Avrupa’da Şirket Kurmak

Kısaca şirketin tanımı; Türkiye kanunları geçerli olmak üzere, iki veya daha fazla tüzel veya gerçek kişinin, mallarını ve emeklerini ortak bir amaç çerçevesinde yapılan sözleşme ile birleştirmeleriyle meydana gelen tüzel kişilik olarak yapabiliriz. Yasalarımıza göre şirketler kişi ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmıştır. Kişi şirketleri ; adi, kolektif, komandit olarak sınıflandırılırken, sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit, limitet ve anonim şirket olarak tanımlanmıştır. Şirketin tanımı yapılırken en az iki kişi olması gerekliliği belirtilmiştir. Yine şirket tanımında geçen bir amaçtan bahsedilmektedir. Burada kastedilen ticari bir amacın olmasıdır. Emek ve paradan bahsedilen şirketin tanımında, bunların sermaye olarak ortaya konulması gerçeğidir.

Avrupa Kıtası

Dünyanın 7 kıtasından biri olan Avrupa, Dünya nüfusunun yaklaşık %11’ini oluşturmaktadır. Avrupa Kıtasında toplamda 50 civarı ülke bulunmakta bunlarda 28 ülke Avrupa Birliği’ne üyedir. Tamamı bu kıtada bulunan ülkelerin dışında bir kısmı ile Avrupa kıtasına giren Türkiye gibi ülkelerde bulunmaktadır. Bilinen gerçek şudur ki, Avrupa kıtası sahip olduğu konumu, yüzölçümü, fiziki özelliklerinden değil sahip olduğu nitelikli insan gücü yönünden büyük önem taşımaktadır. Bilim ve teknolojide ki ilerlemesi ile güçlü bir ekonomiye de sahip olan Avrupa kıtası, iyi eğitim almış insanları sayesinde yüksek hayat standardına ulaşmayı başarmıştır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kıtada nüfus artışı düşüktür.

Avrupa Ekonomisi

Kıta olarak Dünyada ki en büyük ekonomiye sahip olan Avrupa gelişmiş teknoloji ve iyi eğitilmiş insan gücüyle bu üstünlüğünü devam ettirmektedir. Avrupa ekonomisi yaklaşık 50 ülke ve 750 milyonluk insan nüfusuyla dünyada ithalat ve ihracatta önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde üretilen endüstrileşmiş ürünlerin 3/1’lik  kısmı Avrupa ekonomisine aittir. Bu ülkelerden İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa çok ilerlemiş ülkelerin başında gelmektedir. Endüstrileşmiş ülkeler topluluğu olan Avrupa ekonomisi 28 ülkenin katılımıyla Avrupa Birliğini oluşturarak ülkeler arasındaki ticaretle büyümeye devam etmektedir. Avrupa’da bulunan devletlerin her açıdan birleşmesini amaçlayan ve bu amaçta büyük bir ilerleme kaydeden Avrupa Birliği, Avrupa ekonomisinin daha da ilerlemesini sağlamıştır.

Avrupa’da Şirket Kurarken

Dünyanın en çok yatırımcısını çeken kıtaların başında Avrupa gelmektedir. 28 ülke ile istikrarlı ve çok güçlü bir ekonomiye sahip olan Avrupa Birliği eğitimli ve başarılı iş gücü, gelişmiş ve gelişmekte olan iş sektörleri ve bu sektördeki olanakları ile birçok yatırımcıyı kendine çekmektedir. Avrupa’da şirket kurmak iş yapmak istenilen ülke hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Ülkenin potansiyel pazarı, yerleşik halkın alışkanlıkları, işsizlik ve enflasyon durumu, uluslar arası mülkiyet hakları, ne kadar zaman ve sermaye gereksinimi olduğu gibi konular dikkatle araştırmalı Avrupa’da şirket kurmak isterken göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk yatırımcılarını özellikle tercih ettiği ülkelere bakacak olursak; Almanya, Polonya, Estonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri görmekteyiz. Yatırımcıların ülkelerin yasaları, politikaları, ucuz ve eğitimli iş gücü olanakları, ulaşım olanakları, enflasyon oranları, vergi uygulamaları gibi konulara öncelik verdiği, Avrupa’da şirket kurmak için karar verdiklerinde bu kriterleri önemsedikleri görülmektedir. Avrupa’da şirket kurarken her türlü ön araştırma yapılmış, hangi sektörde hizmet verileceğine karar verilmiş olmalıdır

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz