Ceza Davasında Islah

Ceza davaları bir iddianame ile suç işlendiğine dair yeterli şüphenin olması halinde savcılığın açtığı kamu davalarına denir. Tüm ceza davaları kamu davası olarak görülmektedir. Ceza davasında ıslah tarafların beyanlarını değiştirmesi ya da düzeltmesi anlamına gelir. Tamamen ya da kısmen yapılan düzeltme işlemleridir.

Cevza Davası Nedir

Ceza davası savcılık tarafından açılan kamu davalarıdır. Suç işlendiğine dair yeterli şüphenin olması halinde açılan davalardır. Yargılama yapılması için savcılık tarafından açılır. Tüm ceza davaları kamu davası olarak görülmektedir. Şartlar yeterliyse davanın açılması kaçınılmazdır. Ağır ceza mahkemesi ya da asliye ceza mahkemesi tarafından davalar görülmektedir. İşlenen suçun niteliğine göre özel görevli mahkemeler de ceza davalarına bakabilmektedirler. Çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri bu özel mahkemelere girer.

Ceza Davası Nasıl Açılır

Ceza davasının açılma sürecinde işlenen suçun niteliği önemlidir. Şikâyete bağlı suçlar mağdur kişi tarafından şikâyet söz konusu olmadığı taktirde savcılık tarafından dava açımı söz konusu değildir. Şikâyete bağlı olmaksızın işlenen suçlar savcılık önderliğinde direk olarak kamu davası olarak açılmaktadır. Bu tarz suçlarda savcılık şikâyet olmasını beklemeksizin direk olarak dava açabilmekte delillerin toplanmasına başlamaktadır.

Ceza Davasında Islah Giderleri

Ceza davasında ıslah taraflardan bir kişinin usul işleminde kısmen ya da tamamen düzeltme işlemi talep etmesi düzeltmesidir. Dava değiştirme, iddia ve savunmanın değiştirilmesi ya da bir diğer ifadeyle genişletilmesi yasağının yapılmasını gerekli kılmayan bir işlemdir.

Islah işlemi sırasında ortaya çıkan yargılama giderlerinin karşılanması durumu söz konusudur. Islah eden taraf için ıslah nedeniyle gereksiz kalan işlemler nedeniyle yapılana yargılama giderlerinin ödemeleri aynı zamanda hakimin taktir ettiği teminatı ve son olarak karşı tarafın uğradığı ya da uğrayacağı masrafları karşılamak üzere ödemeleri yapmak zorundadır.

Islah işleminde amaç yargılama süreci içinde şeklinde ve süresinde oluşabilecek maddi kayıpların ortadan kaldırmaktır. Maddi hakkı sona ermesi halinde maddi hukuk işlemleri ıslahla düzeltilemez. Feragat, kabul gibi işlemler dava içinde yapılması ve asıl hakkın ortadan kalkması durumunda usul işlemin olması nedeniyle maddi hukuk işlemi değerlendirilmesindedir. Bu nedenden dolayı ıslak yoluyla b u işlemlerin düzeltilmesi yolu kapalıdır.

Ceza Davasında Islah Zamanı Ve Şekli

Islah yapılmak istendiğinde zaman dilimi tahkikatın sona ermesidir. Bu süre içinde ıslah işlemi yapılabilirken zaman dolması halinde ıslah yolu kapalıdır.

Islah hem sözlü olarak yapılmakta hem de yazılı olarak. Dava sırasında karşı tarafın davada olmaması halinde ya da duruşma dışında ıslah yapılmak istenmesi halinde bir dilekçe hazırlanır ve karşı tarafa iletilir.

Okyanus hukuk bürosu olarak ceza davalarıyla ilgili tüm işlemlerinizde sizlere yol göstermeye ve yasla haklarınızı korumaya yılar içinde devam ediyoruz. Yasal süreçlerle ilgi profesyonel destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz