Bilişim Suçu Nedir?

Elektronik ortam ve teknolojik araçlar aracılığıyla işlenmekte olan suçlar, Türkiye Cumhuriyeti Kanunların 5237 sayılı düzenlemesiyle bilişim alanında işlenen suçlar olarak geçmektedir. Bilişim suçları, siber suçlar olarak, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve çağdaş iletişim araçları veya ödeme araçlarıyla işlenmekte olan suçları yasal olarak takip edebilme hakkın sahip bir hukuk sistemidir.

T.C.K’da Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir?

5237 sayılı T.C.K düzenlemesine göre bilişim suçları, 243. Madde ile 245. Maddeyi kapsamakta, bu maddelere ilişkin işlenen herhangi bir suç, bilişim hukuku alanına yansımaktadır.

Bilişim avukatı ile izlenebilmekte olan mahkeme sürecinde, sanık ve mağdurun bilişim sistemleri üzerinden incelemeler yapılabilmektedir.

Sosyal medya, internet bankacılığı, pos cihazları ve bilişim verilerinin yasa dışı bir şekilde yayınlanması, gizlenmesi veya silinmesi durumlarında da bilişim hukuku devreye girerek, Türk Ceza Kanunu maddelerinin esaslarına göre süreç takip edilecektir.

Kişi veya kurumun kendi rızası dışında elektronik sistemlere fiziki veya uzaktan giriş yapmak filli olarak suç sayılmakta, bilişim suçları üzerinden takip edilerek mahkeme sürecine tabii tutulmaktadır.

  • Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlardan başkasının bilişim sistemlerine izinsiz girme suçu T.C.K 243. Madde esaslarına dayanarak incelenmektedir.
  • Bilişim sistemini engellemek, erişilmez kılmak ve verileri yok etmek aynı zamanda bozmak ya da değiştirme işleminde bulunmak T.C.K maddesi 244. Sayılı kanunu kapsamaktadır.
  • Post cihazı, banka ve kredi kartı sistemler, internet bankacılığı üzerinden siber dolandırıcılık yapmak T.C.K 245. Madde esaslarına dayanarak incelenmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yasal olmayan cihazların veya programların kullanılması veya kötüye kullanılması suçu T.C.K 245. Maddesi esasları üzerinden incelenmektedir.
  • Kişi veya kurumların bilişim sistemleri üzerinden bilgi hırsızlığı, özel hayatı ihlal eden fotoğraf, video ve ses kaydı paylaşılması da bilişim suçları alanında incelenmektedir.

Ayrıca bilişim hukuku için ekstra kaynak olarak aşağıda linkten ilgili sayfaya gidebilirsiniz. https://internet.btk.gov.tr/turkiye-de-bilisim-hukuku

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Cezası

Bilişim sistemine kişi veya kurumun rızası olmadan uzaktan bağlanma eylemi göstermek, bilişim suçları hukuku üzerinden değerlendirilmektedir.

Bilişim sistemine girme suçu, dolandırıcılık, veri hırsızlığı, verilerin silinmesi veya kopyalanması gibi birçok alanı içermektedir.

Sosyal medya hesapları, cep telefonu sistemleri ve internet bankacılığı da olmak üzere şifre veya belirli cihazlarla sisteme kişinin rızası olmadan giriş yapmak suç teşkil etmektedir.

Virüs programları, kart, görüntü ve sesleri aynı zamanda kod kırma işlemiyle de bilişim sistemine giriş yapmak suç olarak kabul görmekte, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları üzerinden incelenmektedir.

Mağdurun rızası olmadan, e-posta, sosyal medya ve internet bankacılığı hesaplarına şifre yoluyla giriş yapmak, bilgisayar sistemini bozmak veya verileri kopyalamak da IP adresi üzerinden tespit edilerek, bilişim avukatı tarafından incelenebilmektedir.

Statik IP adresi veya dinamik IP adresi üzerinden kullanıcının verilerine yönelik herhangi bir müdahalede bulunmak artık günümüz teknolojisinde tespit edilebilmekte, bilişim avukatları ve bilişim suçları üzerinden incelenebilmektedir.

Bilişim üzerine işlenen suçlarda T.C.K üzerinden yapılan kanun düzenlemelerine göre suçlu 6 aydan 2 yıla hapis cezası alabilir. Bu ceza hükmünün yanı sıra aynı zamanda bilişim suçları üzerinden adli para cezası uygulaması da bulunabilmektedir.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Bilişim suçları üzerinden verilerin bozulması, kopyalama, engelleme ve kırma suçunun işlenmesi T.C.K 244 maddesi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu suçların işlenmesi durumunda kişinin veya kişilerin hapis cezası ve adli para cezası alma durumu bulunmaktadır.

