Blog Yazıları

Aile

Bu kategoride aile hukuku konularına giren boşanma davası çeşitleri, boşanma avukatlarının baktığı dava türleri, boşanma sonrası mal paylaşımı ile detaylı içeriklere ulaşabilirsiniz.

Velayet Davası Nedir Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir
Velayet Davası Nedir? Velayet davası geniş anlamıyla, boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceğine ilişkin uyuşmazlığı, velayetin değiştirilmesi davasını ve velayetin kaldırılması davasını kapsamaktadır. Ancak genel olarak velayet davası dendiğinde boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceği hususunun belirlenmesi anlaşılmaktadır. Velayet konusu hem ebeveynler, hem çocuk, hem de toplum için oldukça hassas ve önemli bir konudur. Bu...
Read More
Suç işleme nedeniyle boşanma davası
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Suç işleme nedeniyle boşanma davası, bir kişinin kendisi dışındaki üçüncü bir kişiye karşı suç işleyen eşinden boşanmak için açtığı davadır. Suç işleme nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde düzenlenmiş özel boşanma nedenlerinden biridir. Bir kişinin suç işleyen bir kişiyle evliliğini devam ettirmesinin beklenemeyeceği durumlarda boşanma davası açabilmesi adına...
Read More
Nafaka Artırım Davası Nedir Nasıl Açılır
Bu yazımızda nafaka artırım davası nedir, nasıl açılır konularına derinlemesine değinip özel olarak tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakalarının artırılmasına ilişkin detayları son olarak da nafaka artırılması davasında ispat, nafaka artırım davasında zamanaşımı gibi konulara değineceğiz. Nafakanın Artırılması Nedir? Nafakanın artırılmasını tanımlamadan önce nafaka türlerinden bahsetmek gerekmektedir. Boşanma davası söz konusu olduğunda boşanma davası...
Read More
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Nedir, Nasıl Açılır
Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedir? Mal rejiminin tasfiyesi, eşlerin mal varlıklarının evliliğin boşanma ya da başka bir sebeple sonuçlanması halinde eşlere paylaştırılmasıdır. Diğer bir deyişle mal rejiminin sonlandırılması anlamına gelmektedir. Eşler arasında geçerli olan yasal mal rejimi halıhazırda edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak kanunda belirtilen diğer mal rejimlerini seçme hakkı da taraflara tanınmıştır. Ayrıca yeni TMK’nın...
Read More
boşanma davasında maddi tazminat - boşanma davasında manevi tazminat
Bu yazımızda boşanma davalarının sonuçlarından olan boşanma davasında maddi tazminat ve boşanma davasında manevi tazminat ile ilgili aklınıza takılan tüm detaylara cevap bulabilir, her türlü soru ve danışmanlık hizmeti için avukata ücretsiz soru sor hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Boşanma Davasında Maddi Tazminat Nedir? Boşanma davasında maddi tazminat, boşanma nedeniyle maddi bir zarara uğrayan ve boşanmada kusursuz ya...
Read More
Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası
Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası tanımlanmadan önce fiili ayrılık kavramını tanımlamak doğru olacaktır. Fiili ayrılık, eşlerin resmiyette boşanmadığı ancak fiili olarak birlikte yaşamadığı ve evliliğe ilişkin yükümlülüklerini de yerine getirmedikleri durumdur.   Yani fiili ayrılık durumunda eşler hala evlidir ancak ortak bir hayat sürdürmemektedir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma, TMK...
Read More
Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, TMK 165. Maddede düzenlenen özel bir boşanma nedenidir. Birçok yönüyle diğer boşanma nedenlerinden farklılık göstermektedir. Akıl hastalığının kalıcı olup olmadığı, akıl hastalığının evliliği çekilmez hale getirip getirmediği, davanın hangi taleple açıldığı, akıl hastalığı bulunan eşe vasi tayini, kusur hususu, ayırt etme gücü bulunmaması gibi...
Read More
zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır
Boşanma nedenlerinden biri de zina nedeniyle boşanmadır. Halk arasında aldatma olarak geçen bu durumda, zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır, nasıl ispat edilir, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olur gibi tüm detaylara geniş kapsamlı içeriğimizle bilgi sahibi olacaksınız. Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Zina ya da halk arasında bilinen ismiyle aldatma,...
Read More
Terk Nedeniyle Boşanma Davası
Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Eşlerden birinin evi terk etmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenen özel boşanma nedenlerinden biridir. Kanunun bu hususu özel bir boşanma nedeni olarak saymasının nedeni evlilik birliğinin ortak bir yaşam gerektirmesi, eşlerin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Özel boşanma nedeni olması sebebiyle kanunda belirtilen şartların varlığının...
Read More
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası; eşlerin evliliği sürdüremeyecek derecede anlaşamaması, objektif olarak evliliğin devam etmesinin beklenemeyecek durumda olması durumunda açılan boşanma davasıdır. Şiddetli geçimsizlik Aile Hukuku’nda genel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Yani diğer bir deyişle kanunda belirtilen özel boşanma sebepleri mevcut değilse ve taraflar anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmıyorsa ancak...
Read More
1 2 3