Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Yargılanması

Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Yargılanması

Yasalarımıza göre çocukların ceza sorumluluğu ve yargılanması aşamasında temel alınan bazı kriterler vardır. Bunların tümü TCK içerisinde belirtilmiştir. Bir çocuğun yaşının küçük olması, verilecek olan cezanın ne kadar olacağı yönünde çok önemlidir. Bu durum cezai olarak tanımlanmış ehliyetin sınırlarını ve aynı zamanda kusur yeteneğini yok eden ya da aşağı çeken bir parametredir.

Çocukların ceza sorumluluğu ve yargılanması nasıl kapsamında iki farklı kriterin olup olmamasına mutlak surette dikkat edilir. Buna göre suç işleyen bir çocuğun bunun sonuçlarını anlayabilmesi, algılayabilmesi, hukuki manası da bilmesi gerekir. Kavrama yeteneğine sahip olması çok önemlidir. Bunun yanı sıra yönlendirme yeteneği de bulunmalıdır. Yani irade ve algılama olmalıdır. Bunların yer almaması halinde o çocuğun cezai ehliyetinin eksik olduğu kararına varılır.

12 Yaşından Küçüklerin Cezai Ehliyeti Nasıldır?

12 yaşından küçüklerin cezai ehliyeti kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü bu yaş, erginlik içerisinde değerlendirilmez. Bundan dolayı 12 yaşına gelmemiş olan bir çocuğun cezai durumunu anlayabilmek için rapor alınmaz. Aynı zamanda incelemenin de yapılmasına lüzum yoktur. Böyle kişilerin işlemiş olduğu suçlar sonrasında ceza davası da açılmaz. Sadece bunlara özgü bir biçimde oluşturulmuş olan birtakım güvenlik tedbirleri gündeme gelir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilir.

12 ile 15 Yaş Arasındaki Çocukların Cezai Ehliyeti Nasıldır?

Çocukların ceza sorumluluğu ve yargılanması çerçevesinde 12 ile 15 yaş arasındakilerin durumu ise inceleme ve araştırma sonrasında ortaya çıkar. Bunun için bir tespit süreci söz konusudur. İlk olarak çocuğun, işlemiş olduğu suçun farkında olup olmadığına bakılır. Bunun sonuçlarını anlamaması, onun cezai ehliyetinin olmadığını gösterir. Böyle hallerde güvenlik tedbirlerinin uygulanması yeterlidir. Buna ek olarak algılama yeteneğine ve yönlendirme durumuna da bakılır. Bunun sonrasında gerekli olan karar verilir.

Karar aşamasından önce hazırlanacak olan iki farklı rapor vardır. Bunlardan birisi sosyal inceleme adıyla bilinir. Çocuk mahkemesi tarafından istenir. Diğeri ise kusur yeteneğini tespit için talep edilen adli rapordur. Adli tıp uzmanları bu konuda gerekli olan süreci başlatırlar.

Eğer çocuğun yönlendirme, kavrama, algılama, farkında olduğunu tespit edilirse, bunun sonrasında ceza verilir. Ancak bu noktada ceza indirimi söz konusudur. Ağırlaştırılmış müebbet almış olan bir çocuğa, 12 sene ile 15 yıl arasında ceza verilir. Eğer ceza müebbet gerektiriyorsa, bunun 9 seneye düşürülmesi söz konusudur. Geriye kalan tüm cezalarda ise yarısı oranda bir düşme vardır. Bunun en fazla 7 sene olmasına hükmedilmiştir.

15 ile 18 Yaş Arasındaki Çocukların Cezai Ehliyetleri Nasıldır?

15 ile 18 yaş arasındaki çocukların cezai ehliyetleri ise vardır. Belirli bir ceza indirimi söz konusudur. Algılama ya da davranışlarını yönlendirme gibi bir durum söz konusu olduğu zaman rapor almadan da süreç devam edebilir. Ağırlaştırılmış müebbet durumunda, bu yaş aralığındaki çocuklara 18 ile 24 sene arasında ceza verilir.

Çocukların ceza sorumluluğu ve yargılanması kapsamında bu yaş grubuna verilmiş olan müebbet hapis cezasında ise süre 12 seneden başlayarak 15 yıla kadar çıkabilir. Bunun haricindeki cezaların üçte birlik kısmı düşür. En fazla 12 yıl olacak şekilde ceza verilir.

Dilsiz ve Sağır Çocukların Cezai Ehliyetleri Nasıldır?

Dilsiz ve sağır olan çocuklar 15 yaşından küçük ise cezai ehliyeti söz konusu değildir. 15 yaşını geçmiş olanlar ise ağırlaştırılmış müebbette 12 ile 15 sene, normal müebbette 9 ile 11, öbür suçlarda ise en fazla 7 yıl ceza alabilirler.

Bir yorum yaz