamu davası açma hakkı doğmaktadır.

2018 kararlarıyla birlikte bu alanda mağdur olan kişilerinhakları korumaya alınmıştır. Verilen süre içerisinde gerekli çalışmanın yapılmaması halinde dava açma yolu açık bırakılmıştır. Bu sayede mülk sahipleri de zarara uğramamış olmaktadır.

Bu tarz davaların açılmasın ve takibinde alanındauzmanavukatlarla çalışmak faydalı olmaktadır. Geniş kapsamlı bir konu olması ve birçok hukuk dalını içine alması nedeniyle tecrübeli avukatların tercih edilmesi davanın seyrini değiştirmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz