Arsa Payı Verme Davası

Arsa payı, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş olan binanın bağımsız bölümünün üzerinde yer alan paydır. 6306 sayılı kanunda depreme dayanıklı olmayan binalar, kaçak yapılar yerine dayanıklı yeni binalar yapılır. Kentsel dönüşüm sürecinde yıkılacak olan kat malikleri ise ortak bir protokol imzalar. Ortak karar alınarak hazırlanan protokolde arsanın satılmasına ya da üzerine yeni bina yapılmasına izin verilir.  Bu kararın yürürlüğe girmesi için ise maliklerin 2/3 çoğunluğunun imzası yeterli olacaktır. Arsa payının gerçeğe aykırı olması durumunda açılan davaya ise arsa payı verme davası, arsa payının düzeltilmesi davası adı verilir.  Arsa payının düzeltilmesinde ise davacının iyi niyetinin olması aranan şatlar arasında yer alır.

Arsa Payı Verme Davası Nedir?

Arsa payı davası nedir;  arsa payının gerçeğe uygun olmaması durumunda açılan davaları ifade eder.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davasının açılabilmesi için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor.  Arsa payı verme davası koşulları;

  • Öncelikle arsa payının gerçeğe aykırı olarak belirlenmiş olması şartı aranız. Arsa payı ise bağımsız olan bölümlerin büyüklüğü ve konumu baz alınarak hesaplanıyor. Daha sonradan yapılan değişikliklerin bu konuda bir hükmü yoktur.
  • Davacının iyi niyetli olması da aranılan dava koşulları arasında. Ortak karar protokolü imzalandıktan sonra malik olan ve arsa payı düzenlemesi görüşmesine katılanlar ancak ortak protokolde imzası olmayan kişilerin iyi niyetli oldukları kabul edilir.
  • Malikler arsa payı düzenlemesi için görüşmelere katıldı ise ortak karar protokolünün belirlenmesinde artık malikin iyi niyetinden bahsedilmesi söz konusu değildir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır: Arsa payı düzeltilmesi davası kart irtifakı sahibi, her kat maliki tarafından diğer kat maliklerine karşı açılır.  Davalı olan tarafta ise diğer kat maliklerinin de bulunması son derece önemlidir.  Dava dilekçesinde davalı kısım yanlış yazılırsa dava direkt olarak reddolur.

Arsa Payı Verme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Arsa payının düzeltilmesine ilişkin olan davada görevli olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkemeden başka bir yer mahkemesinde açılacak olan davalar yetkisizlik ve görevsizlik gibi nedenlerden dolayı reddedilir.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır: Davacılar, arsa payının düzeltilmesine ilişkin dava açmak için dilekçe hazırlamalıdır. Dilekçenin hukuka uygun bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Davacı ve davalı olan taraflar dilekçede doğru bir şekilde belirtilmelidir.  Dilekçenin ise yetkili ve görevli olan mahkemeye yazılması gerekiyor.

Arsa payı davası nasıl açılır; dilekçe ile beraber Sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava süreci başlatılır. Davanın açılabilmesi için davacıların arsa payı düzeltme harç ücreti yatırmaları gerekiyor. Bu dava bir tespit davası olduğundan dolayı yatırılacak olan harç maktu harç olarak nitelendirilir. Maktu harç ise kanunda yer alan esaslara göre belirlenmekte olup yıldan yıla değişiklik gösterir.

Arsa Payı Verme Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin yoğunluğuna, bilirkişi raporunun gelmesine ve avukatın tecrübesine bağlı olarak arsa payı düzeltme davasının süresi değişiklik gösterir.  Genellikle 6 ile 18 ay arasında dava süresi değişir. Ancak diğer dava sreçlerinde olduğu gibi bu süreçlerde değişiklik gösterebilmektedir.

Arsa Payı Düzeltilmesine İlişkin Kararlar

18. Hukuk Dairesi 2008 Yargıtay kararına göre bağımsız olan bölüm için arsa payı belirlenirken büyüklük, bulunan kat, ısınma ve aydınlanma, cephe, konum, malzeme, güneşten yararlanma gibi etkenler dikkate alındı.

2015 Yargıtay 18. Hukuk dairesi arsa payı verme davası için; bağımsız bölümlere eklenen ortak alanların projeye uygun hale getirilmesine ve kaçak katların ise yıkılmasına karar verdi.

Bir yorum yaz