  • Sosyal medya hesaplarının ( İnstagram, Twitter veya Facebook) kişinin rızası olmadan girmek ve verilerin silinmesi sağlamak suçu, bilişim hukuku alanına girmektedir. Verileri yok etmek veya değiştirmek kanunu üzerinden değerlendirilir.
  • Hesap şifresinin değiştirilmesi, kişinin kendi rızası dışında hesabının devre dışı bırakılması ise sistemi engelleme veya erişilmez kılma suçu üzerinden değerlendirilmektedir.
  • Bilişim sistemi üzerinden kişi veya kurumların bilişim cihazlarındaki veri, hesap ve bilgilerinin silinmesine yönelik sistemi bozma işlemi yapılması da bilişim hukuku alanına girmektedir. Herhangi bir cihaz ya da yazılım yoluyla internet üzerinden sistemi bozmak, altyapıya yönelik girişimlerde bulunmak da T.C.K üzerinden suç olarak değerlendirilmektedir.

T.C.K üzerinden 244. Madde esaslarına dayanarak, bilişim sistemini engellemek, bozmak ve erişilmez kılmak suçu aynı zamanda verilerin yok edilmesine yönelik girişimde bulunmak da bilişim suçları esasları üzerinden değerlendirilmekte, mahkeme sürecine tabii tutulmaktadır.

Bu suçların işlenmesi durumunda kişi ya da kişilerin bir yıl ile beş yıl arasında hapis cezası alam durumu bulunmakta, aynı zamanda altı yıla kadar hapis cezası alarak adli para cezasına da tabii tutulabilmektedir.

Banka, Kredi Kurumu veya Kamu Kurumuna Ait Bilişim Sistemi Üzerinde Bilişim Suçları

Bilişim suçları üzerinden incelenmekte olan banka, kredi kurumu ve kamu kurumuna ait bilişim sistemleri suçlar, elektronik dolandırıcılık ve hırsızlık üzerinden suç olarak cezaya çarptırılmaktadır.

T.C.K üzerinden 9 ay ile 5 yıla kadar hapis cezasının uygun görüldüğü bu suç, banka veya kamu kurumunun para ya da finansal işlemlerini bozmaya, kopyalamaya, silmeye yönelik suçları içermektedir.

T.C.K üzerinden 142. Maddenin esaslarına dayanarak uygulanmakta olan düzenleme T.C.K maddesinin 244. Bendine göre de değerlendirilerek, dolandırıcılık ve hırsızlık üzerine de bir girişim olarak değerlendirilmektedir.

Kamu kuruluşlarının, banka ve devlet dairelerinin bilişim sistemlerine girme suçu da niteliğine göre 6 ay ile 6 yıla kadar hapis cezası uygulamasına tabii tutulmaktadır.

Siber Suçlar

Haksız Çıkar Sağlama Yoluyla Bilişim Suçları

Bilişim sistemleri üzerinden, sistemin engellenmesi, bozulması veya sistem üzerinden veri alınması suç kategorisinde değerlendirilmektedir.

Bankalardan, banka hesaplarından ve kredi kartı gibi benzeri sistemlerden çıkar sağlamak bilişim suçları olarak T.C.K’nın 158. Maddesi üzerinden nitelikli dolandırıcılık olarak işlenmekte, haksız menfaat sağlamak üzerinden ceza işlemine tabii tutulmaktadır.

Bankaya ve kredi kartına ait haksız çıkar elde etmek için uygulanmakta olan nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması üzerinden değerlendirilmektedir.

Bu siber suçlar üzerinden kişi ya da kişilerin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsine aynı zamanda adli para cezasına çarptırılması bilişim hukuku tarafından uygun görülmektedir.

Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Yoluyla Bilişim Suçu

Bilişim suçları T.C.K düzenlemelerinde, suçlunun 245. Madde esaslarına dayanarak, 3 yıl ile 6 yıla kadar hapis cezası alması aynı amanda 5 bin Türk lirası adli para cezasına çarptırılması ile yasal uygulamalar sağlanmaktadır.

Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, eşler arasında, alt ve üst soy kategorisinde ‘’ Kişinin kendi rızası’’ olmadan yapılması durumunda, kötüye kullanım kanunu esasları üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Kart sahibinin kendi izni olmadan, kişi ya da kişilerin ( akrabalar da dahil olmak üzere) kartın kullanılması, para çekimin yapılması veya alışveriş yapılarak, kart sahibinin borçlandırılması bilişim suçları alanında değerlendirilerek, 10 bin liraya kadar adli para cezası uygulaması yapılabilmektedir.

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, sahte banka ve kredi kartı üretmek, satmak ya da  satışına katkıda bulunmak suçları da ağır ceza mahkemesi üzerinden sahtecilik suçu olarak tespit edilerek, kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını T.C.K 245/1 ve 245/3 maddesi üzerinden uygulamaktadır.

Bilişim suçları üzerinden sahte ve sahtecilik suçlarının işlenmesi, başkasına ait banka hesaplarının kullanılması aynı zamanda kredi kartının kötüye kullanılması suçu, kişinin işlediği suç niteliğine bağlı olarak 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası almasına neden olabilmektedir.

