Ceza Muhakemesinde Duruşma Hazırlığı

Ceza muhakemesinde duruşma hazırlığı adaletin en kısa sürede sağlanması ve uzayan duruşmaların hakkaniyeti etkilememesi; yargılamanın makul bir sürede tamamlanması için iyi biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir duruşma öncesinde ne kadar sağlam hazırlık yapılırsa işin tek celsede ya da kısa sürede bitmesi ihtimali artacaktır.

Ceza Muhakemesinde Duruşma Hazırlığı

Duruşma Nedir?

Duruşma iddianamenin kabulü ile başlar ve sanıklar hakkında son hükmün verilmesine kadar devam eden bir hukuki süreçtir. Kovuşturma yani duruşma sürecine geçilmişse bu durum kamu davasının da açılmasını şart koşar. Bu aşamada geçmişte iddia edilen olayın sanıklarca gerçekleştirilmiş olduğuna dair ispat durumu varsa hukuki değerlendirme başlayacaktır.

Kovuşturma aşamasında taraflar hızlıca delil toplamaya başlamalıdırlar. Ceza muhakemesinde duruşma hazırlığı nedir? ile ilgili olarak bu aşamada başlatılacak olan işlemlerden bahsedilebilir. Duruşmanın lehte sonuçlanması için hazırlık aşamalarına büyük önem verilmesi gerekir.

Ceza Muhakemesi Duruşma Hazırlığı Nedir?

Ceza muhakemesinde duruşma hazırlığı bir duruşmayı en kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi hedefler. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu tarafların tüm delilleri soruşturma ve duruşma hazırlığı içinde toplanmasını ön görmektedir.

Sağlam deliller toplandığında duruşmalar hızlı, kesinti olmadan ve tek celsede sonlandırılabilmektedir. Ceza Muhakemesi ilkeleri kapsamında da bu sürecin mümkün olduğunca kısa tutulmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.

Ceza Muhakemesi Duruşma Hazırlığı İşlemleri Nelerdir?

Ceza muhakemesi duruşma hazırlığı listesi içinde birçok işlemden bahsetmemiz mümkündür. Hukuki süreci hızlandırma ve adil bir duruşma gerçekleşmesi bakımından bu unsurlar son derece önem taşımaktadırlar.

Ceza muhakemesi için yapılan duruşma hazırlıkları arasında şunlar yer almaktadır:

  • Soruşturma evresinde eksik kalan işlemler tamamlanır
  • Duruşma günü belirlenmektedir
  • İddianamenin sanığa tebliği yapılır
  • Duruşma için çağrı kağıtları çıkartılır
  • İddianın ispatlanması için deliller toplanmaya başlar
  • Bilirkişi ve tanıkların ihtiyaç halinde duruşma hazırlık evresinde de dinlenmesi
  • Olay yerinde vb. erken keşif işlemleri gerçekleştirmek ve olaya ait olguların, izlerin 5 duyu yoluyla incelenmesi
  • Sanık yurt dışında ise ve duruşma günü mahkemede bulunamayacaksa erken sorgulama gerçekleştirilebilmektedir
  • Duruşmaya çağrılan tanıkların adları ve adresleri hem Cumhuriyet Savcısı’na hem de sanığa iletilmektedir
  • Bilirkişi ve tanıkların mahkemede dinlenecekleri gün bildirilmektedir

Olay yerinde keşif yapmak için mutlaka keşfin günü ve saati taraflara haber verilmelidir. Ceza muhakemesinde duruşma hazırlığı uzun sürse de duruşmanın tek celsede bitmesi ihtimalini kuvvetlendireceği için tercih edilmelidir. Sağlam bir hazırlık evresi için duruşmanın tarafları, gerekenleri önceden güçlü bir şekilde lehlerinde sonuç alabilmeye yönelik olarak gerçekleştirebilirler.

Sanık savunma hakkını kullanmalıdır ancak bunun için öncelikle tebliğin kendisine ulaştırılması gerekmektedir. Dava hazırlıkları esnasında duruşma gününün belirlenmesi süreci hızlandırmada önemli rol oynayabilir.

Hukuki aşamalarda duruşmaların günleri davaların geliş sıralaması dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak adli tatil olsa bile tutukluların öncelikleri vardır. Uzmanların, bilirkişilerin, tanıkların, sanığın vb. aynı gün içinde mahkemeye gelmeleri duruşmanın bir an önce tamamlanması için olumlu olacaktır.

Ceza muhakemesi duruşma hazırlığı süreci içinde duruşma hazırlığı için yapılması gerekenler tutanak ile gösterilmektedir. Duruşma hazırlıklarında yapılması gereken işlemlerin yazıldığı kağıda tensip tutanağı veya zaptı denmektedir.

Tensip tutanağında esas olarak belirlenen duruşmanın günü, sanık, tanık ve bilirkişilerin isimleri, tebliğ işlemleri, sanıkların nüfus cüzdanı kayıtlarının yanı sıra sabıka kayıtlarının da istenmesi ( Bunun için savcılığa müzekkere yazmak gerekmektedir.) sosyal ve ekonomik durumun araştırılması vb. gibi unsurlara yer verilir.

Suçtan zarar gören kişiye vekalet eden ya da müdafi duruşma için hazırlıkların yapıldığı bir süreçte koruma altındaki delilleri ve dosyayı inceleme hakkına sahiptir. Belgelerin ve tutanakların fotokopisini çektirebilirler. Bu evrakların fotokopileri harçsız olarak alınabilmektedir. Sanık dosyayı hazırlık aşamasında inceleyebilir.