Borca İtiraz Dilekçesi

İcra işlemleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki farklı yöntem üzerinden gerçekleşir. Bu aşamada ise ortada bir borç varsa eğer, İcra Müdürlüğü aracılıyla resmi evrak talep edilir ve işlemler başlatılır. Borca itiraz dilekçesi ise bu aşamada davalı taraf için ortada eğer bir borç durumu yoksa son derece önem taşır.

İlamsız olarak tarafınıza bir icra talep edilmişse eğer, evrak elinize ulaştığı andan itibaren, maksimum 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekir. İtiraz talebinde bulunmazsanız, borcu kabul ettiğiniz varsayılır ve işlemler bu doğrultuda ilerler.

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İcra davaları sonucunda ortaya çıkan borç ve alacaklı sürecinde mağdur olduysanız eğer, hemen bir itiraz dilekçesi hazırlamanız ve gerekli birimlere iletmeniz faydalı olacaktır. Bu aşamada borca itiraz dilekçesi, bağlı olduğunuz İcra Müdürlüğü’ne açılır.

 • Tüm detaylar açıklandıktan sonra dilekçe incelenir ve kabul edilirse eğer süreç yeniden başlar.
 • Davalı olan tarafın ortada bir borcunun olmadığı onaylanırsa, icra takibi kesilir ya da yarıda bırakılır.
 • İtiraz dilekçesinde mutlaka borca itiraz eden ve alacaklı kısımlarının eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Neden Önemli?

İcra takibine itiraz etmek ve dilekçe hazırlamak, eğer ortada bir borç yoksa hakkın korunması açısından son derece önemlidir. Bu sayede ortadaki problem kaldırılır ve mağdur olan kişinin hakları korunur. Borca gecikmiş itiraz dilekçesi hazırlamak mümkün değildir. Eğer 7 günlük süre geçtiyse borçlu gösterilen davalı tarafın herhangi bir hak iddia etme şansı yoktur.

Tebellüğ tarihi mutlaka olmalı: Belirtilen dilekçe içerisinde borçlu ve alacaklarının bilgileri dışında tebellüğ tarihi de mutlaka olmalıdır. Borca itiraz dilekçesi örnekleri sayesinde konu hakkında bilgi sahibi olmasanız bile fikir edinmeniz kısa sürer. Tebellüğ ise ilgili yazının davalı kişiye tebliğ edildiği tarih olarak karşımıza çıkar. Yukarıda belirtilenler dışında dilekçede konu ve açıklamalar da detaylı şekilde belirtilmelidir.

Dilekçe Hazırlandıktan Sonra Başvuru Aşamaları

Dilekçe hazırlanıp sonuç ve istem talep edildikten sonra, yetkili mahkemeye teslim edilmelidir. Böylelikle davalı olan taraf itiraz hakkını da kullanmış olur. Ödeme  emrine itiraz eden yani borçlu olan tarafın isim ve soyadı ile imzası da dilekçeye eklenmelidir.

 • İlk kez bu tarz bir resmi evrak hazırlıyorsanız eğer, uzman bir avukattan destek almak gerekir.
 • Borca itiraz dilekçesi icra mahkemesi tarafından incelenir ve verilerin doğruluğu sorgulanır.
 • Bu aşamada gerçek ve somut bilgileri aktarmak, kısa sürede başarı sağlayabilmek adına faydalı olacaktır.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi de belirtilmesi gereken evraklardan bazılarıdır.
 • Konunun net bir şekilde ifade edilmesi, mahkemenin en iyi sonucu verebilmesi açısından faydalıdır.

Borca İtiraz Dilekçesi Detayları

Borca itiraz dilekçesi tüm detayları eksiksiz şekilde tamamlandığında sorun çıkmaz. Tarafın itirazı kabul edilir ve mağduriyetinin en hızlı şekilde giderilmesi amaçlanır. İcra edilmek istenen tutar bu sayede iptal edilir ya da ödemesi ertelenir.

 • Dilekçeye başlarken mutlaka, hangi mahkeme üzerinden açılacağı detaylı olarak belirtilmelidir.
 • Bu aşamada davalının bağlı olduğu ilçedeki İcra mahkemesini kullanması faydalı olacaktır.
 • Davalı ve davacının isim, soyad gibi verilerinin dışında adresleri ve bağlı olduğu ilçelerde ifade edilmelidir.
 • Borçlunun TC kimlik numarasının verilmesi, icra sorgulamasının yapılabilmesi açısından faydalı olacaktır.

İlamsız icra borcuna itiraz dilekçesi detaylı gibi görünse de hazırlamak ve mahkemeye sunmak son derece kısa sürer. Bu tür konular genellikle sözleşme ya da resmi bir anlaşmaya bağlı olmadan borçludan verilen tutarın talep edilmesi durumunda ortaya çıkar.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz