Bankacılık Ve Finans Hukuku; Kambiyo, Vergi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine İlişkin Hukuki Danışmanlık

Bankacılık ve finans hukuku, bu alan içindeki her türlü işlemin nasıl yapılması gerektiğini, kurallarını ve kriterlerini belirlemiş olan bir hukuk alt dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bankacılık ve finans hukuku; kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin hukuki danışmanlık, alana hakim avukat ile mümkündür.

Bankacılık Ve Finans Hukuku; Kambiyo, Vergi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine İlişkin Hukuki Danışmanlık Nedir?

Bankacılık ve finans hukuku, vergi, kambiyo konularına dair hukuki danışmanlık, son derece özel bir dal ve konu olarak tanımlanmaktadır. Aslında birden fazla parametre içermektedir. Çünkü bahsedilen kavramların her biri değişik bir konuyu ifade etmektedir.

Kambiyo Nedir?

Kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin hukuki danışmanlık çerçevesinde ilk olarak bu kavramı açıklamak gerekiyor. Kambiyo; herhangi bir parayı tanımlayabilmek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra para değeri taşıyan ve onun yerine kullanılan tüm belgeler ve materyaller de bu sistem içinde yer almaktadır. Bundan dolayı çok geniş bir alanı vardır. İşte bu yüzden Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bir diğer anlamı ise efektif ve döviz demektir. Çünkü yabancı ülkelerin para birimi de bu kelimeyle ifade edilmektedir.

Kambiyo Senetleri Ne Anlama Geliyor?

Kambiyo senetleri, kıymetli bir evrak olarak tanımlanmaktadır. Alacaklı olarak tanımlanmış olan kişiye, bunun karşılığında verilmektedir. Üstünde ise ne kadar meblağlı bir alacağın olduğu yazmaktadır. Bundan dolayı bir hak doğurmaktadır. Yasal şekilde güvence altına alınmıştır. Bunun esasları ve usulleri, Türk Ticaret Kanunu içindeki 670 ve 823.maddelerde ifade edilmiştir.

Kambiyo Senedi Çeşitleri Nelerdir?

  • Poliçe bunlardan birisidir. Üç kişinin katılımıyla ve bunların arasında olacak şekilde düzenlenmektedir. Kıymetli bir evraktır. Bir poliçe metni içinde düzenleyen kişinin imzası, bunun düzenlenmiş olduğu yer ve tarih, lehtarın ismi, ödemenin yapılacağı yer, vadenin tarihi, muhatabın açık kimliği, poliçe ibaresi bulunmalıdır.
  • Bono ise kıymetli, borcun ödeneceğini ifade eden bir evraktır. Emre yazılı senet bunun örneklerinden birisidir. Lehtar olarak bilinen kişi, bono üzerinden bunu bankaya sunar. Böylelikle alacağını tahsil etme hakkına kavuşur. Bunu talep etmesi mümkündür. Eğer bono içinde vade tarihi açık bir biçimde yer almıyorsa, görüldüğü zaman ödenmesi gerekmektedir.
  • Çek, en çok tercih edilen ödeme araçlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Nakit olmadığı zaman kullanılır. Bunu düzenleyen kişiye keşideci denilir. Çekin üstünde ödeme alacak olan şahsın ismi açık bir şekilde yer alır. Bu kişiye çek verildikten sonra ödeme banka üzerinden hiçbir şart olmadan yapılmak zorundadır. Bu da bir kambiyo çeşidi olarak dikkat çekmektedir.

Kambiyoya Dair Diğer Kavramlar

Kambiyo rejimi, en basit tabiriyle kur politikası olarak tanımlanabilir. Türkiye’de dalgalı kur söz konusudur. Bunun yanı sıra mevcut kavram; dış ticaret, bu çerçevede yapılan tahsilat, ödeme işlemleri ve ülkeye sokulan, ülkeden çıkan yabancı parayı içermektedir. Kambiyo taahhüdü ise çek, bono, poliçe gibi senetlerin imzalanmasından sonra ortaya çıkan borç ödemesi olarak tabir edilmektedir.

Bu Tür İşlemlerde Avukatın Rolü Nedir?

Kambiyo ve bu çerçevede gerçekleştirilen her türlü işlem sırasında uyuşmazlıkların çıkması söz konusudur. Karşılıksız çek bunlardan birisidir. Aynı zamanda ülkemizde kambiyo vergisi olarak bilinen ve devlet tarafından tahsil edilen bir para vardır. Bu ve benzeri konularda avukat ile süreç yürütülebilir. Kambiyo kuruluşlarının ve bu tip işlemlerin, belli yasalar üzerinden gerçekleştirilmesi, avukatın varlığını zorunlu kılar.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz