Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti

Fazla çalışma ücreti sayesinde insanlar hakketmiş olduğu kazancı tam olarak alabilir. Ancak, çoğu işletme hukuk kuralarına uygun bir şekilde çalışılmasına izin vermiyor. Dolayısıyla mesaiye kalan işçilerin hakları ödenmiyor. Böyle bir durum olduğunda işçilerin dava açma hakkı vardır.

Fazla çalışma (mesai) ücreti olur mu sorusu sıklıkla soruluyor. Her bir maaşın karşılığında işçi belirli bir süre çalışmalıdır. Eğer ki işveren standartların üzerinde bir çalışma istiyor ancak, standart çalışma ücreti veriyorsa burada sıkıntı var demektir.

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu madde 63’e göre bir işçinin çalışma süresi ele alınmıştır. İş Kanunu’na göre bir işçi bir hafta içerisinde 45 saat boyunca çalışmalıdır. 45 saatin üzerinde olan çalışmalar mesai olarak kabul edilmektedir.

Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti

İşçiler haftada en fazla 45 saat çalışabilir. Yani bir iş yeri haftanın 5 günü çalışıyorsa 45 saat bu 5 güne eşit bir şekilde aktarılmalıdır. İşçiler 45 saatin üzerinde çalıştırılabilir. Ancak, bu durum bir sözleşme ile kesinleştirilmelidir. 45 saati aşan çalışmalarda mesai ücretinin ödenmesi gereklidir. Fazla çalışma (mesai) ücreti sayesinde işçiler hak etmiş oldukları ödemeleri alabilir.

Fazla Çalışma Ücreti Nasıl İspat Edilir?

Fazla çalışma (mesai) ücreti alınabilmesi için kişinin fazla mesai yaptığını ispat etmesi önemlidir. Bu ispat durumu bir yazılı belgeyi içerebileceği gibi bir tanığı da kapsayabilir.

Fazla mesai yaptığını iddia eden bir çalışan mutlaka bu durumu ispat etmek durumundadır. Aşağıdaki durumlar sayesinde kişi fazla mesai yaptığını ispat edebilir. Fazla çalışma (mesai) ücreti şartları bu şekildedir:

Bordroların İspatı: Bordrolarda fazla çalışma söz konusu ise ve ödemeler de buna göre yapılıyorsa o zaman işçi yazılı bir delil ile fazla çalıştığını ispat etmek durumundadır. Eğer ki bordrolarda fazla mesai ödemesi yapılmadığı iddia ediliyorsa o zaman yazılı deliller ile bu durum ispat edilmelidir. Eğer ki bordrolarda tahakkuk yok ise ya da 0 görünüyorsa işçi fazla mesai yaptığını herhangi bir tanık ile ispat edebilir.

Tanık Beyanı Delili: Tanık ile fazla mesai ispatlanabilir ancak, tanığın tarafsız olması çok önemlidir. Tanık ile davacının işverene karşı davalarının olmaması önemlidir. Tanık ile iş birliği içerisinde olunmadığının da ispat edilmesi çok önemlidir. Tanığın davacı ile aynı dönemde çalışıyor olması ve aynı çalışma şartlarına sahip olması önemlidir.

Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’nda bir işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda bir işçi ile işveren arasındaki sözleşmede işçi 45 saatin altında çalıştırılabilir. Eğer ki sözleşmede 40 saat kararı veriliyorsa 40 ile 45 saat arasındaki çalışma süresi fazla çalışma süresi olarak kabul edilecektir.

İşveren ile yapılan sözleşmede çalışma saati 40 saat olarak belirtiliyorsa o zaman 45 saate kadar olan ek 5 saat için %25 oranında bir ödeme alınması gerekiyor. Bir işçi gün içinde en fazla 11 saat çalışabilir. Eğer ki gün içinde 11 saati aşan bir çalışma sistemi varsa, haftalık olarak 45 saat aşılmıyor olsa bile fazla çalışma sayılacaktır. Gün içerisinde 7,5 saati geçen gece çalışması söz konusu oluyorsa burada da mesai ücreti ödenmelidir. Fazla çalışma mesai ücreti alabilmek adına fazla çalışmanın ispat edilmesi gerekir.

Fazla Çalışma Ücreti Talep Hakkı Olmayan Meslekler

İşyerinde üst düzey bir yönetici olan kişi, kendi çalışma saatlerini kendi belirleyebilir. Bu nedenle de fazla çalışma, mesai ödemesi söz konusu olamaz. Tıbbi mümessillerin çalışma saatleri freelance olarak kabul edilir. Freelance çalışma sistemi olan yerlerde ek mesai ücreti ödenmez. Fazla çalışma ücreti (mesai) sadece saatli çalışan meslekler için geçerlidir.