Blog Yazıları

Ceza Muhakemeleri Kanunu

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun kısaltması olan CMK ile ilgili tüm detaylar. CMK ne demek, yeni CMK ne zaman yürürlüğe girdi, CMK mevzuatı ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı - Takipsizlik Kararı
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı CMK md. 172’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce; Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde şüphe oluşturacak yeterli delil bulamaması halinde veya kovuşturma imkanının bulunmaması hallerinde verdiği takipsizlik kararını ifade eder. Yeterli Şüphe Bulunmaması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi 5271 sayılı CMK’nın “kamu davası açılması” başlıklı bölümünde soruşturma evresinde yeterli şüphe bulunması halinde yapılacaklar...
Read More
Ceza muhakemesinde hukuka aykırılı deliller kabul edilmediği için mahkeme sürecinde herhangi bir etkisi olmaz. Bu nedenle önemli bir davada kısa sürede sonuç alabilmek adına her zaman kurallara uygun bir şekilde delil toplamak faydalıdır. Hukuk normlarına ve değerlerine uygun olmayacak şekilde elde edilen tüm veri ya da bilgiler geçerli değildir. Herhangi bir dava ya da duruşma...
Read More
ceza muhakemesinde maddi gerçek nedir
Gerçekliği ortaya koyan her türlü beyanlar ve ispatlar, davalarda değerlendirmeye alınır. Temelde ise ceza yargılanmasında maddi gerçeklik önem arz etmektedir. Bu aşamada ceza muhakemesinde maddi gerçek nedir sorusuna yanıt aranıyor. Gerçeğe ulaşmada aracı olan tüm delillerin göz önünde bulundurulması esas alınır. Örnek verecek olursak; İlk önce tarafların beyanları üzerinden araştırmalara geçilmektedir. Dosyada mevcut olan deliller...
Read More
Tanıklık herkesin bildiği üzere bir olayı görmüş ya da duymuş olan kimselerin bu gördüklerini ve duyduklarını mahkeme önünde anlatmasıdır. Kolluk güçleri ya da savcılığa verilen beyanlar, ceza hukuku doktirinde yani Ceza Muhakemesinde Tanıklık olarak kabul edilmez. Tanıklar Nasıl Çağırılır? Ceza Muhakemesinde Tanıklık yapacak olan kişiler çağrı kağıdı ile çağrılır. Eğer tanıklar gelmezlerse tanıklığa gelmemelerinin yaratacağı...
Read More
ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine bağlı olarak ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı mevcut durumda. Şöyle ki kanunda bazı fiillere yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu gibi durumlarda da suç olarak ifade edilen fiilin farklı fiiller üzerinden kıyaslanması esas alınır. Yani suç olarak kabul edilen fiiller üzerinden kıyaslama gerçekleşir. Bu yolla; Hukuki güvenlik ilkesine...
Read More