Blog Yazıları

Blog
Kıbrıs Şirket Kurmak
Kıbrıs Şirket Kurmak yani Bir limitet şirketi kurmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınması gereken önemli karar şirketin taşınmaz mal mülkiyeti alıp almayacağının belirtilmesidir, bu karar hem kurumsal alt yapının planlamasında hem de şirketin taşınmaz mal alımında bir takım kısıtlama ve şartlara tabi olacağı anlamındadır. Taşınmaz Mal İçin Kota Vardır Kıbrıs Şirket Kurmak amacı taşınmaz...
Read More
Masak Bloke İtiraz
5549 sayılı kanun esasına dayanarak, Suç gelirinin aklanmasının önlenmesi ve 7258 maddesin esasına dayanarak “Yetkisiz bahis oynatılması” durumlarından kaynaklı olarak sürecin yasal bir şekilde işlemesi durumunda Masak bloke itiraz işleminin başlatılması gerekmektedir. Bunun için bir avukatla işbirliği yapılarak, sürecin gerektirdiklerini yerine getirmek ve suç oranın artırılmamasına dikkat etmek oldukça önemli hususlar arasında yer almaktadır. Masak...
Read More
Ceza Davasında Nihai Karar Kaydedildi Ne Demek
Ceza davasında nihai karar kaydedildi ne demek diye merak edenler için kesin mahkeme sonucu olduğunu belirtmek gerekir. Bir davada hakim tarafından verilen hüküm olarak da karşımıza çıkar. Nihai karar dava dosyasına aktarıldıktan sonra değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu aşamadan sonra temyiz ya da istinaf haklarınız bulunur. Ceza Davasında Nihai Karar Kaydedildi Ne...
Read More
Tüketici mahkemesi ve görevleri kapsamında tüketiciyi ilgilendiren tüm uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile ilgilenme sorumluluğuna sahiptir. Bu noktada kişilerin mahkeme türü ile alakalı da bilgi sahibi olmak istediği görülmektedir. Tüketici mahkemeleri özel mahkemeler başlığı altında incelenen bir birinci kademe mahkemesidir. Tüketici mahkemelerine başvururken konunun gerçekten bu mahkemenin görev alanı içerisinde olup olmadığı yakından incelenmelidir. Aksi takdirde...
Read More
Ceza muhakemesinde hukuka aykırılı deliller kabul edilmediği için mahkeme sürecinde herhangi bir etkisi olmaz. Bu nedenle önemli bir davada kısa sürede sonuç alabilmek adına her zaman kurallara uygun bir şekilde delil toplamak faydalıdır. Hukuk normlarına ve değerlerine uygun olmayacak şekilde elde edilen tüm veri ya da bilgiler geçerli değildir. Herhangi bir dava ya da duruşma...
Read More
ceza muhakemesinde maddi gerçek nedir
Gerçekliği ortaya koyan her türlü beyanlar ve ispatlar, davalarda değerlendirmeye alınır. Temelde ise ceza yargılanmasında maddi gerçeklik önem arz etmektedir. Bu aşamada ceza muhakemesinde maddi gerçek nedir sorusuna yanıt aranıyor. Gerçeğe ulaşmada aracı olan tüm delillerin göz önünde bulundurulması esas alınır. Örnek verecek olursak; İlk önce tarafların beyanları üzerinden araştırmalara geçilmektedir. Dosyada mevcut olan deliller...
Read More
Tanıklık herkesin bildiği üzere bir olayı görmüş ya da duymuş olan kimselerin bu gördüklerini ve duyduklarını mahkeme önünde anlatmasıdır. Kolluk güçleri ya da savcılığa verilen beyanlar, ceza hukuku doktirinde yani Ceza Muhakemesinde Tanıklık olarak kabul edilmez. Tanıklar Nasıl Çağırılır? Ceza Muhakemesinde Tanıklık yapacak olan kişiler çağrı kağıdı ile çağrılır. Eğer tanıklar gelmezlerse tanıklığa gelmemelerinin yaratacağı...
Read More
ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine bağlı olarak ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı mevcut durumda. Şöyle ki kanunda bazı fiillere yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu gibi durumlarda da suç olarak ifade edilen fiilin farklı fiiller üzerinden kıyaslanması esas alınır. Yani suç olarak kabul edilen fiiller üzerinden kıyaslama gerçekleşir. Bu yolla; Hukuki güvenlik ilkesine...
Read More
1 2 3