Anayasada Türk Vatandaşlığı

1982 Anayasasının 66. Maddesinde Türk Vatandaşlığı şu şekilde belirlenmiştir. Anayasada Türk Vatandaşlığı tanımı şöyledir;  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür, Türk anne ve babanın çocukları Türk’tür, vatandaşlık kazanma ve vatandaşlığı kaybetme kanunlar çerçevesindedir, hiçbir Türk vatandaşı vatana ihanet etmedikçe ya da vatana bağlılık ile bağdaşmayan bir harekette bulunmadığı sürece vatandaşlıktan çıkarılamaz, vatandaşlıktan çıkarılmalarda yargı yolu kapatılamaz denmektedir.

Türk Vatandaşlığı İki Şekilde Kazanılır

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Anayasada Türk Vatandaşlığı iki şekilde kazanılır biri doğum yolu ile diğeri sonardan kazanılır. Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren geçerli sayılır. Ayrıca Türk vatandaşı anne ve babanın, Türk vatandaşı anne ve yabancı babanın ve Türk vatandaşı baba ve yabancı annenin evlilik birliği içinde ya da evlilik birliği dışında doğan çocukları Türk vatandaşıdır.

Anayasada Türk Vatandaşlığı Şartları

Yine Türkiye’de doğan ve yabancı anne baba nedeni ile hiçbir ülkeden vatandaşlık kazanamayan çocukta Türk vatandaşı olur, Türkiye’de bulunan çocuk ise aksi ispat edilmediği sürece Türk vatandaşı kabul edilir. Anayasada Türk Vatandaşlığı şartlarından olan sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makamların kararı, evlat edinilmiş olmak ve seçme hakkını kullanmak koşulu ile gerçekleşir. Yetkili makam kararı için ülkesinin ya da vatanı yoksa ülkemizin şartlarına göre yetişkin olmalı ve ayırt etme gücüne de sahip olmalı. Ara vermeden 5 yıl boyunca Türkiye’de yaşıyor olmalı, Türkiye’ye yerleşme kararını hareketleri ile teyit etmeli, bulaşıcı bir hastalığı bulunmamalı, iyi ahlak sahibi olmalı, yeteri derecede Türkçe biliyor olmalı, ülkede geçimini sağlayacak maddi imkanı ya da mesleği olmalı ve milli güvenlik ile kamu düzeni açısından tehlikeli bir durumda olmamalı.

İstisnai Haller Nedir

Bu şartlara uyan yabancılardan Bakanlar Kurulu tarafından vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından ayrılması da talep edilebilir. Anayasada Türk Vatandaşlığı kazanılmasında istisnai hallerde şu şekilde düzenlenmiştir; Türkiye’ye sanayi tesis getiren ya da farklı alanlarda katkı sağlayan, göçmen olarak kabul edilen ve vatandaşlığa alınması zaruri olan kişiler Türk vatandaşlığı kazanabilir. Ayrıca Türk vatandaşlığını kaybedenlerde şartların yerine getirilmesi halinde tekrar Türk vatandaşlığını kazanmaktadır.

Seçme Hakkı Nedir

İstisnai haller içinde sayılan bir yolda evlilik ile Türk vatandaşlığı kazanmadır, bunun için aile birliği içinde yaşanmalı, yabancı eş aile birliğine zarar verecek hallerde bulunmamalı, kamu düzeni ve güvenliğe zarar verecek tavırları bulunmamalı şartları aranır bunun dışında başvuru esnasında boşanan ya da Türk eşi ölen yabancıların Türk vatandaşlığı talepleri ve hakları sona ermez. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yabancı da Türk Vatandaşı hakkı kazanabilir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı ise Anayasada Türk Vatandaşlığı şartları çerçevesinde gereken şartları taşıyan yabancılara Bakanlar Kurulu tarafından verilen haktır. Anne ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını ve bu hakkı kaybeden çocuklar 18 yaşını doldurduğu zaman seçme hakkını kullanarak vatandaşlık talebinde bulunabilirler, seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşı olan kişilerin eş ve çocukları hakkında Anayasanın 20 maddesi hükümleri uygulanır.

Anayasada Türk Vatandaşlığı Tanımı

Anayasada Türk Vatandaşlığı 66 madde ile düzenlenmiş durumdadır ayrıca 10. Maddeye göre de hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, mezhep gibi gerekçeler ile ayrım yapamaz denmektedir. 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu 20 maddesine göre ise vatandaşlıktan çıkarılma izni İçişleri bakanlığına verilmiştir, doğduğunda Türk vatandaşı olan ancak vatandaşlıktan çıkarılanlara 5901 sayılı kanunun 25. Maddesine göre mavi kart verilir, mavi kart sahibi kişiler seçme ve seçilme ile kamuda çalışma hakkı dışında Türk vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara sahip olurlar.

Hak Mahrumiyeti Yaşamamak İçin Bizi Arayın

Anayasamız çoklu vatandaşlık konusunda da açık hüküm vermiştir, doğum yolu ile Türk vatandaşı olan bireyler için anayasada vatandaşlık seçenekleri arasında tercih yapma zorunluluğu getirilmemektedir. Kısacası birey hem Türk hem de başka bir ülke vatandaşı olabilir yani çifte vatandaş olabilir. Bu şartta ki bireyler ülkemizde ki tüm sosyal haklardan faydalanmaktadır. Türk vatandaşlığını kazanmak için başvurularınızı Okyanus Hukuk Bürosunun alanında uzman avukatları ile yapabilirsiniz, ufak bir hata nedeni ile bir hak mahrumiyeti yaşamamak adına avukat desteği bu nedenle çok önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz