Ceza Davalarında Sıklıkla Hata Yapılan Konular

Ceza hukukunda meydana gelen hatalar ceza sorumluluğunun değişmesine etki etmektedir. Örneğin sorumluluk ortadan kalkabiliyor ya da azalabiliyor. Ceza davalarında sıklıkla hata yapılan konular uygulamalar üzerinden ele alınmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse:

  • Güvenlik tedbirine ilişkin hakları kullanma yoksunluğu öne çıkmıştır.
  • Zamanaşımına ve şikayete ilişkin çeşitli konularda hataya yer verilebiliyor.
  • Kamu davasına katılma ile vekalet giderleri de bu alanda ele alınmakta.

Kısacası cezaya ilişkin sorumluluklarda sık sık hataya yer verildiği açık durumda. Hatta bunun için ceza davalarında istinaf ile temyiz kanun yollarına başvurulmaktadır. Özellikle de verilen hükümde ki hatalara ilişkin kanun yolları göz önünde bulunduruluyor

Ceza Hukukunda Yanılma Nedir?

Ceza hukukunda hatanın ‘yanılma’ şeklinde de anılması dikkatlerden kaçmıyor. Hukuki sonuçları etkileyen yanılma, 5237 sayılı TCK maddeleri uyarında ifade edilmektedir. Ceza davalarında sıklıkla hata yapılan konular ‘yanılma’ adı altında 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar:

-Adi Hata: Sanığın hataya düşmesi anlamına gelmektedir. Ve de ceza hukukunda ki en basit hata olarak ele alınır. Nitekim hatadan kurtulmak için özenli bir çalışmaya dahi gerek duyulmaz. Bu anlamda suçun maddi unsurlarında ya da nitelikli hallerinde hataya yer verilebilir.

-Kaçınılmaz Hata: Adı üstünde kaçınılabilir nitelikte olan hataya ilişkin devreye girmektedir. Failin özenine rağmen bu tarz hatalara maruz kalması kaçınılmaz gözükür. Örneğin işlenen fiile karşı haksızlık oluştuğu zamanlarda kaçınılmaz hata ilkesi dikkate alınmaktadır.

Ceza Davalarında Hatalar Nasıl Çözülür?

Ceza davalarında sıklıkla hata yapılan konular ceza sorumlulukları sırasında ortaya çıkabilir. Uygulamada meydana gelen sorunların aşılması adına 2 ayrı yöntemden harekete geçilir. Mesela şahısta hata neticesinde ifadeye başvurulur. Hedefte sapma da arkasından gelen bir diğer yöntemdir. Ve de:

  • TCK nazarında nitelikli bir hata kavramı olarak ele alınmaz.
  • Hedefte sapma olduğu zaman hükümlerin uygulanması mümkün olmaz.
  • Suçların içtimai hükümlerine göre kararın verilmesi esas alınır.

Özellikle de olası kast hükümlerinin devreye girdiği görülüyor. Hedeften sapma halinde olasılıklar göz önünde bulundurulur. Arkasından da hükmün uygulanması adına harekete geçilir.

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Haller Nelerdir?

Önceden de belirttiğimiz üzere yapılan hatalar ceza sorumluluklarına etki eder. Bu etkinin azalması ya da ortadan kaldırılması adına belli başlı haller dikkate alınır. Mesela meşru savunma ve zorunluluk bunlardan sadece bir tanesidir. Arkasından da amirin emrini yerine getirme hali gelmektedir.

Haksız tahrik neticesinde de ceza sorumluluğu kalkabilir ya da azalabilir. Akıl hastalığı ile zayıflığa bağlı olarak yine sorumlulukların değişmesi söz konusudur. Sağır ve dilsiz olmak hataların minimum seviyeye indirilmesine etki etmektedir. Bir de geçici nedenlerden alkol ya da uyuşturucu halleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Ceza Hukukunda Uygulama Hataları Nelerdir?

Yargıtay’ın uygulamalarına karşılık belli başlı hatalar boy gösterebilir. Mesela tekerrür ya da erteleme uygulamalarında hata meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda kanun yollarına başvurma hakkına sahipsiniz. Uygulamanın karara bağlanmaması halinde kanun yolları açılır. Bağlanması yani yazılması halinde ise olağanüstü kanun yollarından faydalanmanız mümkün olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz