Asli Ceza Ne Demek?

Asli ceza ne demek?Asli ceza asli hukuk mahkemelerinde görülen mahkemelere verilen isimdir. Asli cezadan önce asliye hukuk mahkemelerinin tanımını yapmamız gerekir. Asliye ceza mahkemeleri ceza yargılama sistemi içerisinde var olan temel mahkemelerden bir tanesidir. Bu mahkeme diğer ceza mahkemelerinin olmadığı bütün dava ve işler ile ilgilenir.

Ceza yargılamaları, Çocuk ağır ceza mahkemesi, Çocuk mahkemesi ve Fikri – sınai haklar ceza mahkemesi görevlerini görür. Ceza yargılamalarının gerçekleştirdiği asıl görevli mahkemeler ise ceza ve ağır ceza mahkemeleri olarak bilinirler. Herhangi bir suç nedeniyle savcılık soruşturması işlerken verilmesi gereken kararlar sulh ceza hakimliği tarafından verilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Görevi Nedir?

Asliye ceza mahkemesinde hangi davalar görülür, mahkemenin görevleri nelerdir? Bu sorular oldukça sık sorulur ve merak edilir. Asliye ceza mahkemesinin hangi suçlu ve davalara bakacağı konusunda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler için görev kuralları denilir. Görevli olan mahkemenin belirlenmesi sırasında birçok farklı istisnaya dikkat edilir. ancak bu istisnalar içerisinde bakılan temel iki kriter şu şekildedir;

 • 10 yıldan fazla hapis cezası alınabilecek olan davalar ile ağır ceza mahkemesi ilgilenir.
 • 10 yıldan az hapis cezası içeren davalara da asliye ceza mahkemeleri bakar.

Mahkeme görevleri belirlenirken cezalarda yaşanacak olası indirimler ve hafifletici nedenler dikkate alınmaz. Mahkeme belirlenmesi sırasında kanununda bir yere sahip olan suçun en üst sınırı dikkate alınır ve mahkeme bu şekilde seçilir. Kanunlar tarafından özellikle bir mahkeme yetkili ve görevli kılınmışsa o mahkeme davaya bakar ve yargılamasını gerçekleştirir. Asli ceza ne demek? Asli ceza asli mahkemelerin ilgilendiği cezalara verilen genel bir addır.

Asliye Ceza Mahkemesinin İlgilendiği Suç Ve Davalar Nelerdir?

Asliye ceza mahkemelerinin hangi davalar ile ilgilenmekte görevlendirildiği suçlar için kanunda yer alan hapis cezasının üst sınırına bakarak anlaşılır. Mahkemenin görevi belirlenirken suçun herhangi bir ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenine dikkat edilmez. Asliye ceza mahkemelerinin ilgilenmek durumunda olduğu davalar şu şekildedir;

 • Hırsızlık suçu
 • Vergi kaçakçılığı suçları
 • Cinsel taciz suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Şantaj suçu
 • Taksirle adam yaralama suçu
 • İhaleye fesat karıştırma suçu
 • Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
 • Suç eşyasının satın alınması
 • Gürültüye neden olma suçu
 • Basit dolandırıcılık suçu
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu
 • Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu
 • Suç işlemeye tahrik
 • Dilencilik
 • Tefecilik suçu
 • Suç üstlenme suçu
 • Yalan yere yemin suçu
 • Yalan tanıklık
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu
 • Askeri yasak bölgelere girme suçu

Asliye Ceza Mahkemesi Yapısı Nedir?

Asliye ceza mahkemelerinde yargılama tek hakim ile yapılır. Türkiye’nin birçok ilçesinde asliye ceza mahkemeleri mevcuttur. Ceza dava satışı ve diğer nedenler incelenerek gerekiyorsa her adliyenin çevresinde birden fazla asliye ceza mahkemesinin kurulması mümkündür.

Asliye ceza mahkemeleri içerisinde görülen duruşmalarda herhangi bir şekilde cumhuriyet savcısı bulunmaz. Katılma hususunda da cumhuriyet savcısının görüşüne başvurulmaz. Ancak verilen hüküm, tutuklama ve salıverme gibi durumlara karşı olarak cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi için dosya cumhuriyet başsavcılığına yollanır. Asli ceza ne demek? Asliye ceza yukarıda da anlatıldığı gibi asliye mahkemelerinde görülen davalardır.

Asliye Ceza Mahkemesine Karşı İstinaf Ve İtiraz Başvurusu Yapılır Mı?

Asliye ceza mahkemeleri tarafından verilmiş olan ve davayı sonuçlandırmayan ara kararlara karşı olarak itiraz yoluna başvurabilirsiniz. Tutuklama kararı ya da tutukluluğun devamı gibi kararlar için itiraz başvurusu yapılabilir. İstinaf ile hükmün açıklanması ve geri bırakılması gibi kararları dışındaki bütün hükümleri için istinaf yoluna başvurulabilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz