Blog Yazıları

Ceza

Bu kategoride Türk ceza hukuk sistemindeki ceza kanunları ile ilgili suç tanımlarını, unsurlarını ve cezalarını içerir.

müşteki ne demek
Ceza davasının açılması adına şikayetler dikkate alınır. Hazırlanan dilekçelerin yetkili ya da görevli mahkemeye sunulması halinde harekete geçilir. Bu aşamada devreye müşteki girmektedir. Ceza davalarında müşteki ne demek merak edenlere: Tam anlamıyla şikayette bulunan gerçek ve tüzel kişidir.Herhangi bir suçtan dolayı zarar göreni ifade eder.Zarardan ziyade suça karşılık mağdur olan anlamına gelir. Kişinin aleyhine işlenen...
Read More
Hapis yatınca borcun silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. hapis yatılan süre içerisinde borcunuzu ödediğinizde hapisten çıkma hakkına sahip olursunuz. Yasal süreyi hapiste geçirdikten sonra girdiğiniz sigortalı işinizde maaşınıza el konularak borcunuz tahsil edilir. yani borcunuz hapse girseniz bile silinmez. Üstelik borcun üstüne faiz biner. Bu nedenle 100 TL olan borcunuzu 200 TL olarak...
Read More
5237 sayılı kanuna göre bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları kısa süreli hapis cezalarındandır. TCK m 50 içerisinde kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulanabilir. Kısa süreli hapis cezaları suçlu olan kişinin sosyal ve ekonomik durumuna bakılarak ve yargılama süresinde kişinin duyduğu pişmanlık ile suçun işlenmesindeki özelliklerine göre; Adli para cezasına Mağdurun ya...
Read More
Türk ceza kanununa yani TCK’ya göre bir suçun karşılığında hapis ve adli para cezası olmak üzere iki farklı ceza yaptırımı uygulanması mümkündür. Adli para cezası bir suç karşılığında para ödemektir. Bu cezayı yalnızca mahkemeler hükmedebilir.  Mahkemeler dışında bütün devlet kurumları tarafındanverilen para cezası idari para cezası olarak bilinir. Adli para cezası idari para cezasından farklıdır....
Read More
Haksız yere hapis yatanlar tazminat için düzenlemeleri CMK yani ceza Muhakemeleri Kanununun 141 – 144. Maddelerinde ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Tazminatın yasal dayanağı yukarıda belirtilen maddelerdir. Haksız yere hapis yatan bir kişinin isteyebileceği tazminat türlerine bakacak olduğumuzda maddi ve manevi her türlü tazminat talebinde bulunabileceğini görebilirsiniz. Mağdur olan kişinin hapiste geçirmek durumunda kaldığı süre nedeniyle...
Read More
Ceza Davaları Ne Kadar Sürer? : Ceza davaları sırasında cezanın uzamasını sağlayan durumlar yargılamanın yapıldığı suç türü ceza verilmesi muhtemel cezanın yoğunluğuna göre değişim gösterir. Ceza davalarının süreci suçun niteliğine ve suç şekline göre sonuçlanır. Ceza davaları içerisinde özellikle tanık sayısı, delil durumu ve yargılanan kişiler gibi farklı etkenler süreci etkiler. Asliye ceza mahkemeleri genel...
Read More
Ağırlaştırılmış hapis cezası nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan bir kişinin şartla salıverilme olanağı bulunmaz. bu ceza ölünceye kadar sürer. Ayrıca infaz koşulları da son derece ağırdır. Bu nedenle de insanlık dışı cezalardan bir tanesi olarak bilinir. Müebbet habis cezasının şartla salıverme olanağı yani tahliye durumu yoktur. Ağırlaştırılmış müebbet cezası Türkiye’de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından...
Read More
gbt açılımı - gbt sorgulama
GBT Nedir? Genel bilgi toplama sistemi yani GBT, ülkemizde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak “Adli Sicil Yönetmeliği” ile uygulanan bir veri toplama sistemidir. GBT açılımı nedir merak edenlere en başta ‘Genel Bilgi Toplama’ olduğunu belirtmek gerek. Adı üstünde sorgulama üzerinden çoğu bilgiye erişim sağlanır. Erişimin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmesi de söz konusudur. Nitekim Gbt sorgulama bu...
Read More
Tutuklama nedenleri ve tutuklamaya itiraz süreci kanuni haklara göre sürdürülmeli ve bu alanda muhakkak uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Özellikle tutuklama kararının sebepleri ile alakalı uygulamanın yanlış olup olmadığının takip edilmesi için derinlemesine inceleme gerçekleştirilmelidir. Bu süreç içerisinde tutuklamanın ana sebebi sanığın ya da şüpheli olarak görülen kişinin kaçmasını veya delillere herhangi bir zarar vermesini...
Read More
Kişinin sadece kendi işlediği suçlardan sorumlu olduğu, başkasının işlediği suçları, üstlenmediği sürece sorumlu olamayacağı, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi ile, Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesi ve Anayasanın 38. Maddesinde belirlenmiştir. Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gerekleri bakımından bazı sorumlulukların yerine getirilmesi gereklidir. Bu sorumluluklar; başkasının eylemlerinden sorumluluk, objektif sorumluluk ve kusurlu sorumluluktur. Suç ve cezanın...
Read More
1 2 3