Blog Yazıları

Blog
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır
Bu yazımızda anayasa mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, başvuruyu kimler yapabilir ve başvuru süreleri ile ilgili detaylı bilgiler verdik. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa mahkemesine bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kişilerin haklarının kamu gücü tarafından ihlal edildiği durumlarda, uluslararası bir mahkemeye gidilmesine gerek kalmadan hak arayaşı sürecidir. Anayasa Mahkemesi...
Read More
Senet Hangi Durumlarda Geçersiz Olur
Bu yazımızda senet hangi durumlarda geçersiz olur sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Öncelikle bono halk arasındaki yaygın tabirle senet ne demektir bakalım. Bono (Senet) Nedir? Türk Ticaret Kanunu’nda tanzim edilmiş kıymetli evraklardan biri olan bono ya da halk arasındaki ismiyle senet, ticari faaliyetle uğraşan tacir ve esnaflar arasında ve tüketicilerin günlük hayatta yaptığı mal veya hizmet alımına...
Read More
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır Başvuru Şartları Nelerdir
Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır, başvuru şartları nelerdir, başvuru için gerekli evraklar nelerdir bu yazımızda tüm bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklular için birden fazla yol ve her yolun kendine ait başvuru şartları ve gereklilikleri mevcuttur. Türk vatandaşlığı genel olarak 5 şekilde kazanılabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Yetkili makam kararı ile vatandaşlık...
Read More
Ecrimisil Davası, Şartları Ve Süresi
Ecrimisil, haksız işgal tazminatıdır. Haksız işgalden kasıt ise; bir mal üzerinde haksız yere ve yetki dışı zilyetlik kurulmasıdır. O halde, haksız işgal tazminatı, bir mal üzerinde yetkisi olmadan ve haksız yere zilyetliği elinde bulunduran kişiden talep edilen tazminattır. Ecrimisil, idare tarafından da ileri sürülebilir. İdare, haberi ve onayı olmaksızın hazineye ait bir taşınmazın haksız tasarruf...
Read More
İntifa Hakkı Ne Demek
İntifa hakkı, hakkın tanındığı kişiye tam yararlanma ve kullanma yetkisi sağlar. Taraflar, sözleşmede ayrı hüküm düzenleyerek tam yararlanma ve kullanma yetkisine çeşitli sınırlamalar getirebilir. Hak sahibi en geniş yetkileri sağlayan bir irtifak hakkı olan intifa hakkına dair konularda, mülkiyete dair hükümler uygulanır. Taşınır, taşınmaz, hak yahut bir mal varlığı üzerinde kurulabilen intifa hakkı; taşınır mallarda...
Read More
Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır
Soyadı değişikliği; kişinin mevcut soyadını, haklı gerekçe ileri sürmek suretiyle hukuk kurallarının belirlediği prosedüre göre değiştirme sürecini ifade eder. Soyadı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup, kişinin mensup olduğu aileyi işaret eder. Soyadı değişikliği, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca, ancak haklı neden varlığında gerçekleştirilebilir. Soyadı değişikliği için açılacak soyadı değiştirme davası, isim değiştirme...
Read More
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Nedir
İzale-i şuyu, maliklerin ortaklık durumunu sona erdirmek için yürütülen dava adı olup uygulamada ortaklığın giderilmesi olarak da bilinir. İzale-şuyu, eşya hukuku açısından önemli ve hukuk tekniği ihtiva eder bir davadır. Bu itibarla, ortaklığın giderilmesi davası sürecinin noksansız ve hatasız ilerlemesi, ciddiyetle takip edilmek suretiyle hak kaybı yaşanmaması adına, başta TMK ve sair mevzuat olmak üzere...
Read More
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir
HAGB, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kısa adı olup, gerekli koşulların mevcudiyet halinde sanık hakkında verilen hüküm, hukuki açıdan netice doğurmamasına neden olur. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde hüküm altına alınan HAGB, her suç tipi ve cezası için uygulanamaz. Yalnızca belirli şartlarda belirli suç ve cezalar için uygulanabilen HAGB, ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına...
Read More
Ağır Ceza Avukatı Bahçelievler
Bölgesel olarak Bahçelievler ağır ceza avukatı ve ağır ceza avukatı Bahçelievler sorgularında kendisine yakın ceza avukatı arayanlar için ilgili içeriğimizle destek alabilirsiniz. Kanunlarımızda ağır ceza avukatı olarak avukatlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bu durum avukatların girmiş oldukları davaların niteliklerine göre şekillenir. Ağır ceza davalarında savunma davaların neticeleri nedeniyle diğer hukuk alanlarındaki savunmalardan çok daha...
Read More
Şikayete Bağlı Suçlar Ne Demektir
Şikayete bağlı suçlar kanun maddesinde geçtiği şekliyle ve mağduriyet yaşayan kişinin bu mağduriyetini arttırmamak maksadıyla soruşturulması ve kovuşturulması şikayet şartına bağlanan suçlardır. Anayasa hak arama hürriyeti başlığı altında yer alan 36. Madde ile şikâyet hakkını güvence altına almaktadır. Kaynak: https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=36 Buna göre herkesin meşru vasıtaları ve yolları kullanarak yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma...
Read More
1 2 3 4