Bilişim suçu, elektronik cihazlar veya  dijital platformlar üzerinden başkasına ait kartın kullanılması, şifre tedarik edilmesi, bilgilerin alınması durumlarında da nitelikli dolandırıcılık kategorisine girmekte olan kanunlar ışığında kontrol edilecektir.

Bilişim sistemleri üzerinden banka, kredi kartı ve para geçişli işlemlerin yasa dışı bir şekilde kullanılması kart sahibinin ihbarı üzerine de incelemeye alınmaktadır.

Bilişim Suçları Nasıl Tespit edilir?

Bilişim suçları tespiti, gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte bilişim avukatına başvuru yapılarak tespit edilebilmektedir.

Aynı zamanda Microsoft Corporation üzerinden erişim bilişim sistemleri suçlunun IP adresine yönlendirilerek, şüphelinin bilişim cihazı üzerinden yaptığı işlemler araştırılabilmekte ve başkasının sistemine girdiği tespit edilmektedir.

Aynı zamanda bilişim suçları üzerinden mağdurun da cihazı üzerinden yapılacak incelemelerle, eğer ki uzaktan bir sistem girişi söz konusuysa bulunabilmektedir.

Suçlu veya sanık bulunduğu takdirde, elektronik araçlarına, bilgisayar, tablet ve cep telefonuna el konularak inceleme yapılabilecektir. Şüphelinin harddiski incelenecek, teknolojik kullanım alanları araştırılarak, hangi sistemlere hangi tarihler arası girdiği tespit edilecektir.

Bilişim hukuku üzerindeki gelişmeler vasıtasıyla, bilişim teknolojileri üzerinden suçun tespit edilmesi artık eskisinden daha kolay olmaktadır.

Bilişim Suçları Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Savcılık tarafından incelenmekte olan bilişim suçları, T.C.K kanunları ışığında düzenlenerek sanık veya suçlunun ceza yaptırımına karar verilmesini sağlamaktadır. Bilişim üzerindeki suçların dava zaman aşımı süresi 8 yıl olarak uygulanmakta, 8 yılı aşkın davalar düşmektedir.

Dava zaman aşımı süresi geçtikten sonraki evrede mağdurun ihbarı kayda alınamaz. Bilişim alanındaki soruşturmalar için gerekli olan teknolojik donanım sağlanmalı, ve suç ihbarının geç olmaması gerekmektedir.

Müşteki davalar ve uzlaşma davaları da bilişim alanındaki sürdürülen dava süreci kapsamaktadır. Müşteki davada önceki şikayetin hakkını kullanma imkanı bulması ve ceza mahkemesi sürdürülürken, önceki bilişim suçunu davaya müdahil edebilmesi hakkı bulunmaktadır.

Suç isnadı olarak da mağdur ile suçlunun uzlaşma yoluna gidebilmesi, suçun niteliği üzerinden değerlendirme yapılması için suçlar değerlendirilir.

Bilişim Suçlarında Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi

T.C.K maddelerinin 245/5. Bendine göre bilişim suçları üzerinden, suçlunun pişmanlık göstermesi aynı zamanda ikinci bir girişimde bulunmamış olması, ceza mahkemesi tarafından etkin pişmanlık üzerinden değerlendirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 168. Maddesine göre pişmanlık hükümleri üzerinden yapılan düzenlemelerde, kredi kartının kötüye kullanılması, başka birinin kartının izinsiz kullanılması üzerinden ‘Pişmanlık’’ duymakta olan hükümlü cezasının ½ oranında indirilmesi uygun görülmektedir.

Aynı şekilde zarar ve mağduriyete göre suçlunun pişmanlığı çerçevesinde dava sonucu olarak cezasının 2/3 oranında indirilmesi sağlanarak, sanık hakkında etkin pişmanlık kararı çıkartılabilecektir.

Suç niteliğinin büyüklüğü, aynı zamanda mağdurun zararının büyüklüğü ile zarar kovuşturma aşamasında açılan dava hükmünde yeni düzenlemeler uygulanarak, sanık üzerinden yeni bir düzenleme uygulaması kararı verilebilmektedir.

Mağdur ve sanık olarak her iki tarafın da suç niteliği ve zarar niteliği değerlendirilmesi yapılması, suçlunun pişmanlık göstermesi aynı zamanda suçun sadece bir kere işlenmiş olması durumlarına dönük işlemler yapılarak, süreç takip edilecektir.

Bu alanda bilişim avukatı üzerinden ceza indirimlerinin neler olduğunu, bilişim suçları kategorileri ve zarar kovuşturma davaları üzerine bilgi alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, bilişim hukuk esaslarına dayanarak, suçlunun hükmü ve mağdurunun zararı, bilişim suçu kategorisinde değerlendirilerek, ceza mahkemesine yansıtılarak yürütülmektedir.

Bir yorum yaz