Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik nedir; Türk Ceza Kanunu uyarınca, denetimli serbestlik uygulaması, kişinin sanık, hükümlü ve tutuklu olmak üzere sosyal hayatına, aile ilişkilerine ve toplum içindeki bağlarına devam edebileceği şekilde uygulanan bir ceza yöntemidir.

Cezaevinden infaz edilerek, koşullu salıverilmesi aynı zamanda sosyal hayatına devam ederken ceza hukuku kapsamında denetim altında tutulması gerekmektedir.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik nedir; Koşullu Salıverme yasası uyarınca, 5275 sayılı ceza infaz yasasının 105/A maddesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yasaya göre kişi işlediği suç çerçevesinde gözetim altında kalarak, topluma karışabilecektir. Koşullu salıverme ve infaz kararına göre 2016 yılının Temmuz ayına kadar işlenen suçlar, denetimli serbestlik üzerinden kanunlaştırılmıştır.

KHK 671 sayılı kanuna göre hapis hükmü almış kişi, ‘’denetimli serbestlik yasası’’ ile 01.07.2016 tarihinden itibaren yararlanabilmektedir.

Yapılan yeni düzenlemeler, 2016 ve 2020 tarihlerinde koşullu salıverme yasasında değişimler olması, aynı zamanda bu yasaya uygun hükümlü üzerinden düzenlemeler uygulanmasını sağlamıştır. 2016 yılındaki düzenlemeye göre aşağındaki suçları işlemiş olan kişiler bu yasadan yararlanamamaktadır.

 • Anayasal dğzene karşı işlenen suçlar
 • Milli savunmaya karşı işlenen suçlar
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ya da ticaretini yapmak
 • Devlet sırlarına yönelik suçlar
 • Terörle mücadele kanunu kapsamında işlenmiş suçlar, örgütlü suçlar
 • Kasten ve birlerek öldürme suçu
 • Cinsel dokunulmazlığı kapsayan suçlar
 • Haberleşme, özel hayatın gizliliği ve kişiler arası konuşmaları kayda alınmas, özel hayatın ihlali çerçevesinde değerlendiren suçlar
 • Kendisini savunamayan kişiler üzerinden işlenen suçlar
 • Devlete karşı propaganda suçu
 • Özel hayatın ihlali çerçevesinde, hukuka aykırı olacak şekilde konuşma, video vb. Kayıtları yayma ve verileri yok etmeme suçları

30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme ve İnfaz

Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan Ceza İnfaz kanunun 105/ A maddesinin 5275 sayılı kanununa göre kişinin toplum içine karışması ancak düzenli olarak denetimde tutulması gerekmektedir.

Denetim serbestlik nedir ve süresi;  3 yıl olup, hapis cezası almış mahkumun cezasının ½’sini infaz kanunu üzerinden yürütebilmesine imkan verilmiştir. Koşullu salıverme kanunu kapsamında, 30. 03. 2020 tarihinden öncesinde hukuki uygulamalarda ayrı bir denetim serbestlik ve infaz yasası yer alırken, aynı tarih kapsamında 6. Maddeye göre 30. 03. 2020 tarihinden önce işlenmiş olan suçlara da denetimli serbestlik kapsamında yeni bir düzenleme getirilmiştir.

Denetimli serbestlik nedir; koşullu salıverme cezası, 2020 yılının 30 mart ayından önce işlenmiş suçların denetimli serbestlik cezasına çevrilmesi koşulunu da getirmiştir.

Türk ceza kanunun 6. Maddesi uyarınca 7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay ve üzeri alanlar 1 yıl, 18 ay ve 5 yıla kadar cezaevinde kaldıysa, denetimli serbeslik üzerinden tahliye olma kanununa denk düşebilmektedir.

Tam liste şu şekildedir.

7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay,
8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl,
9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay,
10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl,
15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay cezaevinde kaldıkları takdirde tahliye olma hakkı kazanırlar.

5275 sayılı kanunun 6. Maddesi üzerinden koşullu salıverme hakkı ile ilgili detaylı bilgi almak için mutlaka bir Ceza hukuku avukatıyla görüşmelisiniz.

30.03.2020 Tarihinden Sonra Denetimli Serbestlik Süresi

Denetimli serbestlik nedir; 5275 sayılı kanun uyarınca, geçici 6. Madde kapsamında infaz oranı ½ olarak düzenlenmektedir.

30.03. 2020 tarihinden itibaren  yeni düzenlemeler getirilerek, koşullu salıverme yasası, hükümlüler üzerinden yeniden uygulamaya geçirilecek şekilde yasaya dahil edilmiştir.

Bu düzenlemeler kapsamında, örneğin 6 yıl hüküm almış biri 3 yıl cezaevinde ise, 3 yıl denetimli serbestlik yasarı kapsamında kontrollü bir şekilde infaz edilecektir. Buna istinaden aynı derecede 2/3 ve 3/ 4 oranında da koşullu serbestlik yasası 2020 yılının mart ayında uygulamaya geçmiştir.

Bu yasal düzenlemeler, aşağıdaki suçlar için de geçerli olmakta, Türk Ceza Kanunun 81. Maddesi ile 188. Maddesine kadar geçerli olarak yasaya uygulanmaktadır. 2016 yılındaki düzenlemeler 2020 yılında yeniden düzenlenerek, 30.03. 2020 tarihine kadar işlenen suçlarda koşullu salıverme, denetimli serbestlik uygulaması bu yasalar kapsamına alınmıştır.

 • 94 ve 95. Madde uyarınca İşkence suçları
 • Madde eziyet suöları
 • 102 -105 madde uyarınca cinsel dokunulmazlığa karşı uygulanmış olan suçlar
 • Özel hayatın ihlali suçları
 • TMK, terörle mücadele kanununa karşı gelen suçlar
 • Devlet güvenliğini, anayasayı ve devlet sırlarını hiçe sayan suçlar
 • Ağırlaşmış yaralama suçları
 • 81-83. madde; Kasten öldürme suçları
 • Milli savunmaya karşı işlenmiş suçlar

Denetimli Serbestlik Şartları

5275 sayılı kanun geçici 6. Maddesine takılan suçlar üzerinden, infaz rejimi uygulanan hükümlüler yeni yasa uyarınca, para cezası ya da 3. Yıllık denetimli serbestlik yasasına ters düşebilmektedir.

Cezai içtima hükümü uygulanmış olan suçlunun ½ şartına uygun şekilde denetimli serbestlik yasası uygulanabilmektedir. Aynı zamanda 18 yaşını doldurmamış kişilerde ceza kanunu 1 gün ve 2 gün üzerinden değerlendirilecek şekilde, hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yararlanması sağlanmaktadır.

Denetimli serbestlik nedir; tutuku ve tutuksuz yargılanan hükümlü, yakalamalı hükümlülerin durumu ve halihazırda denetimli serbestlik olanların durumu 6. Maddeyi kapsamaktadır.

Ancak olası kast durumuna karşı Türk Ceza Kanunu uyarınca henüz koşullu salıverme düzenlemesine uygun bir yasa düzenlemesi getirilmemiştir. Suç vasfı üzerinden kast ve kasten öldürme suçuna denetimli serbestlik yasası uygulanmaktadır. 5275. Sayılı kanun üzerinen 6. Maddeye göre tahliyenin hesaplanması toplam cezanın ½’si olarak uygulanmakta, örneğin 10 yıl hüküm almış birinin 5 yıl denetimli olarak serbest kalması uygun görülmektedir.

