Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza hukukunda genel af ve özel af ayrıntılı olarak açıklandığından dolayı arasındaki farklara hakim olmak, hukuki yaptırımlarını en iyi şekilde öğrenebilmek adına faydalıdır. Genel af, kişinin üzerindeki tüm cezai yaptırımların düşmesi ve sicilinin temizlenmesi anlamına gelir.

Özel af ise yalnızca tek bir konudan alınan yasal kararın bitmesi ya da ertelenmesidir. Örneğin bir kişinin ceza evine girmesi yerine adli para cezası alması ya da infaz süresinin kısaltılması özel af konusu içerisinde yer alır.

ceza hukukunda genel af ve özel af

Ceza Hukukunda Genel Af Nedir?

Türk Ceza Kanunu 65.madde içerisinde genel af, ceza mahkumiyetinin tamamen ortadan kalkması ya da kamu davalarının düşmesi olarak belirlenmiştir. Verilen cezanın tüm sonuçları ile birlikte geri alınması olarak karşımıza çıkar.

 • Ceza hukukunda genel af ve özel afmaddenin 1. Ve 2.bentleri içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır.
 • Affın hukuki niteliğine akılarak genel ya da özel anlamında bir ayrım yapılır.
 • Genel af kişinin tam olarak özgürlüğüne kavuşması açısından daha faydalı bir süreçtir.
 • Bir suça dair genel af çıkarmak mümkün olduğu gibi aynı zamanda hukuki yaptırımları da geçersiz hale gelir.

Ceza Hukukunda Özel Af Nedir?

Türk Ceza Hukuku Madde 65/2 içerisinde özel af, bir cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılması, ertelenmesi ya da adli para olarak tahsil edilmesi şeklinde belirlenmiştir. Genel ya da özel af kapsamında alınan adli para cezalarının geri istenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ceza hukukunda genel af ve özel af ayrımı en iyi şekilde yapıldığından dolayı bir sorun yaşanmaz.

Verilen af yaşanan haksız fiillerin sonucunu ortadan kaldırmadığı için mağdur olan tarafın dava açabilme fırsatı vardır. Maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı olan kişi, özel hukuktan en iyi şekilde yararlanabilir. Devlet tarafından hazırlanan af tasaları, kişilerin yeniden özgüven kazanmaları ya da pişman olduktan sonra hayatlarını en iyi şekilde devam ettirmeleri açısından önemlidir.

Genel Af Ve Özel Af Arasındaki Farklar

Ceza hukukunda genel af ve özel af farkı suçun hukuki niteliğine göre belirlenir. Bu noktada kişi sayısı ya da suçun genişliği önemli değildir. Suçun yarattığı etki ya da sonuçları da genel ya da özel af ayrımının yapılmasında önem taşır.

 • Suça dair kamu davası düştüğünde ya da tüm neticeleri kalktığında genel af kavramı içerisinde incelenir.
 • İnsanı kasten öldürme suçundan genel af çıkması mümkündür. Bu aşamada ise yalnızca belirtilen suçu işleyenlerin yararlanmalarına izin verilir.
 • Özel af içerisinde ise cezanın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün değildir.
 • Kişiye özel ya da bir grubu etkileyecek şekilde özel af düzenlenebilir.

Genel Ve Özel Affın Hukuki Sonuçları

Ceza hukukunda genel af ve özel af bazı hukuki sonuçlar doğurur. Genel af şartları etkili olduğunda savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı alır ya da kamu davaları düşer.

 • Kesinleşmiş olsa bile ceza, tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılır ve infaz hükmü verilemez.
 • Belirtilen süreçte af edilen tüm cezalar adli sicil kaydından da silinir.
 • Kişinin haklarını yeniden koruyup göz etmesi açısından genel af avantajlıdır.
 • Özel affın hukuki sonuçları ise hapis cezasının paraya çevrilmesi ya da ceza süresinin kısaltılması olarak karşımıza çıkar.

Ceza hukukunda genel af ve özel af kavramı belirlendiği için her zaman vatandaşların haklarının korunmasına özen gösterilir. Bireysel ve toplu olmak üzere özel af ikiye ayrılır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar