Darbeye Teşebbüs Suçu Ve Cezası

Darbeye teşebbüs suçu ve cezası en çok merak edilen suç çeşitleri arasında yer alır. Bu konu 5237 sayılı TCK’nın beşinci bölümünde maddeler halinde düzenlenmiş ve açıklanmıştır. Suçun yazılı olduğu bölüm “ mevcut anayasa düzenine ve bu düzenin işleyiş şekline karşı işlenen suçlar” şeklinde başlık ile düzenlenmiştir.  Bu suç cebir ve tehdit gibi birçok farklı şekilde işlenebilir. Darbeye teşebbüs suçu ile TCK’da yer alan üç temel madde ihlal edilmiş olur. Bu ihlaller yasama organına karşı suç, anayasayı ihlal suçu ve hükümete karşı işlenen suç olarak açıklanabilir.

Darbeye Teşebbüs Suçu Ve Cezası

Anayasayı İhlal Suçu Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı sistemine sahip bir devlettir. Yani ülkenin yasama, yürütme ve yargısı birbirinden ayrı olarak işler. Bu sistemin yanı sıra devletin işleyiş biçimi ve temel hak ve özgürlüklerinden oluşan mevcut bir anayasal düzen vardır. Bu sebeple anayasaya karşı yapılan ihlal suçu TCK md 309’da “ mevcut anayasal düzene karşı işlenen suçlar” başlığı atılarak düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

Darbeye Teşebbüs Suçu ve Cezası TCK 309. Maddesi ve bu maddenin hükümleri incelenerek verilir. Mevcut olan anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması ve bu düzen yerine yeni bir düzenin getirilme çalışmaları baştan sona kadar suçtur. Anayasaya ihlal suçu dışında suçlu kişi başka suçlar daha işlediyse bu suçlar için ayrı olarak cezalandırılır.  Örnek vermek gerekirse eğer anayasaya ihlal suçu işleyen bir kişi bu suçu işlerken bir kişiyi öldürdüyse ya da öldürülmesinde doğrudan etkili olduysa kasten adam öldürme suçundan ayrı olarak yargılanır.

Hükümete Karşı İşlenen Suç

Hükümete karşı işlenen suç tipik bir darbe suçudur. Yani darbe suçu denildiğinde asıl kastedilmek istenen TCK md. 312’de yer alan hükümete karşı işlenen suçtur. Darbeye Teşebbüs Suçu ve Cezası verilirken suçun Türkiye Cumhuriyetinin mevcut düzenini ortadan kaldırmaya ya da devletin görevlerini tamamen ya da kısmi olarak engellemeye teşebbüs edip etmediğine bakılır. Eğer suç yukarıda yer alan bu amaçları içeriyorsa suçlu darbeye teşebbüs ile yargılanır ve TCK 312’de yer alan maddelerce cezalandırılması yapılır.

Hükümete karşı işlenen suçlarda hükümet dışındaki idari birimlere işlenen suçlar madde kapsamına girmez. Yani darbeye teşebbüs suçu ve cezası diyanet işlerini ve bakanlıklar, başbakanlık, kaymakamlık vs. gibi birimleri kapsamaz. Bu birimlere karşı işlenen suçlar hükümete karşı işlenen suç olarak kabul edilmez. Bu suçların cezalandırılması ayrı olarak yapılır.

Yasama Organına TBMM’ye Karşı İşlenen Suç

Darbeye Teşebbüs Suçu ve Cezası kapsamında yasama organı olan TBMM’ye karşı işlenen suçlar da yer alır. TBMM’nin birçok görevi vardır. Ancak Meclisin temel görevi kanun değiştirmek ve kanun yapmak ve bazı kanunları yürürlükten kaldırmaktır. TBMM’nin bu temel görevini yerine getirmesini engellemeye çalışmak, TBMM’nin bu fonksiyonunu ortadan kaldırmak, görevini yapmasını tamamen ya da kısmen engellemeye çalışmak suçtur. Bu suçu işleyen kişi ya da kişiler TCK Md. 311’e bakılarak cezalandırılır.

Darbeye Teşebbüs Ve Örgüt Üyeliği Suçları

Darbeye teşebbüs suçu bireysel olarak işlendiği gibi aynı zamanda da örgüt ile birlikte de işlenebilen suçlar kapsamında yer alır. Eğer darbeye teşebbüs suçu örgüt olarak işlendiyse bu suçun failleri hem örgüt üyesi olmak suçundan hem de darbeye teşebbüs suçundan cezalandırılırlar. Darbeye teşebbüs cezası raporu içerisinde faillerin örgüt üyesi olduğu da geçer.

Darbeye teşebbüs suçu ve cezası talebi ile yargılanan kişiler darbe suçunu işlerken başka suçlara da bulaşmışlarsa bu suçları içinde yargılanırlar.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar