Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Şartları

Bir doktor tıbbi müdahale sırasında hata yapabilir ve bu hata nedeni ile hastanın can sağlığı sıkıntıya düşebilir. Böyle durumlarda doktorun hastaya ya da yakınlarında tazminat ödemesi gerekmektedir. Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları öğrenilmeli, hangi durumlarda doktorlardan tazminat alınabilir bilinmelidir.

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir?

Doktorlar isteyerek ya da istemeyerek tıbbi uygulamada hata yapma şansına sahiptir.  Bu durum tıp merkezlerinde, polikliniklerde ya da hastanelerde meydana gelebilir. Sağlık kuruluşlarının ya da sağlık personellerinin deneyimsizlikleri, dikkatsizlikleri ya da ilgisizlikleri nedeni ile yanlış teşhis yapılabilir. Aynı zamanda hatalı bir tedavi ya da eksik bakım hizmeti de verilebilir. Dolayısıyla bu durumlarda zarar gören hastalar doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları uygunluğu sağlanıyorsa dava açma hakkını elde eder.

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Şartları

Hastalığın teşhisi, tedavisi, hasta bakımı aşamasında herhangi bir tıbbi standardın dışına çıkma durumunda dava açma şansı elde edilir. Hekimliğin kötüye kullanılması durumlarında hastalar haklarını arayabiliyor.

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

Tıbbi müdahale söz konusu olduğunda risk her zaman vardır. Bu nedenle de hastanın izni olmadan tıbbi tedavi uygulamak söz konusu olamaz. Ameliyat olmak istemeyen bir kişiyi doktor zorla ameliyat etme şansına sahip değildir. Bu durum onun iyiliğine bile olsa izinsiz işlem yapılamaz. Doktor herhangi bir hastaya tıbbi standartlar yani belirli kurallar çerçevesinde yaklaşma şansına sahiptir.

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları nelerdir diye sormak çok önemlidir. Yani tazminat alabilmeniz için doktorun aşağıdaki durumlarda hata yapmış olması çok önemlidir:

  • Teşhis aşamasında yanlış bir yorum yapanlar,
  • Tedavi aşamasında endikasyon eksikliğinin oluşması ya da yanlış tedavi şeklinin seçilmesi,
  • Organizasyon yükümlüğünün kötüye kullanılması, hastanın uygun şartlarda bakılmaması.

Teşhis aşamasında doktor hastaya yeterli özeni göstermelidir. Aksi halde yanlış teşhis hastanın hayatını riske atacaktır. Kişilerin geçmiş bilgileri hastalıklarında çok önemlidir. Hastalığın öyküsünü dinlemeden, geçmişi araştırmadan teşhis koyan doktorların yanılma payları oldukça yüksektir.

Örnek vermek gerekirse bir doktor bir hastaya herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığını sormak zorundadır. Soruyu sormadan enjeksiyon yapan bir doktor, hastanın alerjisi olan bir ürünü vücuduna enjekte etmiş olabilir.

Bir doktor her zaman konsültasyon ve stabilizasyon yapmak durumundadır. Konsültasyon demek, uzmanlık alanlarının farklı olduğu doktorlar ile hasta hakkında bilgi alışverişi yapmaktır. Stabilizasyon ise kişinin hastaneye ya da acil servise gelmesine neden olan hastalığın kontrol altına alınması ve vücut dengesinin sağlanmasıdır. Stabilizasyon sağlamadan bir kişinin taburcu edilmesi ya da başka bir yere sevk edilmesi hastanın olumsuz durumlar yaşamasına neden olabilir. O nedenle de doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları üzerinden dava açılması söz konusu olacaktır.

Hukukta Doktorun Tazminat Ödemesi

Söz konusu haksız fiil sebebiyle malpraktis davası olduğunda doktorun tıbbi standartların dışına çıkması anlaşılır. Yani doktor hastaya tıbbi standartların dışında bir işlem yapmıştır. Haksız fiil gerçekleştiren doktor, hastanın mağduriyetini gidermek amacı ile ödeme yapmak zorundadır. Diyelim ki bir hasta bir özel hastanenin aciline başvurdu. Ancak, doktor ona bakmadı. Bu durumda hasta doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları sağlandığı için dava açma hakkına sahiptir.

Hukukta doktorların tazminat ödemesini yapması için öncelikle doktor hatası (malpraktis) tazminat davası şartları nedir sorusunun sorulması gerekiyor. Bir kere aşağıdaki fiiller tazminat ödenmesini zorunlu kılıyor:

  • Test yapmadan hastalığa bir teşhis koyulması,
  • Kan grubu testinde hata yapılması,
  • Cerrahi amaç ile kullanılan ürünlerin temiz olmaması,
  • Ruh hastalıklarının tam anlamı ile tedavi edilmemesinden doğan intihar vakaları.