Boşanmada Mal Paylaşımı Davası 2020

Boşanma süreçleri kadın ve erkekler için yıpratıcı bir süreç olarak devam eder. Bu süreçte en çok ekonomik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Evlilik durumunda alınmış olan malların paylaşımı boşanmakta olan tarafların en önemli problemlerindendir. Bu yüzden öncelikle mal paylaşımı davası açılmaktadır. Taraflar haklarını savunmalı alması gereken mallara sahip olmalıdır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Boşanmaların en önemli problemlerinden olan mal paylaşımı, mal paylaşımı davası sonucunda gerçekleşmektedir. Bu davanın açılması için gerekli bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

  • Öncelikle mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte açılmaktadır.
  • Boşanma davasıyla açılmış olan mal paylaşımı davaları bekleme sürecine girecektir.
  • Mal paylaşımı davası için doğru ve gerekli olan boşanma sonrasında açılmasıdır. Boşanma sonucundan sonra mal paylaşımı davası süreci başlamaktadır.
  • Mal paylaşımı davası anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalarda değişiklik göstermektedir.

Boşanma Davalarında Ev Paylaşımı Nasıl Olur?

Uygulanmakta olan yürürlüğü göre boşanmakta olan tarafların evlilik sürecinde almış oldukları mallar tapusu kimin üzerine olursa olsun boşanma sonrasında yarı yarıya paylaşılmaktadır. Ancak bu konuda anlaşmazlık yaşayan ve paylaşım konusunda uzlaşamayan çiftler evlerini yarı yarıya paylaşabilmek için mahkemeye taleplerini sunmalıdırlar. Anlaşmalı boşanmalarda ve çekişmeli boşanmalarda ev paylaşımı şu şekildedir;

  • Anlaşmalı boşanmalarda kişiler hızlı bir sürede boşanmak adına yasal haklarından vazgeçme sürecine girebilmektedir. Bu durumlara karşı kişiler haklarını savunmalıdır.
  • Çekişmeli boşanmalarda uzlaşma sıkıntısı olduğu için mal paylaşımları büyük problem haline gelmiştir.
  • Eğer eşler 2002 yılı sonrasında evlenme kararı almış ve evlenmişler ise yürürlükte olan yasaya göre malları yarı yarıya paylaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra evlilik 2002 yılından önce gerçekleşmiş ise mal paylaşımının 2002 yılına gelene kadarki süreçte mal ayrılığı esası uygulanır. 2002 yılından sonraki süreç için ise mallara katılma rejimi esası söz konusudur.

Boşanma Davalarında Miras Ev Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davalarından sonra mal paylaşımı davası sürecine girilmektedir. Bu süreç sonrasında mal paylaşımları gerçekleşir. Ancak taraflardan birine miras ev kalmış ise boşanma sonrasında bu malların paylaşımı söz konusu değildir. Çünkü mal paylaşımı ortak mallar için geçerlidir.

Miras payları, kişisel mal kapsamına girmektedir. Miras tarafından elde edilen her hangi bir gelir var ise bu durumda paylaşım kuralları değişir. Mirastan elde edilen gelir taraflardan diğeri için paylaşılabilir hale gelmektedir. Örnek olarak miras kalan taraflardan biri aldığı miras evi kiraya vermiş ve o gelirden kira elde ediyor olsun. Bu gelir üzerinden bir başka mal elde etmiş ise bu malı taraflardan diğeri hak talep edip paylaşabilir.

Boşanma Davalarında Kredili Ev Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davası sürecine giren taraflar mal paylaşımı sırasında eğer evleri var ise yarı yarıya paylaşmaktadır. Eğer ev evlilik sonrasında alınmış ise tapunun kimin üzerinde olduğu önemli değildir ve mal yarı yarıya paylaştırılacaktır. Ancak ev kredi çekilerek alınmış ise ve anlaşmalı olarak davada bir protokol sunulmadıysa yine aynı şekilde paylaşım yapılmaktadır. Ev için çekilen kredi taraflar için ikiye bölünerek ödenmesi sağlanır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz