Boşanmada Nafaka

Boşanma davaları içerisinde birçok konu yer almaktadır. Bunlar velayetler, maddi ve madeni tazminatlar, malların paylaşımları gibi konulardır. Bu konulardan ayrı ve önemli bir konu da nafaka ödemeleri kararıdır. Boşanmakta olan tarafların birinin nafaka talebi iletmesi sonucu şartlar değerlendirilmekte ve talebe uygun olması sonucunda mahkeme ödemeyi hüküm altına almaktadır.

Boşanmada Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Üç tür nafaka çeşidi bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır.

  • Tedbir nafakası, mahkeme sürecinde boşanmak isteyen çiftler arasında durumu kötü olan tarafa verilmekte olan nafakalardır. Boşanma süreci boyunca bu nafaka ödenmek zorundadır. Böylelikle durumu kötü olan tarafın mağduriyeti boşanma sürecinde de giderilmektedir.
  • Yoksulluk nafakası, Tedbir nafakası boşanma sürecinde iken yoksulluk nafakası boşanma sürecinin sonuçlanması sonrası verilmektedir. Boşanma sürecinde yaşanan değişikliklere bağlı olarak yoksulluk nafakasında artma veya eksilme söz konusu olabilir.
  • Üçüncü olarak da İştirak nafakası vardır. İştirak nafakası, çocuklar için alınmakta olan nafakadır. Çocukların hayata atılma sürecinde maddi destek almaları gerekir. Bu süreçte taraflardan ikisi birlikte nafaka verebilirler. Bunun yanı sıra iştirak nafakası taraflardan birinden de alınabilir. Maddi gelire göre değişiklik göstermekte olan iştirak nafakası uygun olarak belirlenmektedir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Koşulları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmalar, boşanmak isteyen bireylerin en kısa süre içerisinde boşanmak istemesi sonucunda başvurdukları boşanma davası türüdür. Ekonomik yönden daha avantajlı olması ve davanın daha kısa sürede sonuçlanması faktörlerinden dolayı anlaşmalı boşanma davaları tercih edilen bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada taraflar anlaşma sözleşmesini veya anlaşma protokolünü sunmak zorundadır. Nafakayı kimin ödeyeceği, nafakanın ne kadar olacağı, hangi tür nafaka verileceği taraflar tarafından belirlenmeli ve detaylı olarak belirtilmelidir.

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka koşulları nelerdir?

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar uzlaşmamış oldukları için karar hakimin takdirine bırakılmaktadır. Boşanma sebepleri bağımsız olmaksızın nafakanın gerçekleştirilmesi için aranan iki şart bulunmaktadır.

  • Bunlardan birincisi boşanma gerçekleştiği zaman taraflardan bir tanesinin yoksul bir duruma düşecek olmasıdır
  • İkinci şart ise boşanmakta olan taraflardan birinin boşanma öncesinde yapmış olduğu bir kusur olmasıdır. Ancak ortada bir kusur oluşmamış ise ancak eşlerden birinin boşanma sonrasında yoksulluğa düşmesi durumu mevcut ise bu durumda da nafaka alımı gerçekleşmektedir.

Nafaka Ücretleri Nelerdir?

Nafaka alımının gerçekleşmesi için bazı kriterlerin geçerli olması gerekmektedir. Nafakalar genel olarak boşanmakta olan taraflardan birinin maddi durumunun boşanma sonrasında yoksullukla sonuçlanması durumunda gerçekleşmektedir. Çocuğu bulunan çiftlerin çocuklarının hayata katılabilmesi için ve ihtiyaçlarının giderilmesi için nafaka vermesi gerekmektedir.

Nafaka ücretleri bazı durumlara göre değişmektedir. Bu durumlar şunlardır;

  • Nafaka ücretlerinin belirlenmesi kişiden kişiye ve maddi gelire göre değişiklik göstermektedir.
  • Boşanma türüne göre ne nafaka ücretlerinde değişiklik görünmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları sonucunda nafaka miktarları değişikliğe uğramaktadır.
  • Nafaka alınmaya başlanmış ancak yoksul olarak görülen taraf bir işe başlamış ise ücretler tekrar değişiklik gösterebilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz