Ceza Davalarında Masraf

6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu neticesinde giderler ifade edilmektedir. Temelde harç ve gider avansı için her sene fiyat listelerine yer verilir. Resmi Gazete’den duyurulan bu ücretlere göre ödemeye geçilir. Mesela ceza davalarında masraf konuları nelerdir merak edenler için:

  • En başta tarifte göre harçlar ve avukatlık ücretleri göz önünde bulundurulur.
  • Devlet Hazinesinden ödenen soruşturma ve kovuşturma masrafları çıkartılır.
  • Tarafların yapmış olduğu yargılama giderleri de dikkate alınır.

Tüm bu masraflar hükme bağlı olarak taraflar arasında ödenir. Gerek tek tarafın ödemesine gerekse eşit bir şekilde bölünmesine karar verilebilir. Mahkeme başkanı ve hakim tarafından ödeme hükmü devreye girmektedir.

Sanığın Ödeyeceği Giderler Nelerdir?

Ceza davalarında masraf ödemeleri hükme bağlı olarak gerçekleşir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere hükmün arkasında taraflardan birisi ödemeleri yapmak zorunda kalır. Genelde kusurlu tarafın ödeme yapması beklenir. Öncelikle bunun için sanığın ödemesi gereken giderler ele alınmıştır. Örnek vermek gerekirse:

-Yargılama: Sanığın cezaya mahkum edilmesi halinde tüm yargılama giderlerini ödemesi beklenir. Aynı zamanda sanığın güvenlik tedbirine mahkum edilmesi de göz önünde bulundurulur. Hükmün açıklanmasından sonra ödemenin gerçekleşmesi esas alınır.

-Hazine: Araştırma evresinde çeşitli giderler boy gösterebilir. Araştırma neticesinde sanık lehine bir durumun oluşması mümkün olacaktır. Bu gibi durumlarda sanığın ödeme yapması haksızlık sayılır. Ve de ödemenin tamamı ya da bir kısmı, Devlet Hazinesi tarafından ödenmektedir.

Bağlantılı Ceza Davalarında Giderler Nelerdir?

Ceza davalarında masraf çeşitli durumlardan dolayı artış gösterebilir. Mesela bağlantılı davalar bunlar arasında yerini almıştır. Adı üstünde sanığın birkaç suçtan yargılanması ve davaların bağlantılı hale gelmesi söz konusudur. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan giderler için de:

  • Beraat edilen suçlara ilişkin giderleri ödemek zorunda kalmaz.
  • İştirak olarak ifade edilen suç için yargılama giderleri hesaplanır.
  • Birleştirilen davaların giderleri ayrı ayrı yüklenir ve ödenmesi beklenir.

Kanun Yolları İçin Masraflar Nelerdir?

Direk kanun yollarına ilişkin ayrı yargılama giderleri ve masraflar ortaya çıkmaktadır. Mesela herhangi bir başvuru neticesinde giderlerin ödenmesi zorunlu tutulmuştur. Sadece Cumhuriyet savcısı adına böyle bir durum söz konusu değil. Ödemelerin Devlet Hazinesi tarafından ödenmesi esas alınır.

Kanun yollarına başvuru yapanlar kabul edilebilir. Bu gibi durumlarda mahkemenin belirttiği şekilde ödeme yapılması gerekebilir. Mesela masraflar bölünebilir ve ödemelere geçilebilir. Kısacası kanun yolu ve davalara ilişkin ayrı masraflar mevcut. Ödemeler için de hükmün verilmesi beklenir.

Dava Açarken Ödenilen Tutarlar Nelerdir?

Sadece ceza değil diğer davalara ilişkin de çeşitli masraflar mevcut durumda. Mesela posta giderleri bunlar arasında gösterilir. Yeni dava duruşma istemine yönelik masraflar çıkartılır. Bunun gibi temyiz ve istinaf kanun yolları da dikkate alınır. Bireysel ya da tüzel başvurulara yönelik ayrı masraflara yer verilir ve ödenmesi halinde soruşturmaya geçilir.

Bir yorum yaz