Ceza Davasında Görevsizlik Kararı

Ceza davasında görevsizlik kararı adil bir yargılama yapılması ve davanın yetkili mahkemeler tarafından en iyi şekilde araştırılması açısından son derece önemlidir. Ceza Muhakemeleri Kanunu 4. Madde içerisinde görevsizlik kararı, olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı gibi tanımlar açıklanmıştır. Bir mahkeme başvurusu yapılan davada görevli olmadığını düşünüyorsa re’sen karar verebilme hakkına sahiptir.

Ceza Davasında Görevsizlik Kararı Ne Zaman Verilir?

5237 sayılı CMK içerisinde ceza davasında görevsizlik kararı duruşma başlamadan önce araştırma sürecinde verilir. Duruşma başladıktan sonra mahkeme heyetinin görevsizlik kararı verme gibi bir hakkı yoktur. Araştırma ve soruşturma sürecinde gerekli görülmesi halinde görevsizlik kararı verilebilir.

  • Davanın en iyi şekilde sorgulanabilmesi adına görevli mahkeme son derece önemlidir.
  • CMK söz konusu olduğunda yetkili mercii Asliye ya da Ağır ceza mahkemeleri olarak karşımıza çıkar.
  • Alt ve üst mahkemeler arasında doğru bir başvuru yapılmazsa eğer mahkeme heyetinin yetkileri de sınırlanır.
  • Benzer sorunlar yaşandığında duruşma henüz başlamadan önce bir alt ya da üst mahkemeye davanın devredilmesi söz konusu olabilir.

Görevsizlik Kararı Sonucunda Mahkeme Değişir Mi?

Görevsizlik kararı sonucunda mahkeme değişir ve yetkili olan mercii üzerinden yargılama devam eder. Böylelikle anayasal kurallara uygun bir şekilde sürecin ilerlemesine özen gösterilir. Dava açılmasına neden olan konu ile ilgili mahkeme kendisinde yetersizlik görmesi halinde üst heyete devredecektir.

  • Belirtilen süreçler hakkında bilgi sahibi değilseniz avukatlarımız ile görüşerek detaylar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Mahkeme değiştikten sonra duruşma günleri belirlenir ve davanın en kısa sürede sonuçlanmasına özen gösterilir.
  • Hem davalı hem de davacı için adil bir yargılama yapılabilmesi adına hakim her zaman kanunlara uygun hareket eder.
  • Görevsizlik kararı verebilmek için ortada davaya uygun olmayan bazı kanunlar ya da konular tespit edilmelidir.

Görevsizlik Kararı Neden Önemli?

Ceza davası görevsizlik kararı yetkisi olmayan bir mahkemenin yanlış yargılama yaparak tarafları mağdur etmemesi adına önemlidir. Kendi konu alanına girmeyen davalar bir üst ya da alt mahkemeye devredilir. Bu sayede mahkeme heyeti ya da hakimin her iki taraf için en iyi kararı vermesine özen gösterilir. Görevsizlik kararı alındığı andan itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Belirtilen süre, mahkeme kararı tebliğ edildiği andan itibaren geçerli olur. Yalnızca mahkeme değil davalı ya da davacı da hizmet veren heyetin hakkında itirazda bulunabilirler.

Ceza Davasında Olumlu Ve Olumsuz Görev Uyuşmazlığı

Ceza davasında görevsizlik kararı iki ayrı mahkeme tarafından sorgulanabilir. Birbirinden farklı iki ayrı mahkeme davanın görevli mercisinin kendileri olduğunu düşünüyorlarsa eğer olumlu görev uyuşmazlığı vardır. Yukarıda anlatılanın aksine değişik 2 mahkeme davanın kendi konu alanına görmediğini iddia ediyorsa olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusudur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz