02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları (TCK 102)

Cinsel saldırı suçları ve cezaları TCK kapsamında 102.madde içerisinde tanımlanmıştır. Basit ve nitelikli olarak ikiye ayrılır. Nitelikli cinsel saldırı, bir kişinin tecavüz olarak da bilinir. Mağdurun vücuduna sair olarak tanımlanmış bir cisim ya da cinsel organ sokulmasıyla gerçekleşir. Basit cinsel saldırı ise sarkıntılık şeklindedir. Bu iki suçun kanunlardaki cezasal karşılığı farklılık gösterir.

Basit Cinsel Saldırının Unsurları Nelerdir?

Cinsel saldırı suçları ve cezaları (TCK 102 ) kapsamında, basit olarak tanımlanmış olan fiillerde tam bir cinsel bir birleşme söz konusu değildir. Bundan dolayı genellikle halk arasında ve hukukta sarkıntılık ismiyle de bilinir. Cinsel davranışlar sergilenmesi gibi bir durumun ortaya çıkması söz konusudur. Şehvi olup olmadığına bakılır.

Basit cinsel saldırıları hafif dereceli, geçici ve genellikle yüzeyseldir. Yanaklardan öpmek, mağdur kişiye sarıldıktan sonra onu sevdiğini söylemek, zorla üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışmak, cinsel organı ile fiziksel temas yaşamak, ense bölgesinden öpmek, bacaklarına, kalçasına dokunmak basit cinsel saldırılar olarak tanımlanır.

Basit Cinsel Saldırı Suçunun Cezası

Basit cinsel saldırı suçu ve cezası farklılık göstermekte. Eğer suç, sarkıntılık aşamasında kaldıysa bunun için verilen ceza en az 2 senedir. Üst sınır ise 5 sene olarak belirlenmiştir. Nitelikli suçlarda ise süre değişir. 5 yıl ile 10 yıl arasındadır. Ancak bazı durumlarda basit olarak tanımlanmış cinsel saldırılarının cezası artar ve yarı oranında bir ekleme söz konusu olur. Buna göre kendisini hiçbir şekilde ruh ya da beden açısından savunamayacak olan bir şahsa karşı yapılan saldırıda ceza daha yüksek olur.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları Nelerdir?

Nitelikli cinsel saldırı unsurları şu şekilde tanımlanmıştır;

  • Vücuda fiili olarak organ sokulması nitelikli cinsel saldırıdır. Bu durum sair bir cisimle yaşandığı zamanda aynı tanımlama söz konusudur.
  • Eşe yönelik bu tip bir cinsel saldırı olduğunda, mağdurun mutlaka şikayette bulunması gerekir. Ancak bu çerçevede dava açılır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Cezası

Cinsel saldırı suçları ve cezaları ( TCK 102 ) kapsamında, nitelikli olduğu zaman daha yüksektir. En az 12 yıllık bir ceza söz konusudur. Üst sınır ise suçun niteliğine göre farklılık gösterir. Silahlı tehdit, birden fazla insanla işlenen suçlarda yarı katı kadar cezanın arttığını söylemek gerekiyor. Kendisini savunma yeteneğine sahip olmayan kişilere karşı işlenen cinsel saldırı suçlarda da ceza yine fazlalaşır.

Cinsel Saldırı Suçlarında Erteleme, HAGB ve Para Cezası Durumları

Cinsel saldırı suçları ve cezaları (TCK 102 ) ile alakalı olarak paraya çevirme gibi bir durum söz konusu değildir. Eğer tecavüz gibi bir suç işlenmişse, adli para cezasına çevrilmez. Fakat sarkıntılık suçlarında fiili yapan kişinin yaşı 15’ten küçük ise hapis cezasını 1 senenin altına düşer. Böyle hallerde para cezasına çevrilme işlemi söz konusudur. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ise sadece sarkıntılık suçu olarak tanımlanan basit nitelikli suçlarda geçerlidir. Onun dışında kalanlarda böyle bir süreç yoktur. Ceza ertelemesi için de aynı durum söz konusudur. Yani sarkıntılık fiilinde cezanın ertelenmesi mümkün iken nitelikli saldırılarda bu hak tanınmamıştır.

Cinsel saldırı suçlarında uzlaşma durumu olmadığından, böyle bir süreç yaşanmaz. Bu noktada saldırının niteliğinin bir önemi yoktur. Hem basit hem de nitelikli suçlar buna dahildir. Böyle hallerde şikayet mekanizmasının işletilmesi gerekir. Sarkıntılık suçlarına asliye ceza, nitelikli olanlara ise ağır ceza mahkemesi bakar.