Blog Yazıları

Blog
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir
HAGB, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kısa adı olup, gerekli koşulların mevcudiyet halinde sanık hakkında verilen hüküm, hukuki açıdan netice doğurmamasına neden olur. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde hüküm altına alınan HAGB, her suç tipi ve cezası için uygulanamaz. Yalnızca belirli şartlarda belirli suç ve cezalar için uygulanabilen HAGB, ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına...
Read More
Ağır Ceza Avukatı Bahçelievler Ağır Ceza Davası
Kanunlarımızda ağır ceza avukatı olarak avukatlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bu durum avukatların girmiş oldukları davaların niteliklerine göre şekillenir. Ağır ceza davalarında savunma davaların neticeleri nedeniyle diğer hukuk alanlarındaki savunmalardan çok daha önemlidir. Çünkü bu davaların neticelerinde ağır yaptırımlar ve cezalar söz konusu olur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hangi mahkemelerde hangi ağır...
Read More
Reddi Miras ve Reddi Miras Süresi
Reddi Miras Nedir? Reddi miras, adından da anlaşılacağı üzere yasal veya atanmış mirasçıların, belirli hal ve şartların varlığında mirastan feragat etme durumunu ifade eder. Reddi miras, uygulamada mirasın reddi olarak da sıkça kullanılır. Hukuki teknik, birikim ve bilgi isteyen reddi miras sürecinde hukuki danışmanlık alınması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına kıymetlidir. Murisin ölmesiyle birlikte...
Read More
Şikayete Bağlı Suçlar Ne Demektir
Şikayete bağlı suçlar kanun maddesinde geçtiği şekliyle ve mağduriyet yaşayan kişinin bu mağduriyetini arttırmamak maksadıyla soruşturulması ve kovuşturulması şikayet şartına bağlanan suçlardır. Anayasa hak arama hürriyeti başlığı altında yer alan 36. Madde ile şikâyet hakkını güvence altına almaktadır. Buna göre herkesin meşru vasıtaları ve yolları kullanarak yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma aracılığı ile...
Read More
Vesayet Nedir Vasi Ne Demek
Vesayet olarak adlandırılan kavram reşit olduğu halde belli kısıtlamaları bulunanlar söz konusu olduğunda kullanılır. Bunun yanı sıra anne-babası ile velayet ilişkisi söz konusu olmayan çocukların reşit olmamaları durumunda vasileri ile aralarında kurulan malvarlığı haklarının korunması için ortaya çıkan bir ilişkidir. Vesayet nedir merak edildiğinde bu tür bir uygulamanın birçok nedenden dolayı yapıldığı görülmektedir. Kişilere vasi...
Read More
isim (ad) değiştirme nasıl yapılır
Bireylerin toplum içinde tanınmasını ve bilinirliğini ifade eden en önemli unsur isimdir. Kişi, kendisini ifade ederken ilk olarak ismine başvurur. Kura gereği isim değiştirme söz konusu olmasa dahi haklı gerekçelerin olduğu durumlarda isimde değiştirilmesi mümkündür. Zira doğumu ile birlikte bir isim sahibi olan kişiler, ismin belirlenmesi sürecinde etki edemez. Bu itibarla kanun koyucu belirli durumların...
Read More
375 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma
KHK olarak kısaltılan kanun hükmünde kararnameler çeşitli sebeplerle oluşturulur. 375 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarma işlemleri için de bazı koşulların sağlanmış olması zorunludur. Bu kararnameye göre kişilerin yasadışı oluşumlarla ilgili olarak bağlantılarının tespit edilmiş olması ve bu sebeple de rütbelerinin iptali gerekir. Kamu görevlisi ya da devlet memuru sıfatı ile görev yapacak olan kişilerden...
Read More
Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir
Hukuk insanların bir arada yaşadığı ortamlarda kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacını güder. Toplumsal yaşamın nizamının sağlanması için gerekli olan kurallar bütününü içerisinde barındıran hukuk bilimsel bir disiplindir. Bundan dolayı da kendisine özgü bir dile sahiptir. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir? Merak edildiğinde bu davaların açılma nedenlerinin anlaşılması gerekir. Tazminat davası olarak adlandırılan...
Read More
Adli Tatil Tarihleri ve Adli Tatilde Görülecek İşler (HMK 103)
Bu makalemizde sizlere adli tatil nedir, HMK 103. maddeye göre adli tatil tarihleri nelerdir ve adli tatil günlerinde de görülmeye devam eden işler nelerdir tüm detaylarıyla size aktardık. Adli Tatil Nedir? Adli tatil, hukuki işlerin büyük bir kısmının bir anlamıyla ertelendiği tatil sürecidir. Adli tatil geçmişte tarım yapan nüfusun çokluğu nedeniyle bu kişilerin çalışma dönemi...
Read More
yargıda e-duruşma nedir
Günümüz pandemi koşullarının getirdiği koronavirüs önlemleri ve yeni yargı düzenlemesi ile birlikte artık avukatlar ‘Yargıda E-Duruşma’ yöntemi ile duruşmalara katılabilecek. E-Duruşma Sistemi 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle pilot olarak belirlenen Ankara Batı Adliyesi`nde Kadastro Mahkemesi, 1. ve 2. Tüketici Mahkemesi ile 1. ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde kullanıma açılacaktır. “E-Duruşma” , Türkiye’de avukatların adliyeye gitmeden,...
Read More
1 2 3