Ceza Davalarında Tanık Dinletme

Geçmişte yaşanılan olaylara karşılık tanık ifadelerine başvurulur. Davalarda ifadeler son derece önem arz eder ve hükmün belirlenmesine katkı sağlar. Bu anlamda ceza davalarında tanık dinletme eylemlerine sık sık yer verilir. 5 duyu ile elde edilen bilgilere karşılık tanık ifadelerine geçilmektedir. Bu aşamada:

  • Davada sanık olan kişinin tanık ifadelerine yer vermesi mümkün değil.
  • Mağdur olan tarafın tanıklık etmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.
  • Tanık anlatımlarında çelişkilerin olmaması dikkate alınır.

Olası çelişkilere karşılık yüzleştirme faaliyetlerine yer verilmektedir. Çelişkilerin giderilmesi halinde kararın açıklanması esas alınır. Giderilmemesi halinde ise tanıklar arasında kıyaslamaya geçilir ve kararın bu yolla verilmesi sağlanır.

Ceza Davalarında Tanık Nasıl Çağırılır?

Ceza davalarında tanık dinletme için başta çağrıların gerçekleşmesi söz konusudur. Bu konuya ilişkin yasal düzenlemelere dahi yer verilmiştir. CMK md. 43 üzerinden tüm tanımlara yer verilmiştir. Beraberinde ise tanık dinletme için çağrılma faaliyetleri olarak:

-Çağrı Kağıdı: Başta çağrı kağıtlarına başvurulduğu açık durumda. Olası gelmeme durumlarında ise kayıtların alınması sağlanır. Tutuklu ceza davalarında zorunlu olarak tanıkların getirilmesine de karar verilebilir. Bu kararın ise Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmesi beklenir.

-Araçlar: Çağrı için elektronik araçlar da göz önünde bulundurulur. Mesela elektronik posta ya da telefon üzerinden tanıklık için çağrıya geçilmesi mümkün. Farkı ise kağıda işlenen çağrıdan ziyade farklı sonuçlara ve haklara sahip olduğudur. Bu nedenle genelde çağrı kağıtlarına başvurulmaktadır.

Ceza Davalarında Tanıklıktan Nasıl Çekinilir?

Ceza davalarında tanık dinletme için başta çağrılara yer verilir. Zorunlu olacak şekilde de tanıklık faaliyetlerine geçilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmak istemeyenler tanıklıktan çekilme hakkını göz önünde bulundurabilir. Mesela şüphelinin tanıklıktan çekilme hakkı bulunuyor. Bu duruma nail olan diğer kişileri de sıralamak gerekirse:

  • Sanığın nişanlısı ya da eşi olanlar tanıklıktan çekilebilir.
  • Üstsoy ile altsoyların da tanıklık sunmaması mümkün olmakta.
  • Şüphelinin üçüncü dereceden olan kan ve kayın hısımları da dahil edilmiştir.

Ceza Davalarında Tanık Yemini Nedir?

Doğru ve açık ifadelere yer vermeniz için öncesinde tanıklık yemini dikkate alınır. Belli başlı kişilerin yeminsiz olacak şekilde dinlenmesi sağlanır. Mesela 15 yaşından küçük olanların yemin etmelerine gerek kalmıyor. Ayırt etme gücü bulunmayan kişilere de yemin şartı sunulmaz. Delilleri gizleme ya da suçu kayırma gibi faaliyetlere yer verenlerin de yemin etmesi beklenmez.

Yargıç tanık yeminine ilişkin tüm esasları bildirir. Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında yeminlerin dinlenmesi esas alınır. Sadece kolluk tanığın yeminine başvurulmaz. Sonuç olarak yüksek sesle olacak şekilde yeminin tekrar edilmesi sağlanır. Bu yolla onaylama gerçekleşir ve tanık ifadeleri alınır.

Ceza Davalarında Tanığın Görevleri Nelerdir?

En başta ifadeler için yemine geçilmesi gerekmektedir. Arkasından ise yalan beyanda bulunmadan ilerlemeniz esas alınır. Nitekim yalan beyana ilişkin cezalara yer verilmektedir. Yargıç tanıklara bu konuda uyarılarda bulunur. Neticesinde de davanın seyrini değiştirecek olan tanık ifadelerine geçilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz