Blog Yazıları

Blog

Avukatlık  blog alanı, kanun ve ceza durumlarını iş haklarıyla alakalı tüm güncel bilgileri bu alandan öğrenebilirsiniz.

miras paylaşımı nasıl yapılır
Bu makalemizde yasal mirasçı, iradi mirasçı kimdir, miras paylaşımı nasıl yapılır, miras davası için nereye başvurulur ve hangi dava açılır detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Yasal mirasçı, miras bırakanın iradesine ve doğrudan seçimine bağlı olmadan, miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan bu hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan edinmiş olan kişidir. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun madde...
Read More
Nafaka Davası Nedir Nasıl Açılır
Nafaka Nedir ve Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Bu içeriğimizde sizlerle nafaka nedir, nafaka davası nasıl açılır, nafaka almanın şartları nelerdir ve daha birçok önem düzeyi yüksek konularda bilgiler verdik. Nafaka; Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen gerekli koşulların oluşması durumunda nafaka vermekle yükümlü olan kişi ya da kişilerce ödenmesi gereken, kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri ve en azından asgari ihtiyaçlarını temin...
Read More
Cinsel İstismar Suçu - Cinsel İstismar Cezası
Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz. Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır. Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır...
Read More
Mobbing Nedir Mobbing Davası Nasıl Açılır
İş yerinde mobbing; çalışanlara karşı, üstleri, astları veya meslektaşları tarafından olabilir. Çalışanların yıpratılması, engellenmesi ve hatta işten çıkmasını sağlamak amacıyla tekrarlanan ve süreklilik gösteren, yöneldiği kişi üzerinde baskı yaratan, korkutan ve yıldıran kötü muamele olarak tanımlanabilir. Mobbing‘in oluşabilmesi için: Kötü muamelenin sürekli ve sistematik bir şekilde yapılması,Bilinçli ve kasıtlı olması,Söz konusu kötü muamele iş yeri...
Read More
Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, bireylerin bazı haklarının belirli durumlarda belirli süreler için kısıtlanmasına veya kaldırılmasına imkân veren bir güvenlik önlemi düzenlemesidir. Bu sınırlı haklar ve yetkiler genellikle bireyler için büyük önem taşır. Dolayısıyla uygulamada en çok merak edilen ve sorulan konular arasında TCK’nın 53. maddesi yer alıyor. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir? Bu...
Read More
zimmet suçu
Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde 247. Maddede düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 247. maddeye göre, “(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine...
Read More
Asliye Ceza Mahkemesi Ve Görevi
Bu içeriğimizde Asliye ceza mahkemesi ve görevi hakkında detaylı bilgilendirmelere yer verdik. Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır. Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, ceza mahkemesi olarak kurulanlar hariç, kamu davası olarak ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olarak ikiye...
Read More
Özel Güvenlik Tazminat Hakları Nelerdir
Özel güvenlik tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu açıdan özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılma usulleri ve esaslarıyla 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanununa tabi kılınmıştır. Bu bilgiler ışığında iş akdine son verilen ya da kendi rızasıyla işten çıkan işçinin haklarını koruyan kanun 4857 sayılı kanun olmakla birlikte iş akdine hukuka aykırı şekilde son...
Read More
Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur
Boşanma davalarında davayı ilk önce kimin açtığının hukuken bir niteliği olmamasıyla birlikte ilk açan kişi hukuki haklarını kaybetmez. Kadın boşanma davası açarsa ne olur sorusunu da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Örneğin davayı kadının açması durumunda nafaka talep edemeyeceği gibi yanlış bir algı vardır. Açıklık getirmek gerekir ki davayı kadın açsa da açmasa da eşin nafakaya...
Read More
ceza davası nasıl açılır
Ceza Davası Nedir? TCK’ya göre; suç unsuru teşkil eden fiillerin gerçekleştirilmesiyle, savcılığın iddianameyle suçun işlenmesi durumunda hakkında yeterli şüphe olan kimseler aleyhinde yargılama yapılması ve işlenen suçun, kanunlar hükmünde uygulanması gereken cezanın verilmesi adına açılan kamu davalarıdır. Önemi ne olursa olsun bütün ceza davaları kamu davalarıdır. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davasının ne şekilde ve...
Read More
1 2 3 4 5 22