Denetimli serbestlik hakkında bir devlet kaynağından bilgi almak, gelişmeleri takip etmek isterseniz aşağıdaki linki bulunan kaynaktan da bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/

Denetimli Serbestliğe Uymama

Denetimli serbestlik nedir; denetimli serbestlik, koşullu salıverme olduğu için hükümlünün belirli yasalara uyması gerekmektedir.

5275 sayısı Ceza Kanununun 4. Maddesi uyarınca yapılan değişiklik kapsamında, denetimli serbestlik için 6 ay açık cezaevinde kalma şartı bulunmaktadır.

Buna istinaden ½ hükmünü yerine getiren hükümlü, cezaevinde kalma zorunluluğua sahipt değildir. Denetimli serbestlik yasasına uymak için öncelikle iyi halli olması gerekmektedir. Cezaevinde iyi hali kanıtlanmamış olan kişi, topluma karışma hakkı kazanamamaktadır.

Bu kapsamlar üzerinden denetimli serbetlik nedir ve uymama durumlarında neler uygulanmaktadır; Cezaevindeki programa uymamaması, iyi halinin olmaması ve aynı zamanda suçunun ağırlığı üzerine değerlendirme yapılmaktadır.

18 yaşından önce işlediği suçlar dahilinde de, hükümlü cezaevinden infaz edilebilecek aynı zamanda denetimli serbestlik yasasına uygun olarak hüküm edilecektir. Denetimli serbestlik yasasına uymama durumunun bir diğer önemli noktası, suçlulun serbest kaldığı dönemde suç işlemeye devam etmesi ve suç tekrarının kanıtlanması durumunudur. Bu durumda tahliye kararı iptal edilmektedir.

Denetimli Serbestlik Ve Adli Para Cezası

Ceza İnfaz Kanunu 105/A-4 maddesi ile 106/ 9 maddesi uyarınca, adli para cezasına mahkum olanlar para cezasını ödemek zorundadır. Geçici 6. Maddede düzenlenmiş olan yeni koşullarla, denetimli serbestlik nedir; bu süreçte hapis cezası almış olan hükümlü 5275. Sayılı kanuna istinaden 6ç maddenin düzenlenmesine tabii tutulmuş olabilmektedir.

Adli para cezası için mahkumun mahkumiyeti verilmiş aynı zamanda hem cezaevinde yatması hem de para cezası ödemesi koşuluna tabi tutulmuşsa, hükümlü ½ serbestlik yasasına uysa da adli para cezasını ödemek zorundadır.

Denetimli serbestlik nedir ve adli para cezası hükmü; Hapis cezasıyla birlikte verilmiş olan adli para cezası, denetimli serbestlik yasası uygulamasına hak kazanmış olan hükümlünün kesin ve zorunlu ödemesi gereken cezadır.

Bu düzenleme kapsamında denetimli serbestlik uygulamasında adli para cezasında kesinti veya infaz kararı verilmemektedir. Hapis cezası kapsamında hükümlü sadece 5275 sayılı, koşullu salıverilme kanunu üzerinden değerlendirilerek, adli para cezasını ödemediği takdirde yeninde mahkemeye çıkabilmekte ve suç dosyası açılarak, adli para cezası ödemediği için hüküm alabilmektedir.

Elektronik Kelepçe Takılması

Denetimli serbestlik nedir; denetimli serbestlik yasası uyarınca, koşullu salıverme uygulaması, hükümlünün cezasının 1/2 ‘sini tamamladıktan sonra geriye kalan ceza dönemini denetimle geçirmesidir.

Bu süreçte Emniyet tarafından kontrol edilerek, düzenli olarak imza alınması gerekmektedir. Bu süreçte elektronik kelepçe uygulmasıyla, hükümlünün toplum yaşantısı içerisindeki konumu saptanarak, yeni bir suç girişiminde yerinin tespit edilmesi için bacağına takılmaktadır.

Hükümlü denetimli serbestlik süresince takılı olan kelepçeyi çıkardığı takdirde, emniyet güçleri alarma geçerek, hükümlünün yeninden ceza almas için tutuklama kararı verme hakkına sahiptir.

Bu süreçtevkelepçe takma zorunluluğu, hükümlünün suçunun ağırlığına, potansiyeline ve iyi haline göre karar verilerek takılmaktadır.

Yasal bir düzenleme olup, hükümlünün kelepçeye zarar vermesi, çıkarmaya çalışması veya sinyal bozucu girişimlerde bulunması suç olarak kabul görmekte ve iyi hali giderek tekrar tutuklanma kararı verilebilmektedir.

Elektronik kelepçe, hırsızlık, cinayet ve cinsel suçlar üzerine hükümlü olan suçlulara kesin uygulamaya tabii tutulmuştur.

Denetimli Serbestlik Yasası Ve Uygulanan Bazı Suç Tipleri

Denetimli serbestlik nedir ve yasası nelerdir; Koşullu salıverme şartları kapsamında uygulanmakta olan denetimli serbestlik yasarı, hükümlünün toplum içine karışması ve aynı zamanda cezaevinden infaz edilmesi kanunudur.

Bu kanun uyarınca, 30.03. 2020’ düzenlenmiş olan yeni yasaya göre, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ticareti ve imalı suçları aynı zamanda TMK suçları da dahil olmak üzere denetimli serbestlik yasasına uymaktadır.

Anayasal düzenlemelere karşı gelenler, milli savunmaya karşı suçlar aynı zamanda devlet sırlarına karşı suçlar da bu sürece tabi tutulmuştur. Son süreçte işkence ve eziyet suçları da dahil edilerek, bu tarz suç tiplerine karşı denetimli serbestlik koşulları uygulanabilmektedir.

Denetimli Serbestlik ve Suçta Tekerrür

Suçta tekerrür ve denetimli serbestlik nedir; 5275 sayılı kanunun geçici 6. Maddesi uyarınca mükerrirlere istinaden infaz uygulanan kişilerin, suçlarını bu denetim sürecinde tekrarlamaları suçuduru.

Suç tekrarlanması durumunda 2/3 infaz oranına tabi tutularak, hükümlünün yeniden cezaevine alınması ve iyi hal sonucunda denetimli serbestlik uygulamasına yeniden geçmesi söz konusu olabilmektedir.

Ancak koşullu salıverme durumlarında hükümlü suçunu devletin iyi niyeti karşısında tekrar etmiyse, açık cezaevine alınarak, hüküm sürsü boyunca ayrılmasına izin verilmez.

Hükümlü aldığı ceza boyunca, açık cezaevinde kalma zorunluluğuna tabi tutularak, bu süreci tamamen cezaevinde geçirmektedir. Koşullu salıverme yasasının gereklilikleri yerine getirilmediği takdirde, hükümlü cezaevine geri döner.

Koşullu Salıverme Şartları

Şartlı tahliye ve denetimli serbestlik nedir; Koşullu salıverme kanunu uygulanmış olan hükümlü, toplum içerisinde denetimle kalabilmektedir. Bu denetim sürecinde elektronik kelepçe kullanması gerekebilmekte aynı zamanda haftalık ve aylık imza vermesi gerekmektedir.

Hükümlünün ceza kapsamına göre şehirden ayrılmama, ülke değiştirmeme kesin olarak uygulanmaktadır. Aynı zamanda infaz kararından sonraki evrede suçunu tekrarlamaması, iyi hal göstermesi gerekmektedir.

Suçlu ikamet ettiği şehirden ayrılma ya da suça karışma durumlarında yeniden gözetim altına alınarak, cezaevine tahliye edilebilmekte, koşullu salıverme yasasını kötüye kullanma durumundan kaynaklı serbestlik hakkı elinden alınmaktadır. Kısmen infaz edilme yasası ve denetimli serbestlik yasaları üzerinden mahkumun iyi hali düzenli olarak kontrol edilecektir.

Bir yorum yaz