Ceza Hukuku; Ağır, Asliye Ve Sulh Ceza Davalarında Şüpheli Müdafi Olarak Savunma Ve Hukuki Destek

Ceza avukatı çoğunlukla suç işlenmesinden sonra suçun tarafı olan kişilere hukuki olarak yardımda bulunur. Eğer herhangi bir suç şüphesi ile karşı karşıyaysanız hakkınızda bir yakalama emri olsun ya da olmasın bir ceza avukatı ile birlikte savunmanızı yapmaya başlayabilirsiniz. Ceza hukuku; ağır asliye ve sulh ceza davalarında müdafi olarak savunma ve hukuki destek için bir ceza avukatı ile birlikte hareket etmeniz gerekir.

Türkiye’de ayrı bir şekilde ceza avukatı diye bir avukatlık dalı yoktur. Avukatların tüm davalara girme hakları bulunur. Halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza hukuku adı verilir. Bir avukatın kendisini ceza hukuku avukatı olarak tanıtması yasal olarak doğru değildir.

Savunma Ve Ağır Ceza Avukatı Ne Görev Yapar?

Savunma yapılabilmesi için ilk olarak bir kişiye suç isnadı yapılması gerekir. Ceza avukatlığı yapan kişinin de temel görevi suç isnadı yapılan kişileri savunmadır. Savunmanın yapılmasının iki temel nedeni vardır.

Savunma bir gerçeğin doğru olarak ortaya konulmasını sağlamak için yapılır. Bunun dışında kişilerin savunma hakkının sağlanması için ceza muhakemesinin önemli bir parçasıdır. Bir ağır ceza avutanın savunma yaparken dikkat etmesi gereken en önemli unsur suçun vasfıdır.

  • Yapılan suça dair iddialar için suçun nitelendirilmesini ve suç unsurlarının nitelendirilmesi ve suç unsurlarının varlığını ispat etmeye yönelik faaliyetlerdir.
  • Savunma sırasında suç vasfını doğru bir şekilde tespit etmek ve suçun unsuruna göre savunmayı gerçekleştirmek oldukça büyük önem taşır.
  • Bir avukatın savunma yaparken savunma çerçevesini suçun vasfına ve suç vasfının özelliklerine göre şekillendirmelidir.

Ağır Ceza Adam Öldürme Suçu Savunması Nasıl Yapılır?

Adam öldürme, kasten adam öldürme suçunun niteliği ve ceza miktarı nedeniyle savunmasının ağır ceza avukatı tarafından yapılması zorunlu olan suçlardan bir tanesidir. Ağır ceza avukatı, kasten adam öldürme suçu için nitelikli ya da basit hallerden hangisinin var olduğunu tespit etmeli ve bu hallere göre bir savunma hazırlaması gerekir.

Suçun nitelikli halini ispat etmek bazı durumlarda oldukça zor olabilir. Bu nedenle ceza avukatının bu hallerin ispatı için iddia faaliyetlerine katkı sunması gerçekleşebilir. Adam öldürme suçunun nitelikle şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin ispatı için dava taraflarının olayın öncesinde ve olayın sonrasındaki davranışlarının incelenmesi gerekir.

  • Bir avukatın adam öldürme davasını incelerken vakanın bütün aşamalarının bir bütünlük içerisinde incelenmesi gereklidir.
  • Adam öldürme suçunun nitelikli durumlarının ortaya çıkması çok küçük bir ayrıntının ortaya çıkması ile gerçekleşebilir.
  • Adam öldürme suçu ile ilgili olarak geniş bir bakış açısı ile dava incelendiğinde suç ispatına dair küçük ayrıntıların dava sırasında gözden kaçması engellenir.

Bir ağır ceza avukatının kasten adam öldürme suçu için haksız bir tahrik bulunup bulunmadığını incelemesi gerekir. Eğer suç haksız tahrik altında işlendiyse faile verilecek olan cezada indirime gidilebilir. Haksız tahrikin hangi oranda yapıldığı yapılacak olan indirim oranına da büyük derecede etki eder.

Yağma Suçunun Cezası Nedir?

Yağma suçu kişinin özgürlüğünü ve malvarlığını hedefe alan en ağır suçların arasında bulunur. Bir ağır ceza avukatının yağma suçunu incelerken suç vasfının doğru bir şekilde belirlenmesine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Hırsızlık ve yağma suçları birbirine karıştırılır. Ancak bu iki suçun cezası ayrı olarak değerlendirilir.

Hırsızlık Ve Yağma: Bu iki suçun birbirinden ayrılabilmesi için suç sırasında tehdit ve şiddet olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Okyanus hukuk uzman kadromuzdan bu konuda

Bir yorum yaz