02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Blog Yazıları

Blog

Avukatlık  blog alanı, kanun ve ceza durumlarını iş haklarıyla alakalı tüm güncel bilgileri bu alandan öğrenebilirsiniz.

taksirle insan öldürme suçu ve cezası
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen mükellefiyetine mugayir bir hatalı davranış ile önceden kestirilebilir özellikte bir sonucun “önceden kestirilemeyerek” bir insanının hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise ortaya konan hatalı davranış ile bir insanın ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel yeteneklere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ kısmında...
Read More
hileli iflas suçu ve cezası - taksirli iflas suçu ve cezası
Bu yazımızda sizlere hileli iflas suçu veya taksirli iflas suçu ve bunların cezalarından bahsedeceğiz. Öncelikle hileli iflas suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığının altında yer alan ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ adı altında md. 161 kapsamında ele alınıp ekonomik suçlara dahil olan ve bu kapsamda düzenlenen bu yaptırım iflas eylemine karşın değil iflasın gerçekleşmesinden önce...
Read More
irtikap suçu şartları ve cezası tck 250
İrtikap suçu, kamu görevlisinin (devlet memuru, bilirkişi vs.) mesleki nüfuzunu kullanması suretiyle muhataplarına menfaat temelli çıkar amaçlı yarar sağlamaya yahut bu kimseleri yarar sağlamaya yönlendirmesiyle oluşur. İrtikap suçunda mağdurun iradesi kamu görevlisi tarafından etkilenir. (TCK md.250) İrtikap suçu seçimlik bir suç olmakla birlikte 3 farklı şekilde işlenebilir: İcbar yoluyla (zorlama)İkna yoluylaMuhatabın hatasından yararlanarak İrtikap suçu...
Read More
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır. TCK md.81’e...
Read More
nitelikli dolandırıcılık suçu
Dolandırıcılık suçu, failin hileli yollarla kişiyi aldatarak mağdurun zararına olarak kendisine ya da bir başkasına fayda sağlamasıyla oluşur.  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesinin maddi unsurları, haksız bir çıkar sağlanması için gerçekleştirilen olaylardır. Yani gerçekleşen bu olaylar hileli söz ya da davranışlarla oluşmalıdır. Dolandırıcılık suçu kişilerin malvarlıklarına karşı karşı işlenir. Bu eylemin suç sayılması yargının kişileri koruma altına almasının...
Read More
hamilelik nedeniyle işten çıkarılma
Kadın çalışanların en büyük sorunlarından biri hamilelik nedeniyle işten çıkarılma sorunudur. İş verenler kadınları gebelik döneminde koruyan yasalara rağmen kadın işçileri işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Kadın işçiler için hem gebelik dönemi içerisindeki durumları ile alakalı hem de doğum dönemlerindeki durumları ile alakalı yasalarımızda düzenlemeler oluşturulmuştur. Kadın çalışanların hakları 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenmiştir....
Read More
yargıda e-duruşma nedir
Günümüz pandemi koşullarının getirdiği koronavirüs önlemleri ve yeni yargı düzenlemesi ile birlikte artık avukatlar ‘Yargıda E-Duruşma’ yöntemi ile duruşmalara katılabilecek. E-Duruşma Sistemi 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle pilot olarak belirlenen Ankara Batı Adliyesi`nde Kadastro Mahkemesi, 1. ve 2. Tüketici Mahkemesi ile 1. ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde kullanıma açılacaktır. “E-Duruşma” , Türkiye’de avukatların adliyeye gitmeden,...
Read More
miras paylaşımı nasıl yapılır
Bu makalemizde yasal mirasçı, iradi mirasçı kimdir, miras paylaşımı nasıl yapılır, miras davası için nereye başvurulur ve hangi dava açılır detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Yasal mirasçı, miras bırakanın iradesine ve doğrudan seçimine bağlı olmadan, miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan bu hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan edinmiş olan kişidir. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun madde...
Read More
Nafaka Davası Nedir Nasıl Açılır
Nafaka Nedir ve Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Bu içeriğimizde sizlerle nafaka nedir, nafaka davası nasıl açılır, nafaka almanın şartları nelerdir ve daha birçok önem düzeyi yüksek konularda bilgiler verdik. Nafaka; Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen gerekli koşulların oluşması durumunda nafaka vermekle yükümlü olan kişi ya da kişilerce ödenmesi gereken, kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri ve en azından asgari ihtiyaçlarını temin...
Read More
Cinsel İstismar Suçu - Cinsel İstismar Cezası
Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz. Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır. Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır...
Read More
1 2 3 21