Blog Yazıları

Borçlar
Kiracı Tahliyesi Nasıl Olur Kiracıyı Çıkarma Dava Süreci
İçerik Kiracı Tahliye Nedenleri Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Nedenleri Yeni Malik Nedeniyle Tahliye İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Nedenleri Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Taahhütname Gereği Tahliye Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Yükümlülüğünün ihlali nedeniyle tahliye Kiracıyı Çıkarma Dava Süreci Tahliye Davaları Kiracı Tahliye Süreci Kiracı Tahliyesi Konusunda Merak Edilenler Kiracı tahliyesi kiralayan ve...
Read More
Kira sözleşmesi örneği 2021
Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesi ile birlikte kiraya verene ait bir malın, belirli bir bedele karşılık kiralayana, anlaşılan düzenlenen süre zarfında kullanma ve yararlanma yetkisinin bırakıldığı sözleşmedir. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu madde 299’da düzenleme alanı bulmuştur. Kira sözleşmesi uygulamada en sık başvurulan sözleşmelerdendir. Herkes yaşamının bir döneminde muhakkak kira sözleşmesine taraf olmuştur. Bu nedenle...
Read More
kiracı hakları
Kiracı hakları söz konusu olduğunda mal sahibi ile kiracı arasında imzalanan bir sözleşmeden bahsetmek gerekir. Kira sözleşmesi adı verilen bu belgede kiraya veren, bir şeyin kullanılmasına ilişkin olarak kiracıya bundan yararlanma hakkı verir. Bunun karşılığında ise kiracı kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi taahhüt eder. Kira sözleşmeleri yapılırken belirli süreli kira sözleşmesi ya da belirsiz süreli kira...
Read More